Otava julkaisee varhennettuja materiaaleja viiteen kieleen syksyksi 2018

Varhainen kieltenopetus laajennetaan koskemaan kaikkia suomalaislapsia, sopi hallitus kehysriihessään. Jokainen ekaluokkalainen aloittaa vieraan kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla 1.1.2020 alkaen. Otava Oppimisen palvelut tukee varhennettua kieltenopetusta ja monipuolista kielitaitoa ja tarjoaa varhennettujen kielten materiaaleja jo elokuussa 2018 viiteen vieraaseen kieleen.

Varhennettua ruotsia opiskellaan Det var en gång -sarjan avulla ja Hallo, Berni! on varhennetun saksan materiaali. Varhennetun espanjan pariin päästään ¡Me toca! -sarjan tuella ja varhennettua ranskaa opiskellaan C’est parti! -sarjalla. Otava on jo aiemmin julkaissut Jump in! -sarjan varhennettuun englantiin.

Luokille 1-2 suunnitellut digitaaliset materiaalit tutustuttavat lapset uuteen kieleen ja kulttuuriin pääasiassa puhumisen ja toiminnallisuuden kautta. Materiaalit sopivat myös lukutaitoa harjoitteleville oppilaille.

Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista. Lapsilla on hämmästyttävä kyky oppia uutta, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen Verkkouutisten haastattelussa. https://www.verkkouutiset.fi/vieraan-kielen-opiskelu-jo-ekaluokalta-ministeri-muistuttaa-kielitaidon-merkityksesta/