Magazin.de (2021)

B2- ja B3-saksan suosikkisarja Magazin.de on uudistunut!

Uudistetut Magazin.de 1- ja Magazin.de 2-tuoteperheet on otettavissa käyttöön 1.8.2021. Uudistuksessa on huomioitu käyttäjien toiveita. Lue lisää uudistuksista Ajankohtaista-osiosta.

Lukuvuoden 2021–2022 ajan voit halutessasi käyttää alkuperäistä sarjaa soveltuvin osin. Lukuvuonna 2021–2022 tarjolla olevat alkuperäisen sarjan tuotteet: painettu kirja, äänite (mp3), ratkaisut (word), esitysmateriaali ja arviointimateriaali (word). Alkuperäisen sarjan sivuille pääset tästä.

Sarjan pidetyt ja hyväksi todetut linjaukset säilyvät

Magazin.de keskittyy olennaiseen opettamalla saksaa ja saksalaisen kielialueen kulttuuria oppijan kokemusmaailmasta ja tarpeista käsin. Puhumiseen rohkaistaan ja tavoitteena on rakentavan vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärryksen kasvattaminen.

 • Tavoitteet tuodaan selkeästi esiin. Jokaisen Einheitin alussa on tavoitteet ja lopussa kiitosta saanut itsearviointi.
 • Monipuoliset tekstityypit kannustavat opiskelijaa vaihteleviin työtapoihin. Tekstin rinnalla on teemasanasto harjoituksineen.
 • Tehtäviä on kehitetty. Perustehtävien riittävyys on varmistettu, osaa tehtävistä laajennettu, ja osaa avoimista muutettu ohjatummiksi.
 • Opetettavien rakenteiden määrä on tarkkaan valittu, ja ne opetetaan yksinkertaisessa ja napakassa muodossa. Rakenteita harjoitellaan sekä kirjallisesti että suullisesti.
 • Omakohtaisuus huomioidaan sekä teksteissä että harjoituksissa.

Tuemme opetustyötäsi

 • Magazin.de-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Uudistetut digikokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Otso-sovelluksen avulla painetun kirjan käyttäjät voivat kuunnella äänitteet, katsoa videot ja harjoitella teema- ja kappalesanastoja. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Tutustu Magazin.de 1 -digiopetusaineiston demoon >
Digiopetusaineiston sivuilla on välilehtiä, jotka on nimetty Taso 1 ja Taso 2. Demoversiossa Taso 2 on opettajan näkymä, jossa ratkaisut saa esiin napauttamalla.

Tutustu etuihin ja katso hinnat.

Ajankohtaista

Magazin.de 1 -kirjan sisältömuutoksia:

 • tavoitteet on lisätty Intron yhteyteen
 • kiittämisen harjoittelua on lisätty
 • Einheit 5 sisältö on muutettu sekä teemasanaston että tekstin osalta kertaavaksi (kieliopin kertaus on säilytetty)

 

Magazin.de 2 -sisältökirjan muutoksia:

 • tavoitteet on lisätty Intron yhteyteen
 • Start-osuutta on lyhennetty
 • tekstiä 3 on tiivistetty
 • tekstiä 4 on selkeytetty
 • tekstiä 5 on lyhennetty reilusti
 • perfektin opetusta on kevennetty
 • asiointitilanteita on lisätty

Opiskelijan materiaalit

Magazin.de 1

Magazin.de 1 (LOPS21) sisältää lukion B3-saksan moduulin VKB31 Perustason alkeet 1.

Tuote on valmistunut.

Katso näytesivut tästä.

Magazin.de 1 soveltuu yläkoulun 8. luokalle ja lukion B3-oppimäärän moduuliin VKB31. Aihepiireinä ovat tervehtiminen, esittäytyminen ja kuulumiset, vapaa-aika ja harrastukset, luonne ja ulkonäkö sekä perhe ja suku. Keskeistä on rutiininomaiset viestintätilanteet ja niissä kulttuurille ominaisella tavalla toimiminen. Kirja tutustuttaa uuteen kieleen ja saksankielisiin maihin. Tekstit edustavat eri tekstityyppejä ja monipuoliset harjoitukset tarjoavat tekemistä erilaisille oppijoille. Kulttuuri ja ääntäminen ovat keskeisiä teemoja.

