Suullinen kielitaito – Otava Oppimisen palvelut

Suullinen kielitaito

Monipuolisen kielitaidon tärkeys on korostunut sekä arki- että työelämässä. Erityisesti toisen ja vieraan kielen suullinen taito näkyy aiempaa vahvemmin myös kielikoulutuksen tavoitteissa. Tämä edellyttää opettajilta entistä laajempaa osaamista suullisen kielitaidon oppimisen, opettamisen ja arvioinnin saralla.

Suullinen kielitaito - opi, opeta, arvioi on opettajille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu opas, jossa käsitellään suullista kielitaitoa monipuolisesti. Kirjassa tarkastellaan muun muassa ääntämisen opetusta, opetusmateriaalien valintaa ja muokkaamista, oppimisvaikeuksia sekä puheen ymmärtämistä osana suullista kielitaitoa. Kirjoittajien lähestymistapa on samaan aikaan tutkimusperustainen ja käytännönläheinen. Hyviksi havaitut konkreettiset vinkit ovat kirjan keskiössä. Tarjolla on työkaluja suullisen kielitaidon oppimisen ja opettamisen tueksi kaikenikäisille ja -tasoisille oppijoille kielestä riippumatta.

Suullinen kielitaito

Oppikirjailijat

Toimittajat: Elina Tergujeff ja Maria Kautonen

Kirjoittajat: Sari Ahola, Hannele Dufva, Mia Halonen, Henna Heinonen, Maarit Ilola, Hannele Kara, Mikko Kuronen, Saara Laakso, Pekka Lintunen, Kari Moilanen, Olli-Pekka Salo, Riikka Ullakonoja

Kielikohtaisten ääntämissivujen kirjoittajat: Eija Aho, Bertold Fuchs, Giuseppe La Grassa, Tommi Jantunen, Anni Kallio, Jean-Michel Kalmbach, Mari Nikonen, Ritva Takkinen, Minnaleena Toivola, Tuija Wainio, Danny De Weerdt