Artikkelit

Solmujen avaamista ja itseohjautuvaa oppimista

Kustannusjohtajamme Teuvo Sankila ja liiketoimintajohtajamme Markku Pelkonen ovat kumpikin toimineet opettajina ennen kustannusalalle siirtymistä. He pohtivat, mikä opetustyössä on tärkeää ja mihin opetusala on tulevaisuudessa menossa.

”Olen itse opettanut pitkää matematiikkaa lukiossa ja parasta oli, kun sain omalla työlläni autettua opiskelijaa oman ajattelunsa kanssa – pääsin avaamaan solmuja”, Sankila muistelee.

Meidän päätehtävänä on tukea opettajia heidän tärkeässä työssään tarjoamalla työkaluja ja sisältöjä opetuksen toteuttamiseen sekä auttaa jokaista oppilasta löytämään elinikäinen palo oppimiseen.

Kun opettajalla on käytössään oikeat työvälineet, hänellä jää aikaa keskittyä tärkeimpään – oppilaisiin ja opettamiseen.

Palveluliiketoiminta rakentaa uutta tarjontaa kouluille ja opetukseen

Uusi palveluliiketoimintamme on keväästä alkaen pilotoinut kuntien ja koulujen kanssa uudenlaista, asiakaslähtöistä tekemistä. Tarjoamme uniikkia sisältösuunnittelua, jonka tavoitteena on luoda entistä tehokkaampaa, helpompaa ja innostavampaa oppimista.

”Olin aikoinani itse kapinallinen oppilas, enkä jaksanut istua paikoillani tunnilla. Mutta minua on aina motivoinut mahdollisuus tehdä jotain itse, omassa tahdissa. Tätä lähestymistapaa olen käyttänyt myös omassa opetuksessani. Kun oppilaille tarjoaa kiinnostavia projekteja ja riittävästi ohjausta, oppimista tapahtuu ihan huomaamatta. Itseohjautuva oppilas on opettajan työn parasta antia”, Pelkonen kertoo.

Monialaiset projektit ovat myös tärkeä osa uusien palveluiden toimintaa. Oppilaat pääsevät toteuttamaan kiinnostavia projekteja, jotka kannustavat tutkimaan ilmiöitä monesta eri näkökulmasta ja käyttämään omaa luovuutta.

Tulevaisuuden oppikirja sopeutuu jokaisen tarpeisiin

Tulevaisuudessa oppiminen on yhä yksilöllisempää. Oppimisen tavat lisääntyvät ja samalla oppimateriaalin tulee sopeutua erilaisiin oppimispolkuihin. On myös paljon pohdittu sitä, milloin painettu oppikirja häviää ja miltä tulevaisuuden oppikirja näyttää.

”Olennaista ei ole se poistuuko painettu oppikirja koskaan. Tärkeämpää on, että tulevaisuudessa oppimateriaali sopeutuisi jokaisen yksilön omaan oppimistyyliin”, Sankila pohtii.

Myös lähdekriittisyys on taito, joka tulee korostumaan tulevaisuudessa. Meidän tehtävänä on luoda jokaiselle oppijalle edellytykset hakea, arvioida ja hyödyntää jatkuvasti kasvavaa tietomäärää.

Perinteinen tuoteperhe vaihtuu pääsylippuun oppimisen sisältöpankkiin

Luotettavana oppimateriaalien tuottajana laadukas sisältö on meille sydämenasia. Myös tulevaisuudessa meidän täytyy pystyä takaaman sisältöjemme oikeellisuus ja relevanttius. Se, miten näitä sisältöjä jaetaan 10 tai 20 vuoden kuluttua, voi muuttua merkittävästi.

”Kenties tulevaisuudessa meidän tehtävä on tarjota yksittäisten tuoteperheiden sijaan pääsylippuja oppimisen sisältöpankkeihin, joista opettajat ja oppilaat voivat hakea tarvittavat sisällöt omaan käyttöönsä”, Sankila visioi.

Jo nyt yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä on kaikenikäisten oppijoiden uteliaisuuden ja opiskeluinnon tukeminen. Tämä tulee varmasti korostumaan tulevaisuudessa. Kyky oppia uutta ja halu jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ovat tulevaisuuden menestystekijöitä.