Tutustu Opin tähdet -sarjaamme

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi

Monipuolisen kielitaidon tärkeys on korostunut sekä arki- että työelämässä. Erityisesti toisen ja vieraan kielen suullinen taito näkyy aiempaa vahvemmin myös kielikoulutuksen tavoitteissa. Tämä edellyttää opettajilta entistä laajempaa osaamista suullisen kielitaidon oppimisen, opettamisen ja arvioinnin saralla.

Suullinen kielitaito – Opi, opeta, arvioi on opettajille ja opettajaksi opiskeleville suunnattu opas, jossa käsitellään suullista kielitaitoa monipuolisesti. Kirjassa tarkastellaan muun muassa ääntämisen opetusta, opetusmateriaalien valintaa ja muokkaamista, oppimisvaikeuksia sekä puheen ymmärtämistä osana suullista kielitaitoa. Kirjoittajien lähestymistapa on samaan aikaan tutkimusperustainen ja käytännönläheinen. Hyviksi havaitut konkreettiset vinkit ovat kirjan keskiössä. Tarjolla on työkaluja suullisen kielitaidon oppimisen ja opettamisen tueksi kaikenikäisille ja -tasoisille oppijoille kielestä riippumatta.

Toimittajat: Elina Tergujeff ja Maria Kautonen

Kirjoittajat: Sari Ahola, Hannele Dufva, Mia Halonen, Henna Heinonen, Maarit Ilola, Hannele Kara, Mikko Kuronen, Saara Laakso, Pekka Lintunen, Kari Moilanen, Olli-Pekka Salo, Riikka Ullakonoja

Kielikohtaisten ääntämissivujen kirjoittajat: Eija Aho, Bertold Fuchs, Giuseppe La Grassa, Tommi Jantunen, Anni Kallio, Jean-Michel Kalmbach, Mari Nikonen, Ritva Takkinen, Minnaleena Toivola, Tuija Wainio, Danny De Weerdt

Iloa ongelmanratkaisuun

Ongelmanratkaisutaidot ovat elämän keskeisiä taitoja. Taitojen merkitys korostuu uudessa opetussuunnitelmassa. Iloa ongelmanratkaisuun tarjoaa opettajalle 20 matemaattista ongelmatehtävää, jotka on testattu kansainvälisessä tutkimuksessa.

Teoksen tehtäviin liittyy opettajien kommentteja, toteutusohjeita ja suoritusvihjeitä. Kirjassa on myös tutkimuksessa löydettyä tietoa siitä, miten ongelmanratkaisua voisi käsitellä, jotta oppilaiden taidot jatkuvasti kehittyisivät ja he osaisivat käyttää ongelmanratkaisustrategioita kaikissa elämänsä tilanteissa.

Opas on tarkoitettu perusopetuksen opettajille.

Kirjailijat: Maija Ahtee, Markku Hannula, Anu Laine, Liisa Näveri, Erkki Pehkonen, Päivi Portaankorva-Koivisto, toimittanut: Sirpa Wass

Oivaltava oppiminen

Oivaltava oppiminen yhdistää älyn, tunteen ja luovuuden. Kaikkeen tehokkaaseen oppimiseen liittyy oivaltamista. Kaikki suuret tieteen ja taiteen saavutukset ovat syntyneet ihmettelyn ja uteliaisuuden kautta.

Kirja tarjoaa oivaltavan oppimisen avaimet. Se auttaa ymmärtämään, mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä. Miten oppia itse parhaiten ja miten auttaa muita oppimaan? Miten herättää kiinnostus ja motivoida? Kiinnostavat tapaukset, tarinat ja pulmat motivoivat meitä kaikkia. Oppimista siivittävät aktivoivat ja tutkivat oppimismenetelmät, joissa teknologiallakin on sijansa.

Oivaltava oppiminen sopii oppikirjaksi tai yleislukemistoksi opettajille, vanhemmille ja aikuiskouluttajille sekä kaikille kiinnostuneille.

Kirjailija: Professori Kirsti Lonka on kokenut psykologi ja pedagogi, joka on kehittänyt innovatiivisia oppimismenetelmiä eri koulutusaloille. Aktivoiva opetus, tutkiva oppiminen sekä ongelmalähtöinen oppiminen ovat Longan erityisaloja. Kirsti on tunnettu myös yleistajuisista luennoistaan, tv-esiintymisistään ja kirjoituksistaan.

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä arviointityö edellyttää opettajilta ja rehtoreilta erityistä arviointiosaamista ja arvioinnin asiantuntemusta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on tietokirja, jossa käsitellään arviointia yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta. Se antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joita opettajaksi opiskelevat, opettajat, rehtorit ja johtokuntien jäsenet arviointiin liittyen kohtaavat.

Vaikka teoksen pääpaino on perusopetuksen arvioinnissa, käsitellään siinä myös lukiokoulutuksen arviointia ja yleissivistävän koulutusjärjestelmän arviointia niiltä osin kuin opettajat ja rehtorit sitä omassa käytännön koulutyössään kohtaavat.

Kirjailija: Teoksen kirjoittaja Najat Ouakrim-Soivio on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti. Hän on toiminut opettajana, rehtorina ja opettajankouluttajana sekä Opetushallituksessa mm. oppimistulosten arviointiyksikön projektipäällikkönä. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt yleissivistävän koulutuksen arviointia niin koulujen kuin koulutusjärjestelmän kannalta. Tutustu myös https://arviointi.fi/

Voit tilata Opin tähdet -sarjan teoksia Otavan verkkokaupasta.