Suomea sinulle

Suomea sinulle on peruskoulun 7.–9.-luokille tarkoitettu kaksiosainen suomen kielen oppikirjasarja. Kirjojen tekstit ja niihin liittyvät harjoitukset totuttavat nuoren käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa koulussa, kotona ja vapaa-ajalla. Sarja on myös sukellus suomalaiseen yhteiskuntaan, sen arvoihin, asenteisiin ja tärkeisiin puheenaiheisiin.

Suomea sinulle

Oppilaan materiaalit

Suomea sinulle 1

Suomea sinulle 1

Suomea sinulle 1 on peruskoulun 7.–9.-luokille tarkoitettu suomen kielen alkeisoppikirja. Kirjan tekstit ja niihin liittyvät harjoitukset totuttavat nuoren käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa koulussa, kotona ja vapaa-ajalla. Suomea sinulle 1 on myös sukellus suomalaiseen yhteiskuntaan, sen arvoihin, asenteisiin ja tärkeisiin puheenaiheisiin.

Sanaston ja kielen rakenteiden opiskelun lisäksi Suomea sinulle 1 kannustaa oppilasta puhumaan, kuuntelemaan ja kirjoittamaan suomen kielellä. Kirjan tehtävät tukevat kielitaidon eri osa-alueiden harjoittelua. Puhetehtävät on selkeästi merkitty.

Kirjan värikäs ja funktionaalinen kuvitus selkeyttää opetettavien asioiden hahmottamista ja mahdollistaa oppijan omatoimisenkin opiskelun. Siten Suomea sinulle 1 soveltuu myös opetusryhmän yksittäisille vieraskielisille oppilaille.

Katso näytesivut >

Suomea sinulle 1 valmentaa eurooppalaisessa viitekehyksessä taitotasolle A1.3.

Oppikirjaa täydentää erikseen hankittava äänite.

Lue lisää
Suomea sinulle 2

Suomea sinulle 2

Suomea sinulle 2 on tarkoitettu erityisesti yläkoulun 9. luokalle, mutta se soveltuu myös 8.-luokkalaisille tai jokaiselle, jolla on hallussaan suomen peruskielitaito (taitotaso A1–A2). Kirjan tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B2 saavuttaminen.

Tekstit ovat luontevaa suomen kieltä. Ne koostuvat monenlaisista aineksista: kertovan tekstin ja dialogien lisäksi joukossa on muun muassa mainoksia, ilmoituksia ja uutisia. Kaikki kappaleet sisältävät myös kielen rakenne -osion harjoituksineen, tekstinymmärtämistä, puhekieltä sekä runsaasti suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Aihepiirit liittyvät sekä nuorten arkielämään että suomalaiseen yhteiskuntaan.

A-taitotasolta tutut kielen rakenteet kerrataan aluksi nopeasti: harjoitusta vaativat kohdat on helppo valita ryhmän taitojen mukaan. Kirjan loppuun kootun mittavan, lisäharjoituksia sisältävän Suomen kielen perusrakenteet -osion avulla pyritään antamaan kokonaiskuva suomen kielestä – sen täysin loogisesta ja opittavissa olevasta rakenteesta.

Katso näytesivut >

Oppikirjaa täydentää erikseen hankittava äänite.

Lue lisää
Suomea sinulle 1 tehtävien ratkaisut

Suomea sinulle 1 tehtävien ratkaisut

Suomea sinulle 1 on peruskoulun 7.–9.-luokille tarkoitettu suomen kielen alkeisoppikirja. Kirjan tekstit ja niihin liittyvät harjoitukset totuttavat nuoren käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa koulussa, kotona ja vapaa-ajalla. Suomea sinulle 1 on myös sukellus suomalaiseen yhteiskuntaan, sen arvoihin, asenteisiin ja tärkeisiin puheenaiheisiin.

Kuunteluharjoitusten tekstit ja vastaukset on tarkoitettu itseopiskelun tueksi.

Tehtävien ratkaisut ovat saatavilla sähköisenä versiona Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelussa.

Lue lisää
Suomea sinulle 1 äänite

Suomea sinulle 1 äänite

Suomea sinulle on peruskoulun 7.-9.-luokille tarkoitettu suomen kielen oppimateriaalisarja.

Suomea sinulle 1 CD on oppikirjaa tukeva äänite, joka kannustaa oppilasta puhumaan ja kuuntelemaan suomen kieltä. Äänite sisältää myös oppikirjaan merkityt puhetehtävät.

Suomea sinulle 1 johdattaa eurooppalaisessa viitekehyksessä taitotasolle A1.3.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää

Suomea sinulle 2 tehtävien ratkaisut

Suomea sinulle 2 -oppikirja on tarkoitettu erityisesti yläkoulun 9. luokalle, mutta se soveltuu myös 8.-luokkalaisille tai jokaiselle, jolla on hallussaan suomen peruskielitaito (taitotaso A1–A2). Kirjan tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B2 saavuttaminen.

Tehtävien vastaukset on tarkoitettu itseopiskelun tueksi.

Tehtävien ratkaisut ovat saatavilla sähköisenä versiona Finn Lecturan Digimateriaalit -palvelussa.

Lue lisää

Suomea sinulle 2 äänite

Suomea sinulle 2 on erityisesti peruskoulun 9. luokalle tarkoitettu suomi toisena kielenä -oppimateriaali. Se soveltuu kuitenkin myös 8. luokkalaisille tai jokaiselle, jolla on hallussaan suomen peruskielitaito (taitotaso A1–A2). Oppimateriaalin tavoitteena on eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B2 saavuttaminen.

Suomea sinulle 2 -oppikirjan tekstit harjoituksineen yhdessä äänitteen kanssa totuttavat nuoren käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa. CD sisältää luettuina kappaleiden tekstit ja kuunteluharjoitukset sekä joukon monipuolisia lisäharjoituksia.

Äänite on saatavilla sekä sähköisenä versiona että CD-levynä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Suomea sinulle 1–2 opettajan opas

Suomea sinulle 1–2 opettajan opas

Suomea sinulle -sarjan opettajan opas tarjoaa lisämateriaalia oppikirjoihin Suomea sinulle 1 ja Suomea sinulle 2. Tehtävät laajentavat ja syventävät oppikirjan avulla jo opittua. Kantavana ajatuksena on suullinen viestintä ja kuullun ymmärtäminen, joten tehtävät ovat suurelta osin pareittain tai ryhmässä tehtäviä. Harjoituksissa käytetään kirjoissa opittuja rakenteita sekä oppikirjan sanaston että uusien sanojen yhteydessä.

Opas on saatavilla sekä sähköisenä että painettuna versiona.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Suomea sinulle 1

Marjatta Karanko & Ulla Paavilainen

Suomea sinulle 2

Ulla Paavilainen & Nina Vuorio