Pii

Yläkoulun matematiikka

Pii ottaa huomioon erilaiset oppijat ja tukee vaihtelevien työtapojen käyttöä. Oppikirjat ohjaavat johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun. Asiat voidaan opiskella kiireettömästi, mikä tukee yksilöllisen ajattelun kehittymistä.

Piin tuoteperhe muodostaa laajan ja helppokäyttöisen oppimateriaalikokonaisuuden. Sarjassa on otettu huomioon matematiikan opetuksen uudet pedagogiset virtaukset. Taustalla on myös laaja kenttäkokeilu, johon on osallistunut kymmeniä opettajia eri puolilta maata.

Etsitkö uudistettua Piitä? Löydät sen täältä.

Ajankohtaista
Sarjan oppikirjoja on vielä saatavilla niin kauan kuin tuotteen painosta riittää. Tuotteita ei enää päivitetä.

Pii

Oppilaan materiaalit

Oppikirjassa on runsain esimerkein havainnollistettu teoria sekä paljon eritasoisia tehtäviä. Tehtävät mahdollistavat riittävän perusharjoittelun, mutta tarjoavat haastetta myös nopeammin edistyville. Luvut on mitoitettu kahden oppitunnin laajuisiksi, mutta tarpeen mukaan niihin voi käyttää aikaa 1–3 oppituntia.

Pii Tilastot ja todennäköisyys on mahdollista opiskella joustavasti millä vuosiluokalla tahansa.

Pii 7 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Numeroista lukuja
2 Pisteistä kuvioita
3 Luvuista kirjaimiin.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii 8 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Lukuja ja prosentteja
2 Kirjaimilla laskeminen
3 Kuvioiden ominaisuuksia.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii 9 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Kuvaajia ja yhtälöitä
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Osista kokonaisuuksiin.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii Tilastot ja todennäköisyys

Sisältää jakson Tilastot ja todennäköisyys.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Martti Heinonen on tietokirjailija Kiuruvedeltä. Hänellä on laaja kokemus oppikirjojen tekemisestä kaikille luokka-asteille sekä peruskoulussa että lukiossa sekä takana pitkä ura opettajan ja rehtorin työssä.

Lue lisää

Markus Luoma

Markus Luoma on turkulainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta mm. matematiikkapainotteisten luokkien opetuksesta. Hän on ollut tekijänä matematiikan oppimateriaalisarjoissa ja kouluttanut opettajia tietotekniikan opetuskäyttöön.

Lue lisää

Leena Mannila

Leena Mannila on raumalainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta matemaattisten aineiden ja tietotekniikan opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa. Hän on toiminut Rauman opettajankoulutuslaitoksessa matematiikan didaktikkona ja kehittää edelleen aktiivisesti matematiikan opetusta ja oppimista. Leena on MAOL ry:n puheenjohtaja ja Dimension edellinen päätoimittaja. Hän on ollut oppikirjailijana yli 10 vuotta.

Lue lisää

Tommi Tikka

Tommi Tikka on lukion matematiikan opettaja Kiuruvedeltä. Hän on ollut pitkään mukana tekemässä matematiikan oppimateriaaleja yläkouluun ja lukioon.

Lue lisää

Timo Tapiainen (Pii Toiminnallista matematiikkaa)

Timo Tapiainen on oululainen yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja, joka on perehtynyt toiminnalliseen matematiikkaan. Oman opetustyönsä ohella hän toimii kouluttajana Oulun Matikkamaassa ja on myös MAOL ry:n hallituksen jäsen.

Lue lisää