Särmä yläkoulu (2020)


Uusi Särmä vie lukemisen ja kirjoittamisen taidot kohti tulevaisuutta!

  • Särmä antaa vahvat työkalut tarkkaan lukutaitoon ja tiedon luotettavuuden arviointiin. Selkeät mallinnukset opastavat, miten luetaan tarkasti mediatekstejä sekä tieto- ja kaunokirjallisuutta.
  • Särmä innostaa lukemaan. Puhuttelevat, rohkeat ja ällistyttävätkin tekstit takaavat, että jokainen oppilas pääsee lukemisen makuun.
  • Särmä antaa eväät oman tekstin ideointiin ja opastaa kirjoittamisen vaiheiden läpi. Oppilas oppii kirjoittamaan ja muokkaamaan tekstiään digitaalisesti.
  • Särmän uudet, raikkaat työtavat vievät opetuksen ja oppimisen 2020-luvulle.
  • Särmä elävöittää oppimista videoilla ja animaatioilla. Hurmaavat tubevideot vievät kirjoittamisen maailmaan ja puhumisen taitoja mallinnetaan havainnollisilla esimerkkivideoilla. Animaatioiden avulla sukelletaan kielenhuollon maailmaan.
  • Uusi Otavan Otso-sovellus digitalisoi painetun kirjan käyttäjän. Otson avulla oppilas kuuntelee painettujen kirjojen opetustekstit, kirjallisuusnäytteet ja mediatekstit sekä katsoo Särmän videoita ja animaatioita.


Katso Särmän webinaari ja tutustu digituotteisiin!
Katso Särmä-webinaarin tallenne täältä >.
Tutustu uuden Särmän digikirjoihin, digitehtäviin, digiopetusaineistoihin ja digikokeisiin Otavan Opepalvelussa.

Tutustu uuteen Särmä 9:iin!
Katso uuden Särmä 9 -oppikirjan näytesivut täältä >.
Katso uuden Särmä 9 -harjoituskirjan näytesivut täältä >.
Nappaa oppitunnille videotyöhakemusvinkki täältä >.

Haluatko käyttöönottokoulutusta, tietoa tai oppimateriaaliesittelyn Särmä-sarjasta? Ole yhteydessä oman alueesi myyntipäällikköön. Yhteystiedot löydät täältä >.

Opiskelijan materiaalit

Särmä 7

Särmä 7 näyttää ja neuvoo, miten hyvä teksti syntyy, miten luetaan tarkasti ja mistä tunnistaa luotettavan tekstin. Puhuttelevat kauno- ja tietokirjallisuusnäytteet vahvistavat lukuintoa. Omien tekstien rakentamiseen Särmä antaa konkreettiset työkalut.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 7 – harjoituksia

Särmä 7 – harjoituksia vahvistaa tekstin kirjoittamisen, tarkan lukemisen ja kielen tutkimisen taitoja oivalluttavien tehtävien avulla. Jokaisen jakson alussa asetetaan tavoitteet, ja jaksot päättyvät oman oppimisen arviointiin.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 7 – harjoituksia S2

Särmä 7 – harjoituksia S2 tukee suomi toisena kielenä -oppijaa monin tavoin: Tehtävien teossa oppilaan apuna on apusanastot ja runsaasti malleja. Kirjan lopussa on kielitietoliite, joka opettaa S2-oppijalle keskeistä kielitietoa, esimerkiksi verbien ja nominien taipumista. Liitteessä on myös tehtäviä. Kirja etenee samassa aukeamarytmissä kuin Särmä 7 – harjoituksia.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 7 – harjoituksia E

Särmä 7 – harjoituksia E on suunnattu oppilaille, jotka kaipaavat tukea oppimiseensa. Kirjan tehtäviä on helpotettu ja taittoa väljennetty. Oppilasta autetaan alkuun tehtävissä mallien avulla. Kirja etenee samassa aukeamarytmissä kuin Särmä 7 – harjoituksia.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 7 – digioppikirja

Särmä 7 – digioppikirja vie äidinkielen ja kirjallisuuden maailmaan digitaalisesti. Digioppikirjassa on samat opetustekstit kuin painetussa oppikirjassa. Oppimista rikastavat Särmän opetusvideot ja animaatiot sekä interaktiiviset tehtävät, jotka antavat reaaliaikaisesti palautetta ja tukea. Kaikki opetus-, media- ja kirjallisuustekstit ovat kuunneltavissa. Digikirja kulkee mukana sekä tietokoneella että puhelimessa.

