Forum 7–8 Historia

Berättelserna vaknar till liv i Otavas nya omtyckta serie i historia, Forum. Med hjälp av olika typer av texter, historiska dokument och ett rikt bildmaterial får eleverna på ett mångsidigt sätt undersöka historiska händelser. Fokus ligger i är att öva upp förmågan att tolka olika historiska källor och dra slutsatser.

I läromedlet presenteras både stora historiska förändringar och vardagslivets sorger och glädjeämnen under olika tidsperioder. Med Forum är det också lätt att differentiera undervisningen.

Forum följer den nya läroplanen!

Både Forum 7 och 8 har utkommit!

Forum 7–8 Historia

Elevmaterial

Forum 7 historia

I Forum 7 presenteras tidsperioden från Napoleon till första världskriget på ett levande sätt. Du får bland annat följa indianerna på Tårarnas väg, stappla omkring i industrialiseringens rökdimma och uppleva luftstriderna under första världskriget.
Forum 7 innehållsförteckning >

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Forum 8 historia

Forum 8 tar dig med på en fascinerande och upplevelserik resa i närhistorien. Du får bland annat besöka Hiroshima efter atombomben, Berlin kluvet av muren och Kinas rikaste kvinnas ”smyckes-drottningens” runda bord.
Forum 8 innehållsförteckning >

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Lärarmaterial

Till läromedlet hör en lärarhandledning med en omfattande uppgiftsbilaga (PDF).

Lärarhandledningen underlättar och fördjupar
I Lärarhandledningen finns det redskap och idéer för hur läraren kan underlätta och fördjupa undervisningen i klassen. Lärarhandledningen ger också tips och material för stödundervisning eller undervisning i grupper med färre elever, som kan och vill gå in i något tema på ett djupare plan.

Kreativa övningar och repetition
I lärarhandledningen finns konkreta förslag på uppgifter till varje kapitel och instruktioner på hur dramatiseringar eller andra kreativa övningar kan utföras. Uppgiftsbilagan innehåller bland annat uppgifter från arbetsboken, korsord och exempel på prov som får kopieras och användas.

Bekanta dig med Forum 7 lärarhandledning >

Forum 7 Lärarhandledning har utkommit!
Forum 8 Lärarhandledning har utkommit!
Lärarhandledningarna kan köpas via Kirjavälitys eller Otavas nätbutik.

Författare

Eenariina Hämäläinen är lektor i historia, filosofi, livsåskådning och samhällslära vid Tampereen yhteiskoulu. Hon har också medverkat i Forum 9 Samhällslära.

Läs mer

Antti Kohi är lektor i historia, samhällslära och framställningskonst vid Ressun lukio. Han har också medverkat i Forum 9 Samhällslära.

Läs mer

Kimmo Päivärinta är lärare i historia och samhällslära vid Koillis-Helsingin lukio. Han har också medverkat i Forum 5–6 Historia.

Läs mer

Ira Vihreälehto lärare i historia och samhällslära från Tammerfors.

Läs mer

Vesa Vihervä är rektor vid Mäkelänrinteen lukio i Helsingfors. Han har också medverkat i Forum 9 Samhällslära.

Läs mer

Svensk översättning:
Mats Österback och Barbara Huldén

Läs mer