Artikkelit

Otavan digituotteet uudistuvat LOPS 2021:een – näin ne vastaavat modulaarisuuteen 

Lukion uusi opetussuunnitelma astuu voimaan elokuussa 2021 ja tuo mukanaan monia uudistuksia. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on se, että jatkossa lukioilla on mahdollisuus järjestää opintojaksoja entistä vapaammin. Opettajat voivat yhdistää eri oppiaineita laajemmiksi opintokokonaisuuksiksi. Tämä vaatii uudenlaista joustavuutta myös oppimateriaaleilta. Uuteen opetussuunnitelmaan siirryttäessä on ensisijaisen tärkeää, että opettaja pystyy itse muokkaamaan oppimateriaaleja niin, että ne sopivat paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Miten Otava vastaa modulaarisuuden haasteeseen?

Olemme käynnistäneet Opepalvelun ja lukion digituotteiden kehitystyön yhdessä koulujen kanssa. Haluamme vastata lukio-opetuksen tuleviin tarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Kehitystyön kimpussa on ollut poikkitieteellinen työryhmä, joka on pyytänyt ja saanut palautetta opettajilta aivan alusta lähtien. 

Meille on tärkeää, että opettajilla ja opiskelijoilla on jatkossakin käytössään pedagogisesti laadukkaat sisällöt opetustyön ja oppimisen tukenaHaluamme varmistaa, että LOPS21:een siirryttäessä näitä sisältöjä pystyy hyödyntämään entistä monipuolisemmin. Uudet digituotteemme tuovat mukanaan paljon uusia ominaisuuksia, joiden avulla opettajan on mahdollista muokata opintojaksojen sisältöjä omiin tarpeisiinsa sopiviksi.  

Tulevaisuuden digituotteet joustavat opettajan tarpeiden mukaan

Digituotteemme uudistuvat LOPS 2021:een, ja ne tuovat mukanaan paljon uusia ominaisuuksia tulevan lukio-opetuksen tueksi:

  • Opepalvelussa opettajat voivat jatkossa luoda kullekin opetusryhmälleen oman opintojakson ja liittää siihen sisältöjä yhdestä tai useammasta oppimateriaalista. 
  • Opettajat voivat käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
  • Lisäksi opettajilla on mahdollisuus lisätä aineistoon omia materiaaleja tai piilottaa tiettyjä sisältöjä opiskelijoita. 
  • Opettajat pääsevät myös seuraamaan opiskelijoidensa edistymistä entistä monipuolisemmin uuden Analytiikkapalvelumme avulla.  

Katso videolta, kuinka luot opintojaksoja Opepalvelussa