Voimauttava varhaiskasvatus – leikkivä, osallinen ja hyvinvoiva lapsi – Otava Oppimisen palvelut

Voimauttava varhaiskasvatus – leikkivä, osallinen ja hyvinvoiva lapsi

Uusi varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan uusiin arvoihin, tavoitteisiin ja sisältöihin.

Voimauttava varhaiskasvatus avaa muuttuneen toimintakulttuurin käsitteitä ja ilmiöitä. Teoksessa varhaiskasvatuksen pedagogiikan uusin tutkimus ja käytännön kehittäminen kietoutuvat yhteen. Alaa kokonaisvaltaisesti käsittelevä teos tarjoaa konkreettisia työvälineitä osallisuuden, toiminnallisuuden ja vastavuoroisen pedagogiikan toteuttamiseen. Se esittelee tapoja, joilla moninaisuus voidaan huomioida varhaiskasvatuksessa voimavarana. Kiinnostavien esimerkkien avulla teos kannustaa pohtimaan, mitä voimauttava varhaiskasvatus tarkoittaa käytännössä.

Teos on suunnattu varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle, kouluttajille ja tutkijoille sekä kaikille muille varhaiskasvatuksesta kiinnostuneille. Se soveltuu oppikirjaksi varhaiskasvatuksen eri koulutusasteilla.

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta >

Oppikirjailijat

Jonna Kangas on kasvatustieteen dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.

Anna-Leena Lastikka on kasvatustieteen lisensiaatti ja varhaiskasvatuksen opettaja Helsingin yliopistossa.

Liisa Karlsson on kasvatustieteen tohtori ja kasvatuspsykologian dosentti Helsingin yliopistossa ja toiminut alan professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Tekijäryhmä on tutkinut ja kehittänyt varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa lasten osallisuuden, toiminnallisuuden, leikillisen oppimisen, yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen sekä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden näkökulmista.