Vire (OPS 2016)

Terveystieto 7–9

Vire on näyttävästi ja persoonallisesti kuvitettu todellinen elämäntaitokirja, jonka avulla nuori saa vastauksen moniin itseään askarruttaviin kysymyksiin. Se tarjoaa virikkeitä kriittiseen ajatteluun ja ohjaa nuorta aktiiviseen toimintaan oman terveytensä eteen. Tarkoin valikoidut tekstit käsittelevät ajankohtaisia asioita uuden opetussuunnitelman pohjalta ja tarjoavat tuoreinta saatavilla olevaa tietoa. Tärkeitä elämäntaitoja voi opiskella myönteisellä ja nykyaikaisella tavalla, nuorten itsensä lähtökohdista käsin. Kirja kattaa yksissä kansissa kaikki vuosiluokat 7–9. Kirjan lukuja voi edetä systemaattisesti alusta eteenpäin tai niitä voi käsitellä haluamassaan järjestyksessä.

Vire noudattaa uusinta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Vireen sisällys Lue lisää >

Tutustu oppikirjan mallilukuun

Sarja on saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää >

Vire (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Oppikirjan pääluvut ovat selkeitä ja itsenäisiä kokonaisuuksia, tiettyyn aiheeseen pureutuvia jaksoja, jotka jakautuvat pienempiin numeroituihin lukuihin. Asiat voi käsitellä haluamassaan järjestyksessä, ja myös eriyttäminen on helppoa. Näyttävällä infografiikalla ja kuvituksella on suuri merkitys, ja tiivistelmät (Muista!) sekä tehtävät edesauttavat oppimista. ”Leipätekstiä” on aiempaa vähemmän, ja tietoa on palasteltu eri tasoisiin tietolaatikoihin sekä infografiikkaan ja kuvateksteihin.

Oppikirjan tilalle voi valita samansisältöisen, mutta rikasteilla höystetyn digikirjan ja vastaavat digitehtävät. Digitehtävien joukossa on myös syventäviä lisätehtäviä, joita ei oppikirjasta löydy.

Opettajat ja opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä digikirjojamme. Jatkamme kehitystyötä palautteen perusteella. Uudet ominaisuudet päivittyvät myös ostettujen digikirjojen käyttölisensseihin.

Vire 7–9 oppikirja

Vire 7–9 oppikirja

Opettajan materiaalit

Vire 7–9 digiopetusaineisto yläkoulun terveystiedon opetukseen sisältää mm. toiminnallisia tehtäviä, oppikirjan tehtävät vastauksineen sekä lisätehtäviä. Digiopetusaineistoon sisältyy myös opiskelijan digikirja rikasteineen ja kuvineen.

Oppikirjailijat

Anu Immonen

Anu valmistui liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2004 pääaineenaan liikuntapedagogiikka, lisäksi hänellä on kotitalouden opintoja Helsingin yliopistosta. Anun työ Espoon Juvanpuiston koulussa pitää sisällään liikunnan ja terveystiedon perusopetuksen lisäksi erilaisia liikuntateknologiaan liittyviä projekteja. ”Intohimoni liikuntaa ja hyvää ruokaa kohtaan näkyy vahvasti myös arjessani, ja vapaa-ajastani ovatkin päivittäin kilpasilla niin juoksu kuin hiihtoharrastukseni unohtamatta käsitöitä ja ruoanlaittoa. Parhaimmillaan nämä kaikki toteutuvatkin perheen ja ystävien kanssa.”

Lue lisää

Anita Pohjanlahti

Anita työskentelee biologian, maantiedon ja terveystiedon opettajana Pohjoispuiston koulussa Hyvinkäällä. Hän on valmistunut biologian ja maantiedon opettajaksi Helsingin yliopistosta 2003 ja täydentänyt koulutustaan terveystiedon opinnoilla. ”Vapaa-aikani kuluu kahden pienen taitoluistelijan hyvinvoinnista huolehtimiseen, harjoituksiin kuljettamiseen ja talkootyöhön. Ja kun ja jos aikaa jää, lähden rentoutumaan ja voimatankkaamaan itseäni – keilahalliin.”

Lue lisää

Seija Sihvola

Seija on kolmiportainen terveyden ammattilainen. Alun perin hän valmistui fysioterapeutiksi, sitten ravitsemustiede pääaineenaan maatalous-metsätieteiden maisteriksi, ja lopulta hän väitteli kansanterveystieteestä Tampereen yliopistossa. Seijalle on kertynyt terveystiedon sijaisopettajakokemusta peruskoulusta ja lukiosta. Hän on kirjoittanut terveystiedon oppikirjan ammattioppilaitoksia varten. ”Lenkkeily, purjehdus, valokuvaus ja jalkapallon seuranta – siinä huvini ja iloni. Kestävää hyvää oloa saan myös jatkuvasti lisääntyvästä lastenlasten joukosta.”

Lue lisää