Painettu

Možno!

Možno! on lyhyen venäjän kirjasarja lukioon ja aikuisopetukseen. Možno! keskittyy toimivan kielitaidon hankkimiseen ja venäläisen nykykulttuurin välittämiseen. Sarjan kieli on elävää nykyvenäjää, jota harjoitellaan monipuolisin työtavoin. Sarja herättää uteliaisuuden venäjän kieltä ja venäläistä kulttuuria kohtaan.
Možno! 3 sisältää kaksi opintojaksoa; samoissa kansissa ovat sekä tekstit että harjoitukset. Ensimmäisen jakson teemana on venäläinen kulttuuri, jota lähestytään uudesta, mielenkiintoisesta näkökulmasta. Toisessa jaksossa tutustutaan nuorisoa, yhteiskuntaa, ympäristöä ja politiikkaa käsitteleviin teksteihin.
Tehtävissä keskitytään erityisesti tekstin- ja kuullunymmärtämiseen ja kirjoittamiseen. Tekstien sisältöä ja sanastoa harjoitellaan etenkin suullisissa harjoituksissa. Tehtävissä huomioidaan ylioppilaskokeiden vaatimukset. Itsearviointisivujen avulla opiskelija voi seurata omaa edistymistään. Kirjan lopussa on kielioppiosio.

Možno!-sarja

Kirjan kansikuva: Možno! 3

Možno! 3

Oppikirjailijat

Marja Jegorenkov

Sirpa Piispanen

Tuula Väisänen

Tomi Huttunen