Musiikin mestarit

Musiikin oppimateriaali luokille 7-9

Musiikin mestareiden matkassa opitaan hauskasti ja luovasti. Selkeissä ja monipuolisissa oppikirjoissa korostetaan aktiivista musisointia ja musiikin kuuntelua. Yhteissoittoon rohkaistaan helppojen sovitusten ja pedagogisten vinkkien avulla.

Musiikin mestarit

Oppilaan materiaalit

Musiikin mestarit 7

Oppikirjassa rakennetaan pohja musiikillisille taidoille oman kehon ja äänen kautta. Musiikin mestarit 7 sisältää mm. soittamista, laulamista ja musiikin kuuntelua. Oppilaiden oma musiikillinen ideointi, improvisointi, säveltäminen ja sovittaminen kulkevat opetuksessa mukana alusta asti. Musiikin mestarit 7 rohkaisee jokaista musisoimaan: oma keho soi siinä kuin eriskummalliset soittimetkin. Koskettimella soinnut löytyvät helposti kuvionuottien avulla. Kitarakoulu aloitetaan helpoilla harjoituksilla. Mukana on musiikkia maailmalta, mutta myös suomalaista ja länsimaista taidemusiikkia.

Lue lisää

Musiikin mestarit 8-9

Oppikirja on visuaalinen ja nuottikuva on selkeä. Teksti on tiiviinä tietopakettina: näin oppitunnilla jää aikaa musisointiin ja oppilaiden omaan tekemiseen. Kirjassa esitellään laajasti musiikin tyylejä, joita toteutetaan eri tavoin: esimerkiksi kehorytmien, pöytärummutusten, djemben soiton ja muun musiikin tekemisen kautta. Populaari- taide- ja maailmanmusiikille on omat osionsa. Mukana on runsaasti tehtäviä, joissa oppilasta rohkaistaan omaan musiikilliseen ideointiin.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan oppaat

Kumpaankin oppikirjaan kuuluu oma pedagoginen opettajan opas, jossa on lisää vinkkejä opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Musiikin mestarit 8–9 opettajan oppaassa on lisäksi laajat, yksityiskohtaiset sovitukset oppilaan kirjan lauluista. Sovituksissa käytetään erilaisia soitinkokoonpanoja.

Saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

 

Lue lisää

Oppikirjailijat

Musiikin mestarit 7:

Pekka Evijärvi
Leena Nikander
Terhi Oksanen

Musiikin mestarit 8–9:

Kirsi Hyyppä
Petri Kangas
Matti Suomela