Lue lisää

Särmä 7 – digitehtävät

Särmä 7 – digitehtävät on harjoituskirja digitaalisessa muodossa. Interaktiiviset tehtävät ja videoaineistot innostavat harjoittelemaan äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja. Digitehtävät mahdollistavat yksilöllisen etenemisen: kielenhuollon luvuissa on oppimispolkuja, jotka ohjaavat oppilaan sopivantasoisten tehtävien pariin. Digitehtävien kaikki kirjallisuus- ja mediatekstit ovat kuunneltavissa. Digitehtävät kulkevat mukana sekä tietokoneella että puhelimessa.

Lue lisää

Särmä 8

Särmä 8 kertoo ja näyttää, miten kirjoittamalla ja puhumalla voi ottaa kantaa. Vaikuttamisen keinoja tutkitaan kauno- ja tietokirjallisuudessa, mediateksteissä, mainoksissa ja videoissa. Lisäksi kirjassa perehdytään kirjallisuuden genreihin ja kielen vaihteluun eri tilanteissa.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 8 harjoituksia

Särmä 8 harjoituksia ohjaa tutkimaan, miten meihin vaikutetaan ja miten voimme itse vaikuttaa muihin. Käytännönläheisissä harjoituksissa vaikuttamista tarkastellaan kirjoittamisen, puhumisen, kielen, median ja kirjallisuuden näkökulmista.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 8 harjoituksia S2

Särmä 8 harjoituksia S2 soveltuu integroituun tai erilliseen suomi toisena kielenä -opetukseen. Oivalluttavat tehtävät, sanastot ja Kielitieto-jakso auttavat tutkimaan suomen kieltä ja ohjaavat pohtimaan, miten kielellä meihin vaikutetaan. Kirja tukee S2 -oppijaa monin tavoin: Tehtävien teossa oppilaan apuna on apusanastot ja runsaasti malleja. Kielitieto-jakso opettaa S2-oppijalle keskeistä kielitietoa ja syventää tietoa moduksista ja lauseenjäsenistä. Kirja etenee samassa aukeamarytmissä kuin Särmä 8 harjoituksia.

Katso näytesivut

 

Lue lisää

Särmä 8 – harjoituksia E

Särmä 8 harjoituksia E ohjaa tutkimaan, miten meihin vaikutetaan ja miten voimme itse vaikuttaa muihin. Käytännönläheisissä harjoituksissa vaikuttamista tarkastellaan kielenkäytön, median ja kirjallisuuden näkökulmista. Kirja on suunnattu oppilaille, jotka kaipaavat tukea oppimiseensa. Kirjan tehtäviä on helpotettu ja taittoa väljennetty. Oppilasta autetaan alkuun tehtävissä mallien avulla. Kirja etenee samassa aukeamarytmissä kuin Särmä 8 – harjoituksia.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 8 – digioppikirja

Särmä 8 – digioppikirja vie äidinkielen ja kirjallisuuden maailmaan digitaalisesti. Digioppikirjassa on samat opetustekstit kuin painetussa oppikirjassa. Oppimista rikastavat Särmän opetusvideot ja animaatiot sekä interaktiiviset tehtävät, jotka antavat reaaliaikaisesti palautetta ja tukea. Kaikki opetus-, media- ja kirjallisuustekstit ovat kuunneltavissa. Digikirja kulkee mukana sekä tietokoneella että puhelimessa.

