Opetusvinkit

Lukion Forum-sarjan vinkit etäopetukseen

Yleisiä vinkkejä Forum-materiaalien hyödyntämiseen etäopetuksessa

 • Pyydä opiskelijoita kääntämän Forum-oppikirjojen aloitusaukeamien ”Lukiessasi kiinnitä huomiota” -pallot kysymyksiksi ja vastaamaan niihin. Niiden kautta jakson tärkeimmät asiat tulevat käsitellyiksi.
 • Luvun tehtävät ovat sellaisinaan hyviä etätehtäviä; hyödynnä myös lukuun sisältyvät kuvatehtävät.
 • Muista myös Forumin digiopetusaineiston tehtävät ja digikokeet.

Forumin oppimispolkujen käyttäminen etäopetuksessa

Forumin pakollisten kurssien digimateriaaleihin sisältyy oppimispolkuja, jotka on tarkoitettu kurssin osien itsenäiseen opiskeluun. Oppimispoluissa on tehtäväkokonaisuuksia, joita voi käyttää apuna etäopetuksen toteuttamisessa. Kaikkia oppimispolkuja voi muokata.

Yksi kokonainen oppimispolku vastaa noin yhden viikon opetuskokonaisuutta. Kaikki opiskelijat voivat tehdä saman kokonaisuuden oppimispolkuna tai he voivat valita esimerkiksi kolmesta eri jakson oppimispoluista. Oppimispolun tehtävät palautetaan ja ne ovat osa arviointia.

Sekä opiskelijan että opettajan työmäärään on syytä kiinnittää huomiota oppimispolkuja käytettäessä. Oppimispolut kannattaa ottaa osaksi arvostelua. Loppukokeen sijaan voi tehdä suullisen lopputentin, jossa opiskelija vastaa suullisesti muutamaan kysymykseen tai käy opettajan kanssa keskustellen kurssin aluetta läpi.

Historian taitojen opiskeleminen

 • Aikatauluta kurssi viikon kestäviksi jaksoiksi.
 • Sisältöjen lisäksi ota kullekin viikolle tietty teema, jota korostat sen viikon aikana.
 • Valitse teemat taitojen mukaan.
 • Teemoja voivat olla esimerkiksi argumentointi ja väittely, tilaston lukeminen, kuvan lukeminen, kartan tulkinta, lähdekritiikki, uutisten seuraaminen.
 • Forumin taitoaukeamat ja digiaineistot antavat tukea ja materiaaleja teemojen opettamiseen.
 • Testaa joitakin taitoja Forumin digikokeiden avulla: digikokeissa on valmiita koetehtäviä ja saat lisättyä sinne itse omia tehtäviä. Tee testeistä taitoja mittaavia.
 • Taitotestien kannattaa olla melko lyhyitä: pyydä opiskelijoita esimerkiksi tekemään jäsennys ranskalaisin viivoin taitotehtävään.
 • Huomioi myös oma työmääräsi: älä tee taitotestiä joka viikolle. Tee testeistä melko lyhyitä ja pyydä opiskelijoita vastaamaan testeihin esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla.

Uutisportfolion tekeminen

Uutisportfolio sopii koko kurssin työtavaksi niin historiassa kuin yhteiskuntaopissakin.

Pyydä opiskelijoita avaamaan esim. kerran viikossa jokin uutinen vaikkapa seuraavista näkökulmista:

 1. Poimi joka viikosta yksi kiinnostava, kurssin teemaan liittyvä uutinen.
 2. Analysoi uutinen ainakin seuraavista näkökulmista:
 3. Miten uutinen liittyy kurssin teemoihin?
 4. ”Tämän jo tiesinkin…” Miten uutinen liittyy aiemmin oppimaani?
 5. ”Enpä olisi uskonut… ” Mitä uutta uutinen minulle opetti? Miksi uutinen oli kenties merkittävä?
 6. Onko minun syytä miettiä lähdekritiikkiä? Onko uutinen totta? Mitä ei ehkä sanottu? Mitä korostettin? Oliko uutinen puolueellinen?

Oppimispäiväkirjan pitäminen

Ohjeista opiskelijoita täyttämään oppimispäiväkirjaa esim. seuraavien ohjeiden avulla:

 • Pidä päiväkirjaa omasta oppimisestasi ja ajatuksistasi, joita aihe tai tunti sinussa herättivät.
 • Päiväkirjan idea ei ole, että teet tiivistyksiä kirjasta vaan pohdit aihetta, omia käsityksiäsi siitä ja omaa oppimistasi.
 • Kirjoita joka tunnin tai aiheen (esim. kirjan luvut) jälkeen pari kappaletta tekstiä, jossa voit pohtia mm. seuraavia asioita:
 1. Mitä opit? Mikä oli sinulle jo tuttua? Mistä yhteydestä se on tuttua?
 2. Mitä ajatuksia aihe sinussa herätti?
 3. Mikä aiheessa ehkä herätti sinussa enemmän mielenkiintoa? Miksi?
 4. Mikä aiheessa ehkä on vaikea ymmärtää? Mitkä kohdat jäivät epäselviksi? Miksi en ymmärrä tätä asiaa / näitä asioita?

Lue myös, miten voit hyödyntää elokuvia historian ja yhteiskuntaopin etäopetuksessa >