Smart Moves

Yläkoulun englanti

Smart Moves on monipuolinen sarja, joka tarjoaa oikeantasoisia haasteita erilaisille oppijoille. Sarja käsittelee nuorille tuttuja aiheita virkistävistä näkökulmista. Visuaalisesti teokset ovat selkeitä, raikkaita ja mukaansatempaavia. Englanninkielisiä maita esitellään kattavasti ja oppilaalle tulevat tutuksi englannin aksentit eri puolilta maailmaa.

Smart Moves eriyttää

Smart Moves tarjoaa erilaisille oppijoille eritasoista tekemistä, ja eriyttäminen toteutuu myös teksteissä. Tekstikirjassa korostuu keskeisten viestintätilanteiden harjoittelu.

Tiedoksi: Smart Moves verkkotehtävät poistuvat käytöstä

Smart Moves verkkotehtävät ovat poistuneet käytöstä. Tehtävät oli toteutettu vanhentuvalla Flash-teknologialla.

Sarjan tuotteet ovat saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Smart Moves

Oppilaan materiaalit

Smart Moves 1 Texts

Smart Moves 1- kirjassa aiheena on nuorten elämän tärkeitä asioita: ystävät, perhe, koulu, harrastukset, lemmikit, musiikki, elokuvat, matkailu ja lomanvietto – sekä huumori. Maantuntemussivuilla tutustutaan Kanadaan ja Walesiin.

Lue lisää

Smart Moves 2 Texts

Smart Moves 2- kirjassa käsitellään nuorten harrastuksia, ihmissuhteita ja opiskelua, sekä matkustamista ja ympäristöä syventäen jo opittuja asioita. Maantuntemussivuilla esiteltävät maat ovat Australia, Irlanti, Skotlanti, Uusi-Seelanti ja USA.

Lue lisää

Smart Moves 3 Texts

Smart Moves 3 -kirjassa teemoina ovat mm. opiskelu ja ammatinvalinta, ympäristö, luonnonilmiöt ja kestävä kehitys, tiedotusvälineet, kulttuuri ja taide, harrastukset ja vapaa-aika, teknologia, teknologinen kehitys sekä Suomi ja suomalaisuus. Maatuntemussivuilla esiteltävät maat ovat Etelä-Afrikka, Intia ja Englanti.

Lue lisää

Smart Moves Harjoituskirjat

Harjoituskirjassa on jokaiseen kappaleeseen liittyen kappalesanastot sekä kappaleen sisältöä ja sanastoa kertaavat tehtävät. Useimmissa kappaleissa on lisäksi kuuntelu-, sanelu-, ääntämis- ja draamaharjoituksia. Harjoitusten kohdistuminen tekstin eri osioihin helpottaa eriyttämistä. Kielioppi on kappaleiden yhteydessä, mutta selkeästi eroteltuna niin, että se voidaan käsitellä myös kappaleesta irrallaan.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Exercises KEY
Harjoitusten vastaukset on sijoitettu tehtäväpohjiin. Ratkaisut ovat saatavissa myös sähköisenä.

Teacher’s File
Opettajan opas sisältää kappalekohtaiset ohjeet ja taustatiedot sekä kalvopohjia ja A/B-harjoituksia sanaston ja rakenteiden opettamista ja harjoittelua varten.

Oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille on helponnetut tehtävämonisteet. Suullisen kielitaidon harjoitteluun on draamaehdotuksia roolikortteineen, pelejä ja muita aktiviteetteja. Lisäksi mukana ovat salkkutyöskentelyvihjeet sekä taitotasojen arviointimallit.

Tests
Laaja arviointimateriaali kaikkien kielitaidon osa-alueiden testaamiseen on tarjolla sekä monisteena että sähköisenä (CD-ROM). Saatavana myös erilliset kuuntelukokeet.

Lue lisää

Oppilaille

Oppikirjailijat

Tarja Folland
Tiina Huohvanainen
Arto Nieminen
Karolina Sveiby
Marjut Vaakanainen
Arja Haavisto
Mari Heinonen
Mark Woods