Lue lisää

Särmä 8 – digitehtävät

Särmä 8 – digitehtävät on harjoituskirja digitaalisessa muodossa. Interaktiiviset tehtävät ja videoaineistot innostavat harjoittelemaan äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja. Digitehtävät mahdollistavat yksilöllisen etenemisen: kielenhuollon luvuissa on oppimispolkuja, jotka ohjaavat oppilaan sopivantasoisten tehtävien pariin. Digitehtävien kaikki kirjallisuus- ja mediatekstit ovat kuunneltavissa. Digitehtävät kulkevat mukana sekä tietokoneella että puhelimessa.

Lue lisää

Särmä 9

Särmä 9 kertoo ja näyttää, miten omista teksteistä tehdään entistä parempia, miten jokainen voi vahvistaa vuorovaikutustaitojaan ja kuinka laaditaan tehokas videohakemus. Kirjallisuuden tuntemusta vahvistetaan lukemalla ja tulkitsemalla eri aikojen tekstejä. Lisäksi tutustutaan kielisukulaisuuteen, suomen kielen piirteisiin ja median kertomuksellisuuteen.

Katso näytesivut

 

Lue lisää

Särmä 9 – harjoituksia

Särmä 9 harjoituksia ohjaa kirjoittamaan entistä taitavammin, tulkitsemaan erilaisia tekstejä ja vahvistamaan vuorovaikutustaitoja. Monipuoliset aineistot innostavat tutkimaan median kertomuksellisuutta, suomen kielen piirteitä ja suomalaisen kirjallisuuden historiaa.

Katso näytesivut

Lue lisää

Särmä 9 – harjoituksia E

Särmä 9 – harjoituksia E ilmestyy 6/2021.

Lue lisää

Särmä 9 – harjoituksia S2

Särmä 9 – harjoituksia S2 ilmestyy 6/2021.

Lue lisää

Särmä 9 – digioppikirja

Särmä 9 – digioppikirja ilmestyy 6/2021.

Lue lisää

Särmä 9 – digitehtävät

Särmä 9 – digitehtävät ilmestyy 6/2021.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Särmä 7 – digiopetusaineisto

Särmä 7 – digiopetusaineisto helpottaa opettajan työtä ja elävöittää oppitunteja. Digiopetusaineistossa on jokaiseen oppikirjan lukuun aiheeseen virittelevä tehtävä ja toiminnallisia tuntitehtäviä. Tehtävissä hyödynnetään runsaasti audiovisuaalisia aineistoja sekä sähköisiä tehtävätyyppejä. Digiopetusaineistoon kuuluu myös kaikkien kirjojen vastaukset, kurssisuunnitelmat, muokattavat kokeet sekä tekstilaji- ja kielitietopankki.

Lue lisää

Särmä 7 – digikokeet

Särmä 7 – digikokeet on sähköisten tehtävien pankki, josta opettaja koostaa opetusryhmälleen sopivan kokeen. Koetehtävissä on monipuolisesti kirjoitettuja ja multimodaalisia aineistoja. Kokeeseen voi luoda myös omia koetehtäviä. Digikoejärjestelmä korjaa automaattisesti osan tehtävistä, kuten monivalinta-, raahaus- ja aukkotehtävät. Opettaja pisteyttää avoimet tuottamistehtävät. Tehtäviin on arviointiohjeet.

Lue lisää

Särmä 8 – digiopetusaineisto

Särmä 8 – digiopetusaineisto helpottaa opettajan työtä ja elävöittää oppitunteja. Digiopetusaineistossa on jokaiseen oppikirjan lukuun aiheeseen virittelevä tehtävä ja toiminnallisia tuntitehtäviä. Tehtävissä hyödynnetään runsaasti audiovisuaalisia aineistoja sekä sähköisiä tehtävätyyppejä. Digiopetusaineistoon kuuluu myös kaikkien kirjojen vastaukset, kurssisuunnitelmat, muokattavat kokeet sekä tekstilaji- ja kielitietopankki.

