Pii

Yläkoulun matematiikka

Pii ottaa huomioon erilaiset oppijat ja tukee vaihtelevien työtapojen käyttöä. Oppikirjat ohjaavat johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun. Asiat voidaan opiskella kiireettömästi, mikä tukee yksilöllisen ajattelun kehittymistä.

Piin tuoteperhe muodostaa laajan ja helppokäyttöisen oppimateriaalikokonaisuuden. Sarjassa on otettu huomioon matematiikan opetuksen uudet pedagogiset virtaukset. Taustalla on myös laaja kenttäkokeilu, johon on osallistunut kymmeniä opettajia eri puolilta maata.

Etsitkö uudistettua Piitä? Löydät sen täältä.

Pii

Oppilaan materiaalit

Oppikirjassa on runsain esimerkein havainnollistettu teoria sekä paljon eritasoisia tehtäviä. Tehtävät mahdollistavat riittävän perusharjoittelun, mutta tarjoavat haastetta myös nopeammin edistyville. Luvut on mitoitettu kahden oppitunnin laajuisiksi, mutta tarpeen mukaan niihin voi käyttää aikaa 1–3 oppituntia.

Pii Tilastot ja todennäköisyys on mahdollista opiskella joustavasti millä vuosiluokalla tahansa.

Lisätehtävävihkot sisältävät lisää haasteellisia tehtäviä nopeasti edistyville oppilaille.

Pii 7 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Numeroista lukuja
2 Pisteistä kuvioita
3 Luvuista kirjaimiin.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii 8 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Lukuja ja prosentteja
2 Kirjaimilla laskeminen
3 Kuvioiden ominaisuuksia.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii 9 matematiikka

Sisältää jaksot
1 Kuvaajia ja yhtälöitä
2 Kuvioita ja kappaleita
3 Osista kokonaisuuksiin.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Pii Tilastot ja todennäköisyys

Sisältää jakson Tilastot ja todennäköisyys.

Kirjan sisällysluettelo >

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Pii Ope Plus -aineistot
Pii Ope Plus on sähköinen aineisto opetuksen tueksi. Se sisältää oppikirjojen esimerkit, pulmat ja tehtävien vastaukset pdf-tiedostoina sekä koetehtäviä muokattavina Word-tiedostoina.

Pii Ope Plus on saatavissa Opepalvelusta.

Pii Opettajan aineistot

Painettu Opettajan aineisto on Pii-sarjan käyttäjäetu.

Sarjaan kuuluu kymmenen Opettajan aineistoa, yksi kuhunkin oppikirjan jaksoon. Oppaassa on oppikirjan vastaava aukeama pienennettynä, joten hyödylliset vinkit oppitunnille löytyvät oikeasta asiayhteydestä.

Opettajan aineistosta löytyy runsaasti erilaista opetusta tukevaa materiaalia ja vinkkejä tunnin toteuttamiseen, päässälaskuja, lisätehtäviä sekä aihepiireihin liittyvää historiaa. Jakson lopussa on projektitöitä, ongelma- ja tutkimustehtäviä sekä moniste- ja kalvopohjia.

Lue lisää

Pii Ope Plus -aineistot

Pii Ope Plus on sähköinen aineisto opetuksen tueksi. Se sisältää oppikirjojen esimerkit, pulmat ja tehtävien vastaukset pdf-tiedostoina sekä koetehtäviä muokattavina Word-tiedostoina.

Lue lisää

Pii Toiminnallista matematiikkaa

Suosittu toiminnallisen matematiikan opas, jonka avulla pääsee helposti alkuun värisauvojen, murtokakkujen, värinappien ja geolaudan käytössä.

Kirja on opettajan oheismateriaali, joka sisältää esimerkkitehtäviä, pedagogisia ohjeita ja opetusvinkkejä. Lisäksi kirja sisältää oppilaille yli 40 monistettavaa tehtäväsivua sekä mallivastaukset.

Kirja soveltuu oheismateriaaliksi matematiikan opetukseen vuosiluokille 7–9.

Tutustu näytesivuihin >

Lue lisää

Pii Vastaukset

Vastausvihkoista löytyvät tunti-, koti- ja kertaustehtävien vastaukset.

Lue lisää

Muut materiaalit

Maksuttomat opettajan aineistot löytyvät Opepalvelusta.

Lue lisää

Erityismateriaalit

Pii E -kirjat

Alaspäin eriyttävät E-kirjat soveltuvat yleisopetukseen integroiduille oppilaille sekä tehostetun tuen, pienryhmien ja erityisluokkien oppilaille. E-kirjojen perusrakenne noudattaa yleisopetuksen Pii-kirjan sisältöä. E-kirja on opetussuunnitelman mukainen, eikä kirjan käyttö edellytä erityisen tuen päätöstä tehostettua tukea tarvitseville.

E-oppikirjat soveltuvat oppimateriaaleiksi erityisluokille sekä yleisopetukseen integroiduille erityisoppilaille, maahanmuuttajille ja muuta erityistä tukea tarvitseville.

Saatavilla on Pii 7 E, Pii 8 E ja Pii 9 E -oppikirjat.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Martti Heinonen

Martti Heinonen on tietokirjailija Kiuruvedeltä. Hänellä on laaja kokemus oppikirjojen tekemisestä kaikille luokka-asteille sekä peruskoulussa että lukiossa sekä takana pitkä ura opettajan ja rehtorin työssä.

Lue lisää

Markus Luoma

Markus Luoma on turkulainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta mm. matematiikkapainotteisten luokkien opetuksesta. Hän on ollut tekijänä matematiikan oppimateriaalisarjoissa ja kouluttanut opettajia tietotekniikan opetuskäyttöön.

Lue lisää

Leena Mannila

Leena Mannila on raumalainen matematiikan opettaja, jolla on kokemusta matemaattisten aineiden ja tietotekniikan opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa. Hän on toiminut Rauman opettajankoulutuslaitoksessa matematiikan didaktikkona ja kehittää edelleen aktiivisesti matematiikan opetusta ja oppimista. Leena on MAOL ry:n puheenjohtaja ja Dimension edellinen päätoimittaja. Hän on ollut oppikirjailijana yli 10 vuotta.

Lue lisää

Tommi Tikka

Tommi Tikka on lukion matematiikan opettaja Kiuruvedeltä. Hän on ollut pitkään mukana tekemässä matematiikan oppimateriaaleja yläkouluun ja lukioon.

Lue lisää

Timo Tapiainen (Pii Toiminnallista matematiikkaa)

Timo Tapiainen on oululainen yläkoulun matemaattisten aineiden opettaja, joka on perehtynyt toiminnalliseen matematiikkaan. Oman opetustyönsä ohella hän toimii kouluttajana Oulun Matikkamaassa ja on myös MAOL ry:n hallituksen jäsen.

Lue lisää