Tutustu Opin tähdet -sarjaamme

Toiminnallinen kielenoppiminen

Toiminnallisen kielenoppimisen harjoitukset innostavat uuden kielen pariin. Ne soveltuvat minkä tahansa kielen opetukseen varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.

Teos tarjoaa malleja, joita on helppo soveltaa itselleen ja opetusryhmälleen sopiviksi. Harjoituksia voi myös yhdistellä keskenään.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Tiede- ja teknologiapedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa

Tiede- ja teknologiapedagogiikka tähtää tulevaisuuteen. Se tarjoaa kasvattajille työkaluja vahvistaa lasten oppimista, tutkimisen ja tulevaisuuden taitoja sekä kriittistä ajattelua jo varhaiskasvatusiässä.

Tiedepedagogiikka opettaa tutkimaan, vertailemaan ja perustelemaan. Lapset oppivat kriittisyyttä, ja heitä ohjataan etsimään ja syventämään tietoa.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi on opettajille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu opas, jossa käsitellään suullista kielitaitoa monipuolisesti. Kirjassa tarkastellaan muun muassa ääntämisen opetusta, opetusmateriaalien valintaa ja muokkaamista, oppimisvaikeuksia sekä puheen ymmärtämistä osana suullista kielitaitoa.

Kirjoittajien lähestymistapa on samaan aikaan tutkimusperustainen ja käytännönläheinen. Hyviksi havaitut konkreettiset vinkit ovat kirjan keskiössä.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Iloa ongelmanratkaisuun

Ongelmanratkaisutaidot ovat elämän keskeisiä taitoja. Taitojen merkitys korostuu uudessa opetussuunnitelmassa. Iloa ongelmanratkaisuun tarjoaa opettajalle 20 matemaattista ongelmatehtävää, jotka on testattu kansainvälisessä tutkimuksessa.

Kirjassa on myös tutkimuksessa löydettyä tietoa siitä, miten ongelmanratkaisua voisi käsitellä, jotta oppilaiden taidot jatkuvasti kehittyisivät ja he osaisivat käyttää ongelmanratkaisustrategioita kaikissa elämänsä tilanteissa.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Oivaltava oppiminen

Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen ja luovuuden. Kaikkeen tehokkaaseen oppimiseen liittyy oivaltamista. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta.

Kirja tarjoaa oivaltavan oppimisen avaimet. Se auttaa ymmärtämään, mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä arviointityö edellyttää opettajilta ja rehtoreilta erityistä arviointiosaamista ja arvioinnin asiantuntemusta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on tietokirja, jossa käsitellään arviointia yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta. Se antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joita opettajaksi opiskelevat, opettajat, rehtorit ja johtokuntien jäsenet arviointiin liittyen kohtaavat.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.