Artikkelit

Matka Idean kanssa jatkuu

Keskustelut, oivallukset ja oppimisen ilo. Siinä pähkinänkuoressa, mikä meitä filosofian opettajina motivoi.

Ajatteluun herättely on tavoitteemme myös oppikirjaa tehdessämme. Uudistunut Idea kaappaa lukijansa pohtimaan, kyseenalaistamaan ja katsomaan maailmaa uusin silmin. Ajankohtaiset nuoren maailmaa lähellä olevat esimerkit osoittavat, että filosofia ei ole kipsipäiden kavalkadi vaan filosofisia kysymyksiä on kaikkialla, tässä ja nyt.

Filosofia on lukiolaisille uusi tieteenala. Siksi oppikirjan pitää olla ymmärrettävä ja helposti lähestyttävä.  Olemmekin selkiyttäneet Ideaa käyttäjien palautteen pohjalta entisestään.

Opiskelijat ovat erilaisia. Uudistunut Idea tukee eriyttämistä tiivistelmillä, monipuolisilla ajatusharjoituksilla ja tehtävillä, jotka etenevät helpommasta vaikeampaan.

Uuden opetussuunnitelman mukainen Idea valmentaa myös oppimisen taitoihin. Jaksojen aloitus- ja lopetussivuilla oppimista suunnataan ja jo opittua reflektoidaan ja arvioidaan.

Turhautuminen sekavan informaatiotulvan ja nettisilpun keskellä on meille tuttua. Siksi olemme halunneet tehdä Ideasta mahdollisimman selkeästi jäsennellyn paketin. Opettajan työtä helpottavat tarkasti valikoidut aineistot ajatusharjoituksissa, omassa työssä koetellut tehtävät ja niiden avaukset, raikkaat opetusvideot, lukuisat ideat oppitunneille ja monipuoliset digikokeet.

Tutustu uudistuneeseen Idea-sarjaan >

Kirjoittajat

Eenariina Hämäläinen

Arno Kotro