Otavalla käytössä sähkökirjojen vesileimaus

Kustannusosakeyhtiö Otava ja Like Kustannus ovat ottaneet käyttöön Suomen Kustannusyhdistyksen suosittaman sähkökirjojen vesileimasuojauksen julkaisemissaan sähkökirjoissa.

Tähän asti käytössä olleeseen Adobe DRM tekniikkaan verrattuna vesileimaustekniikalla saavutetaan monia etuja. Muun muassa aikaisemmin monimutkaiseksi koettu ostotapahtuma voidaan nyt toteuttaa yksinkertaisemmin. Tästä hyötyy ennen kaikkea kuluttaja. Myös verkkokaupat hyötyvät muutoksesta julkaisuprosessin yksinkertaistuessa. Vesileimasuojauksen avulla huomioidaan myös tärkeät tekijänoikeudelliset näkökulmat.

Jatkossa kuluttajan hankkimassa sähkökirjassa vesileima näkyy siten, että sähkökirjaan liitetään ostajan tiedot sekä vesileimatekniikan käyttöön liittyvä teksti.

Eri jälleenmyyjät voivat siirtyä Kustannusyhdistyksen suosituksen mukaiseen vesileimatekniikan käyttöön omien järjestelmävalmiuksiensa mukaan. Otava-konserniin kuuluvassa Suomalainen.com:ssa muutos on jo tapahtunut ja se myy jatkossa sekä vesileimattuja että Adobe DRM-suojattuja sähkökirjoja.

Otavassa uskotaan jo laajassa käytössä olevan vesileimauksen lisäävän sähkökirjojen myyntiä.