Valmiina yo-kokeisiin!

Abeille suunnatut kertauskirjamme valmentavat tehokkaasti ylioppilaskokeisiin. Materiaalit kertaavat kattavasti kaikkia ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä, harjoittavat vastaustekniikkaa ja tarjoavat hyödyllisiä vinkkejä tuleviin yo-kokeisiin. Kaikki materiaalit soveltuvat erinomaisesti sekä abikurssin materiaaliksi että itsenäiseen opiskeluun.

Särmä äidinkieleen ja kirjallisuuteen

 • Lukion Särmän digikirjat 8 ja 9 valmentavat kirjoitustaidon ja lukutaidon ylioppilaskokeisiin.
 • Särmä 8 ja 9 -digikirjoissa on luvut, joissa on autenttisia ylioppilaskoevastauksia tehtävineen.
 • Digikirja 8 sisältää kirjoitustaidon vastauksia ja digikirja 9 lukutaidon vastauksia.

Lue oppikirjailijoiden vinkit äidinkielen yo-kokeisiin >

Tehokertausta kielten yo-kokeisiin

Abilities – englantia abiturienteille

 • Abilities – englantia abiturienteille -digikirja soveltuu sekä abikurssin materiaaliksi että itsenäisesti yo-kokeeseen valmistautuville opiskelijoille.
 • Digikirja valmentaa tehokkaasti yo-kokeeseen, kertaa ja hioo testattavia asioita ja harjoittaa kaikkia yo-kokeen tehtävätyyppejä. Tekstejä ja tehtäviä on eri tasoisia.
 • Ohjeita yo-kokeeseen -osioon on koottu ohjeita ja vinkkejä yo-kokeen eri tehtävätyyppien tekemiseen.

Fokus Abi valmentaa ruotsin yo-kokeeseen

 • Fokus Abi on täysin digitaalinen oppimateriaali, jonka avulla opiskelija kertaa ja laajentaa lukion aikana opittuja teemasanastoja ja kielioppia.
 • Materiaali soveltuu sekä abikurssille että itsenäiseen opiskeluun.
 • Tehtäviä on runsaasti, ja ne harjoittavat monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita. Mukana myös hyödyllisiä yo-vinkkejä.
 • Opettajalle on saatavilla erillinen digiopetusaineisto, jota voi hyödyntää luokkaopetuksessa.

Uusi Dans la poche ! ranskan kertaamiseen

 • Dans la poche ! on interaktiivinen ranskan materiaali, joka kertaa ja harjoituttaa tehokkaasti yo-kokeessa tarvittavia taitoja.
 • Aihepiirit ovat monipuolisia ja tehtävätyypit vaihtelevia. Rakenteiden kertaamiseen ja sanaston laajentamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
 • Mukana on runsaasti perustehtäviä, mutta myös sopivasti haastetta pitemmälle ehtineille opiskelijoille.
 • Opettajan digiopetusaineisto on tulossa syksyksi 2020.

Magazin.de Abi saksan kertaamiseen

 • Täysin digitaalinen oppimateriaali kertaa ja laajentaa lukion aikana opittua sanastoa ja kielioppia.
 • Magazin.de Abi soveltuu itseopiskelun lisäksi abi-kurssille ja mm. B2-kielen kursseille 7 ja 8. Oppimateriaali harjoittaa yo-kokeen tehtävätyyppejä.
 • Opettajan digiopetusaineisto sisältää kirjan harjoitusten ratkaisut, äänitteet, videot ja lisämateriaalia.

Mooli Kertaus kemiaan

 • Mooli Kertaus -kirjassa on 13 jaksoa, jotka kokoavat kemian kurssien keskeiset sisällöt ja tavoitteet.
 • Kirjan avulla opiskelija voi testata osaamistaan, kerrata kemian teoriaa ja käsitteitä sekä tehdä harjoitustehtäviä. Mooli Kertaus ilmestyy sekä painettuna että digikirjana.
 • Sarjaan kuuluu myös Mooli Kertaus Ratkaisut (pdf), joka sisältää kaikkien tehtävien vastaukset ja malliratkaisut sekä kirjan käsitteiden selitykset.

Kattavaa kertausta historian ja yhteiskuntaopin yo-kokeisiin

Abi historia

 • Abi historia sisältää tietoa historian ainereaalista ja käytännön vinkkejä kokeeseen valmistautumista varten.
 • Kirja auttaa hahmottamaan suuria kokonaisuuksia sekä yksittäisten kurssien sisällä että eri kurssien välillä. Asiat on selitetty kattavasti, ja niitä on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta.
 • Lisäksi kirja neuvoo esimerkkien avulla, miten vastata erityyppisiin historian tehtäviin.
 • Mukana on paljon materiaalia, joka auttaa abiturienttia saavuttamaan tavoitteensa.

Abi yhteiskuntaoppi

 • Abi yhteiskuntaoppi sisältää tietoa yhteiskuntaopin ainereaalista ja käytännön vinkkejä kokeeseen valmistautumista varten.
 • Se huomioi uuden opetussuunnitelman vaatimukset ja nostaa esiin keskeisimmät asiat kaikista lukion kursseista.
 • Kirjan avulla abiturientti kykenee erottamaan olennaisen epäolennaisesta ja käsittelemään asioita monesta eri näkökulmasta. Myös vastaustekniikka harjoittuu tehokkaasti.

Juuri- ja Huippu-kertauskirjat lukiomatematiikkaan

 • Juuri- ja Huippu-sarjojen kertauskirjat palauttavat mieleen lukiomatematiikan eri aihealueet ja keskeisimmät apuvälineiden avulla osattavat asiat.
 • Digituotteissa on sama kaavaeditori, jota käytetään digitaalisessa ylioppilaskokeessa.
 • Digikirjoihin sisältyy myös itsearviointityökalu, jonka avulla opiskelija voi seurata oman osaamisensa kehittymistä.