Lue lisää

Särmä 8 – digikokeet

Särmä 8 – digikokeet on sähköisten tehtävien pankki, josta opettaja koostaa opetusryhmälleen sopivan kokeen. Koetehtävissä on monipuolisesti kirjoitettuja ja multimodaalisia aineistoja. Kokeeseen voi luoda myös omia koetehtäviä. Digikoejärjestelmä korjaa automaattisesti osan tehtävistä, kuten monivalinta-, raahaus- ja aukkotehtävät. Opettaja pisteyttää avoimet tuottamistehtävät. Tehtäviin on arviointiohjeet.

Lue lisää

Särmä 9 – digiopetusaineisto

Särmä 9 – digiopetusaineisto helpottaa opettajan työtä ja elävöittää oppitunteja. Digiopetusaineistossa on jokaiseen oppikirjan lukuun aiheeseen virittelevä tehtävä ja toiminnallisia tuntitehtäviä. Tehtävissä hyödynnetään runsaasti audiovisuaalisia aineistoja sekä sähköisiä tehtävätyyppejä. Digiopetusaineistoon kuuluu myös kaikkien kirjojen vastaukset, kurssisuunnitelmat, muokattavat kokeet sekä tekstilaji- ja kielitietopankki.

Särmä 9 – digiopetusaineisto ilmestyy 6/2021.

Lue lisää

Särmä 9 – digikokeet

Särmä 9 – digikokeet on sähköisten tehtävien pankki, josta opettaja koostaa opetusryhmälleen sopivan kokeen. Koetehtävissä on monipuolisesti kirjoitettuja ja multimodaalisia aineistoja. Kokeeseen voi luoda myös omia koetehtäviä. Digikoejärjestelmä korjaa automaattisesti osan tehtävistä, kuten monivalinta-, raahaus- ja aukkotehtävät. Opettaja pisteyttää avoimet tuottamistehtävät. Tehtäviin on arviointiohjeet.

Särmä 9 – digikokeet ilmestyy 6/2021.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Reeta Aarnio

Opettajana pyrin siihen, että kirjallisuus ja kirjoittaminen olisivat itsestäänselvästi läsnä jokaisella tunnilla. Pienet, hauskat kirjoitusharjoitukset, ryhmässä kirjoittaminen ja säännölliset lukutuokiot madaltavat kynnystä lukemiseen ja kirjoittamiseen. Luku- ja kirjoitustaito kehittyvät käsi kädessä ja auttavat ymmärtämään kieltä, kulttuuria, toisia ihmisiä ja omaa elämää. Kirjat ja omat tekstit ruokkivat myös mielikuvitusta.

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä ilmaisutaitoa Aleksis Kiven peruskoulussa Helsingissä.

Lue lisää

Tuomas Kaseva

Luotettava ja epäluotettava tieto pyörivät somessa sekaisin. Journalismiakaan ei kuluteta enää aamun lehtenä tai iltauutisina, vaan huolella tehdyt uutisjutut pyörivät yksittäisinä teksteinä mainosten, selfieiden ja valeuutisten keskellä. Siksi uudessa Särmässä haluan antaa joka vuosiluokalla kunnon työvälineitä sen selvittämiseen, mihin kannattaa luottaa ja mihin ei.

Työskentelen toimittajana Helsingin Sanomissa ja opetan mediaa Kallion lukiossa Helsingissä. Käyn myös mielelläni kouluissa keskustelemassa journalismista ja mediasta.

Lue lisää

Lea Kautto

Opettajana pidän tärkeänä, että oppilas ymmärtää, miksi erilaisia asioita harjoitellaan. Siten äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tuntuvat mielekkäiltä.  Parhaimmillaan oppijoiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet tulevat esiin. Tässä auttavat monipuoliset ja vaihtelevat oppitunnit ja tehtävät. Minulle on tärkeää, että  Särmä mahdollistaa monenlaiset tavat opettaa ja oppia.   

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä ilmaisutaitoa Kaurialan koulussa Hämeenlinnassa.  

