Tutustu Opin tähdet -sarjaamme

Tulevaisuustaidot varhaiskasvatuksessa 

Tulevaisuustaidot varhaiskasvatuksessa kurkistaa varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen erilaisten visioiden ja trendien kautta. Teos kannustaa varhaiskasvatustyön ammattilaisia pohtimaan ja ennakoimaan sitä, mitä varhaiskasvatus voi tulevaisuudessa olla.   

Tulevaisuustaidot auttavat sopeutumaan, oppimaan uutta, päästämään irti vanhasta ja kehittymään.

Lue lisää täältä >

Tulossa pian Otavan verkkokauppaan.

Voimauttava varhaiskasvatus

Voimauttava varhaiskasvatus avaa muuttuneen toimintakulttuurin käsitteitä ja ilmiöitä. Teoksessa varhaiskasvatuksen pedagogiikan uusin tutkimus ja käytännön kehittäminen kietoutuvat yhteen.

Alaa kokonaisvaltaisesti käsittelevä teos tarjoaa konkreettisia työvälineitä osallisuuden, toiminnallisuuden ja vastavuoroisen pedagogiikan toteuttamiseen.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta >

140 kysymystä perusopetuksesta

140 kysymystä perusopetuksesta on hakuteos, joka vastaa lainsäädännön näkökulmasta usein kysyttyihin, perusopetukseen liittyviin kysymyksiin.

Teoksen kysymykset pohjautuvat peruskoulun arkeen, ajankohtaisiin ilmiöihin ja todellisiin, monia askarruttaviin tilanteisiin. Helppokäyttöinen hakuteos tarjoaa kuhunkin kysymykseen selkeän vastauksen ja kertoo tärkeimmät lakipykälät, joihin vastaus perustuu.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta >

Toiminnallinen kielenoppiminen

Toiminnallisen kielenoppimisen harjoitukset innostavat uuden kielen pariin. Ne soveltuvat minkä tahansa kielen opetukseen varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.

Teos tarjoaa malleja, joita on helppo soveltaa itselleen ja opetusryhmälleen sopiviksi. Harjoituksia voi myös yhdistellä keskenään.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Tiede- ja teknologiapedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa

Tiede- ja teknologiapedagogiikka tähtää tulevaisuuteen. Se tarjoaa kasvattajille työkaluja vahvistaa lasten oppimista, tutkimisen ja tulevaisuuden taitoja sekä kriittistä ajattelua jo varhaiskasvatusiässä.

Tiedepedagogiikka opettaa tutkimaan, vertailemaan ja perustelemaan. Lapset oppivat kriittisyyttä, ja heitä ohjataan etsimään ja syventämään tietoa.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi on opettajille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu opas, jossa käsitellään suullista kielitaitoa monipuolisesti. Kirjassa tarkastellaan muun muassa ääntämisen opetusta, opetusmateriaalien valintaa ja muokkaamista, oppimisvaikeuksia sekä puheen ymmärtämistä osana suullista kielitaitoa.

Kirjoittajien lähestymistapa on samaan aikaan tutkimusperustainen ja käytännönläheinen. Hyviksi havaitut konkreettiset vinkit ovat kirjan keskiössä.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Iloa ongelmanratkaisuun

Ongelmanratkaisutaidot ovat elämän keskeisiä taitoja. Taitojen merkitys korostuu uudessa opetussuunnitelmassa. Iloa ongelmanratkaisuun tarjoaa opettajalle 20 matemaattista ongelmatehtävää, jotka on testattu kansainvälisessä tutkimuksessa.

Kirjassa on myös tutkimuksessa löydettyä tietoa siitä, miten ongelmanratkaisua voisi käsitellä, jotta oppilaiden taidot jatkuvasti kehittyisivät ja he osaisivat käyttää ongelmanratkaisustrategioita kaikissa elämänsä tilanteissa.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Oivaltava oppiminen

Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen ja luovuuden. Kaikkeen tehokkaaseen oppimiseen liittyy oivaltamista. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta.

Kirja tarjoaa oivaltavan oppimisen avaimet. Se auttaa ymmärtämään, mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä arviointityö edellyttää opettajilta ja rehtoreilta erityistä arviointiosaamista ja arvioinnin asiantuntemusta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on tietokirja, jossa käsitellään arviointia yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta. Se antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joita opettajaksi opiskelevat, opettajat, rehtorit ja johtokuntien jäsenet arviointiin liittyen kohtaavat.

Lue lisää täältä >

Tilaa teos Otavan verkkokaupasta.