 

Lue lisää

Magazin.de 1 digikirja

Magazin.de 1 (LOPS21) sisältää lukion B3-saksan moduulin VKB31 Perustason alkeet 1.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 1 digilisätehtävät

Magazin.de 1 (LOPS21) digilisätehtävät sisältää digilisätehtäviä lukion B3-saksan moduulin VKB31 Perustason alkeet 1.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 2

Magazin.de 2 (LOPS21) sisältää lukion B3-saksan moduulin VKB32 Perustason alkeet 2.

Tuote on valmistunut.

Katso näytesivut tästä.

Magazin.de 2 soveltuu yläkoulun 9. luokalle ja lukion B3-oppimäärän moduuliin VKB32. Aihepiireinä ovat säätila, ruoka ja juoma, asuminen, vaatteet ja asusteet sekä kehonosat ja vointi. Keskeistä on opiskelijaa lähellä olevien asioiden kuvailun lisäksi tavanomaiset asiointitilanteet ja niissä kulttuurille ominaisella tavalla toimiminen. Tutustuminen uuteen kieleen ja saksankielisiin maihin jatkuu. Tekstit edustavat eri tekstityyppejä ja monipuoliset harjoitukset tarjoavat tekemistä erilaisille oppijoille. Kulttuuri ja ääntäminen ovat keskeisiä teemoja.

Lue lisää

Magazin.de 2 digikirja

Magazin.de 2 (LOPS21) sisältää lukion B3-saksan moduulin VKB32 Perustason alkeet 2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 2 digilisätehtävät

Magazin.de 2 (LOPS21) digilisätehtävät sisältää digilisätehtäviä lukion B3-saksan moduulin VKB32 Perustason alkeet 2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Magazin.de 1 digiopetusaineisto

Magazin.de 1 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-saksan moduuliin VKB31 Perustason alkeet 1.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 1 esitysmateriaali

Magazin.de 1 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan painetun kirjan lukion B3-saksan moduuliin VKB31 Perustason alkeet 1.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 1 digikokeet

Magazin.de 1 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion B3-saksan moduuliin VKB31 Perustason alkeet 1.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 1 Arviointimateriaali Word

Magazin.de 1 (LOPS21) arviointimateriaali (word) sisältää muokattavia koetehtäviä lukion B3-saksan moduuliin VKB31 Perustason alkeet 1. Tuote sisältää myös äänitteet.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 2 digiopetusaineisto

Magazin.de 2 (LOPS21) digiopetusaineisto sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion B3-saksan moduuliin VKB32 Perustason alkeet 2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 2 esitysmateriaali

Magazin.de 2 (LOPS21) esitysmateriaali sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan painetun kirjan lukion B3-saksan moduuliin VKB32 Perustason alkeet 2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 2 digikokeet

Magazin.de 2 (LOPS21) digikokeet sisältää digikokeet lukion B3-saksan moduuliin VKB32 Perustason alkeet 2.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Magazin.de 2 Arviointimateriaali Word

Magazin.de 2 (LOPS21) arviointimateriaali (word) sisältää muokattavia koetehtäviä lukion B3-saksan moduuliin VKB32 Perustason alkeet 2. Tuote sisältää myös äänitteet.

Tulossa elokuussa 2021.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Pia-Helena Bär 

Toimin 1.8.2020 lähtien Ressun lukion (virka)apulaisrehtorina. Sitä ennen olin pitkään saksan lehtori Ressun lukiosta, jossa opetin saksaa kansallisen lukion lisäksi myös IB-linjalla. Opiskelijat voivat suorittaa koulussamme Saksan valtion hyväksymän virallisen Sprachdiplom-tutkinnon, ja erityisesti nämä kansainväliset tutkinnot ovat avartaneet näkemyksiäni saksan kielen suullisen osaamisen harjoittamisessa.

Opetuksessa mottoni oli aina Deutsch macht Spaß: tavoitteenani tartuttaa opiskelijoihin sama rakkaus saksan kieleen kuin itselläni on. Wenn man müde ist, muss man aktiv sein! Vain tekemällä ja harjoittelemalla oppii – ja saksan opiskelu piristää aina!

Olen osallistunut erilaisiin opetuksen kehittämishankkeisiin yhteistyössä mm. OPH:n, CIMO:n ja Helsingin kaupungin kanssa, esim. luokaton lukio, lukion tuntijakokokeilu, ylioppilastutkinnon rakenneuudistus, tulospalkkauskokeilu, yhteistoiminnallinen oppiminen, suullisen kielitaidon opettaminen ja testaaminen ja erilaiset muut kielten opetuksen kehittämishankkeet. Hyödyntääkseni näistä hankkeista ja pitkästä opettajaurastani saamaani kokemusta lähdin Magazin.de -oppikirjaprojektiin.

Christian Busse 

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr sagt ein deutsches Sprichwort. Aber das stimmt nicht, denn zum Lernen ist man nie zu alt! Diese Erfahrung mache ich als freiberuflicher Deutschlehrer im Großraum Helsinki regelmäßig. Meine Schülerinnen und Schüler sind meistens große Kinder, d.h. Erwachsene, die in Firmen-, Privat- und VHS-Kursen Deutsch lernen bzw. ihre Sprachkenntnisse auffrischen wollen. Wie bringe ich sie zum Sprechen? Was motiviert sie? Was brauchen sie? Wie gestalte ich die Stunden möglichst realitätsnah und abwechslungsreich? Das sind zentrale Fragen, die ich mir im Präsenz- und Onlineunterricht stelle.

Das Wissen, das ich als Lehrer, Journalist, PR-Experte, Übersetzer und Unternehmer gesammelt habe, versuche ich auch, in Schulbuchprojekte einzubringen. In den vergangenen Jahren war ich in diversen Lern- und Lehrmittelprojekten für den Otava-Verlag involviert (u.a. Panorama Deutsch, Echt!, Abi saksa). Sie bieten einem Lehrer nicht nur die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und am Puls der Zeit zu bleiben. Mit ihnen kann man auch die kleinen Unterschiede und großen Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen weitergeben, Menschen zusammenführen und – zum Sprechen bringen!

Ritva Tolvanen 

Olen saksan opettaja ja erityisopettaja sekä opettajaopiskelijoiden ohjaaja Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulussa Joensuussa (alakoulu, yläkoulu ja lukio). Opetuksessani haluan sitoa kielen vahvasti osaksi kulttuuria, yhteiskuntaa ja ympäröivää maailmaa. Kieli voi toki olla itseisarvokin, mutta ennen kaikkea se on väline ymmärtämiseen ja ymmärretyksi tulemiseen. Oppikirjailu on minulle mielekäs ammatillinen haaste ja äärettömän opettavainen projekti.

Heidi Östring 

Työskentelen saksan ja englannin lehtorina Tampereen yliopiston normaalikoulussa. Tärkeää kieltenopettajana ja oppimateriaalin tekijänä minulle on tuoda kieli lähelle oppijan omaa maailmaa sekä rohkaista puhumiseen ja omiin oivalluksiin heti alusta alkaen. Yhdessä tekeminen, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja teknologian hyötykäyttö ovat opetukseni peruspilareita.

Opetustyöni ohella ohjaan aineenopettajaopiskelijoita opetusharjoittelujaksoilla. Ohjaajan ja oppikirjailijan tehtävissä on paljon yhtäläisyyksiä. On tärkeää miettiä ohjeiden ja tehtävien selkeyttä sekä toimivuutta, tarjota monenlaisia virikkeitä, mutta jättää tilaa omalle pohdinnalle ja kokeilulle. Siinä missä ohjaaja tukee opettajaksi opiskelevaa oman opettajuuden rakentamisessa, hyvä oppimateriaali tarjoaa opettajan ja oppijan tueksi riittävästi monipuolista, mietittyä ja innostavaa materiaalia, josta valita.

Ines Crocker 

Dass das Leben keineswegs zu kurz ist, um Deutsch zu lernen, versuche ich seit über zehn Jahren in meinem Unterricht zu zeigen. Ich arbeite in internationalen Sprachkursen als Sprach- und Aussprachelehrerin, als Rhetoriktrainerin sowie als Theaterpädagogin auf allen Sprachniveaus im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Ich durfte an Grundschulen, Gymnasien, Volkshochschulen und an Universitäten sowohl Schüler als auch Deutschlehrer aus- und weiterbilden. Besonders auf die mündliche Kommunikation möchte ich mein Augenmerk legen, wobei der Bereich Aussprache mein Spezialgebiet ist. Die Ausspracheschulung von Anfang an in den Sprachunterricht einzubeziehen, ist auch beim Erstellen von Lehrmaterial für mich von äußerster Wichtigkeit.