 

Lue lisää

Sari Kuohukoski

Innostun joka päivä nuorten kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Kolmenkymmenen opettajavuoden jälkeen tunnen yhä olevani maailman parhaassa ammatissa. Saan opettaa – ja oppia itsekin – niitä taitoja, joita ilman nykymaailmassa ei pärjää: kriittistä lukutaitoa, kulttuurin ymmärtämistä ja itsensä ilmaisemista eri välineissä.

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta Helsingin medialukiossa.

Lue lisää

Erja Matinlassi

Opettajana ja oppikirjailijana liputan moninaisuuden puolesta. Tuli oppilas sitten Kontulasta tai Kuala Lumpurista, haluan, että hän tuntee kuuluvansa joukkoon ja löytää oppimateriaalistakin myönteisiä ja monipuolisia samaistumisen kohteita. Peruskoulu on – ja sen pitää olla – kaikkien koulu.

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta itähelsinkiläisellä Vartiokylän yläasteen koululla.

Lue lisää

Aleksis Salusjärvi

Olen erikoistunut opettamaan lukemiseen kielteisesti suhtautuvia nuoria. Äidinkielen taitojen avulla he saavat työkaluja tehdä itsensä ymmärretyiksi. Lukeminen ei ole vain hyödyllistä ja hauskaa, vaan se on eloonjäämistaito. Opettajana ja oppimateriaalin tekijänä haluan poistaa tekstiin tarttumisen kynnykset. Tuon Särmään materiaalia, joka osoittaa tekstitaitojen konkreettisen merkityksen nuorten elämässä. Kirjallisuus ei elä ihmisten ulkopuolella, vaan se kumpuaa kaikista kielen käyttäjistä.

Opetan lukutaitoa eloonjäämistaitona yläkoulun erityisluokissa ja rikostaustaisille nuorille Uudenmaan alueella. Teen myös kirjallisuuden ammattilaisena kulttuuritoimittajan työtä eri lehdissä ja Yleisradiossa.

Lue lisää

Mari Uusitalo

Omassa työssäni minulle on tärkeintä tekemisen ja lukemisen ilo. Minua kiinnostaa erityisesti oppilaiden kokemusmaailman sekä äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjen yhdistäminen. Ihailen joka päivä taitavia ja rohkeita nuoria ja haluan tuoda heidän osaamisensa ja vahvuutensa näkyväksi. Toivon, että jokainen nuori kokee tarpeelliseksi osaavansa lukea ja kirjoittaa ja löytää itseään kiinnostavaa lukemista. Oppikirjailijana toivon, että on ilo avata Särmä ja että se mahdollisimman monella sivulla perustelee sen, miksi opetamme juuri nämä asiat. Haluan, että Särmä on kiinni siinä samassa maailmassa, jossa nuori elää ja että se samalla kiinnostuttaa mahdollisimman monesta uudesta asiasta.

Opetan suomen kieltä ja kirjallisuutta Tapiolan koulussa Espoossa.

Lue lisää

Milja Ahtosalo

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana minulla on vahvana mielessäni kielenoppijoiden ja erityispedagogiikan näkökulmat. Olen opettanut S2-oppimäärää samanaikaisesti S1-oppimäärän kanssa sekä myös eriytettynä.

Hyvä oppimateriaali tukee opetusta ja on sellaista, että sen avulla jokainen oppilas pystyy parhaimpaansa. S2-näkökulmasta tämä tarkoittaa tukea sanaston kanssa sekä kielen rakenteen avaamista.

Opetan suomea äidinkielenä ja toisena kielenä Myllypuron peruskoulussa Helsingissä. Nykyiset oppilaani ovat 7.–10.-luokkalaisia. Aiemmin olen opettanut myös alakouluikäisiä.

Lue lisää

Nina Vuorio

Minua kiinnostaa ihmismielen kyky oppia ja sopeutua. Haluaisin löytää keinoja kannustaa nuoria sinnikkyyteen ja pitkäjänteisyyteen. Uskon vakaasti, että positiivinen palaute ja hyvä mieli omasta tekemisestä parantaa oppijan itsetuntoa, vaikka haasteita olisikin.

Olen lukion erityisopettajana Vantaalla.

Lue lisää

Esittelyvideo