Otavan digiopetusaineistojen yleiset käyttöehdot

Päivitetty 17.11.2014

Lisenssi ja käyttöehdot

Otavan digiopetusaineisto on verkkotuote, jonka koulu ostaa käyttöönsä yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Opettaja siirtyy tuotteeseen Opepalvelun kautta omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan, joita ei saa luovuttaa toisille opettajille, oppilaille tai koulun ulkopuolelle.

Digiopetusaineisto on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan käyttöön. Se sisältää arviointimateriaalia, jonka vuoksi kirjautuminen ulos sekä aineistosta että Opepalvelusta – tai tietokoneen lukitseminen – on suositeltavaa oppituntien välillä ja tilanteissa, joissa tietokone jää luokkaan ilman opettajan valvontaa.

Tekijänoikeudet

Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineiston käyttö ja tulostaminen on sallittua luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineiston tai sen osien muuntelu, edelleen luovuttaminen tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä.

Tarkastusoikeus

Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry. Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry. (www.kopiosto.fi).

© Kustannusosakeyhtiö Otava