Tulevaisuustaidot varhaiskasvatuksessa 

Tulevaisuustaidot varhaiskasvatuksessa kurkistaa varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen erilaisten visioiden ja trendien kautta. Teos kannustaa varhaiskasvatustyön ammattilaisia pohtimaan ja ennakoimaan sitä, mitä varhaiskasvatus voi tulevaisuudessa olla.   

Tulevaisuustaidot auttavat sopeutumaan, oppimaan uutta, päästämään irti vanhasta ja kehittymäänValttia tulee olemaan ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot sekä verkostoituminen. Varhaiskasvatuspalveluilta odotetaan monimuotoisuutta, joustavuutta, nopeaa reagointia ja räätälöityjä ratkaisuja.  

Tulevaisuustaidot varhaiskasvatuksessa sopii niin varhaiskasvatuksen ammattilaisille kuin alaa opiskeleville. Teoksen käytännönläheiset esimerkit antavat arvokkaita vinkkejä siitä, millaisia uusia ratkaisuja on jo nyt kehitelty ja toteutettu.  

Oppikirjailijat

Sirpa Sarén on sosionomi ja työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana Hän haluaa kehittää varhaiskasvatustyön käytäntöjä ja erityisesti tiede- ja teknologiapedagogiikkaa sekä tulevaisuustaitojaSarénia kiinnostavat varhaiskasvatuksen tulevaisuuden näkymät ja niihin liittyvä innovaatiotoiminta. Sarén toimii kouluttajana tiedepainotteisissa päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksen mentorina pääkaupunkiseudulla. Sarén pitää työssään tärkeänä positiivista asennetta, innostuneisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Sarén on aiemmin kirjoittanut teoksen Tiede- ja teknologiapedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa.