Otava-konsernin vuoden 2016 tilinpäätöstiedote 10.2.2017

Otava-konsernin tulos säilyi hyvänä – kirjankustantaminen paransi tulostaan

Otava-konsernin liikevaihto pysyi ennallaan ja oli 292,0 (292,5) miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen liikevoitto oli 31,6 (31,1). Operatiiviseen liikevoittoon on kirjattu henkilökunnalle maksettavia palkkioita. Tilikauden voitto oli 21,0 (20,7) miljoonaa euroa. Tulorahoitus pysyi ennallaan ja omavaraisuusaste pysyi hyvällä tasolla ollen 72,5 %.

Kirjankustantamisen liikevaihto kasvoi ja tulos parani

Konsernin kirjankustannustoiminnan tulos parani oppimateriaalien menestyksen myötä ja uusien toimintatapojen avulla. Kustannusosakeyhtiö Otavan operatiivinen liikevoitto oli 8,2(7,6) miljoonaa euroa. Otavan Kirjapaino valmisti 6,8 (5,9) miljoonaa kirjaa. Kirjapainon toimintamallia on muutettu ja Kirjapaino teki positiivisen tuloksen.

Suomalainen Kirjakauppa kasvatti markkinaosuuttaan

Suomalaisen Kirjakaupan liikevaihto oli 105,2 (107,9) miljoonaa euroa eli laskua oli 2 %. Laskuun vaikutti myynnin rakenteen muuttuminen ja opetussuunnitelmauudistus. Yhtiön operatiivinen liikevoitto laski edellisvuodesta ja oli 3,2 (4,5) miljoonaa euroa. Suomalainen Kirjakauppa kasvatti markkinaosuuttaan laskevilla kirjamarkkinoilla.

Aikakauslehtien liikevaihto laski, mutta tulos säilyi hyvällä tasolla

Otavamedia Oy:n operatiivinen liikevoitto laski 14,3 (15,8) miljoonaan euroon, mutta säilyi kilpailijoihin verrattuna hyvällä tasolla. Otavamediaan sisältyvä Suuri Suomalainen Kirjakerho kasvatti myyntiään 4 % ja sen tulos säilyi hyvällä tasolla.

Uudet liiketoiminnot kasvoivat edelleen

Uusien liiketoimintojen liikevaihdon kasvu oli 16 % ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.
Uusissa liiketoiminnoissa lanseerattiin vuoden lopulla uusina palveluina Nettivuokraus.com ja Huutokaupat.fi.

Lisätiedot:
Konsernin toimitusjohtaja Alexander Lindholm
alexander.lindholm@otava.fi, 040 8330 126

 

Otava-konserni on toiseksi suurin graafisen viestinnän kustantaja Suomessa. Konsernin liiketoiminta-alueet ovat Kirjat, Kauppa, Lehdet ja Uudet liiketoiminnot. Konsernin emoyhtiö on Otava Oy. Konserni on yksityinen, itsenäinen, riippumaton ja vakavarainen mediatalo.