Maa (OPS 2016)

Yläkoulun maantieto

Maa avartaa maailmankuvaa. Sarja innostaa tutkimaan maantieteellisiä ilmiöitä ja maapalloa toimivana kokonaisuutena. Eriyttäminen sujuu joustavasti.

  • Kotiplaneettaamme tutustutaan luonnon- ja ihmismaantieteen pohjalta.
  • Maa auttaa ymmärtämään alueellisia erityispiirteitä sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuutta.
  • Maa kannustaa pohtimaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä maantieteellisiä syy-seuraus-suhteita.
  • Tieto on tarjolla helposti omaksuttavina annoksina.
  • Selkeä ja informatiivinen kuvitus auttaa perehtymään maantieteellisiin ilmiöihin.
  • Moniluku- ja geomediataidot harjaantuvat.
  • Digiopetusaineistossa on opettajalle runsaasti valmista materiaalia opetuksen suunnitteluun, oppitunnille ja arviointiin.

Maa noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Sarja on saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää >

Tutustu Maa-esitteeseen

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Maa (OPS 2016)

Ajankohtaista

Ratkaisu paikallisen OPSin toteuttamiseen: Maan digikirja, digitehtävät ja digiopetusaineistot sisältävät nyt kaikki vuosiluokkien 7–9 maantiedon sisällöt, jotka voi käsitellä millä luokka-asteella tahansa.

Oppilaan materiaalit

Maa-oppikirjojen sisällysluettelot Katso tästä >

Maa Elämän planeetta

Maa Elämän planeetta tutustuttaa Maa-planeetan luonnonilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen. Kirja kertoo havainnollisesti mm. maapalloon ilmastosta, kasvillisuudesta, vesi- ja kivikehästä sekä niiden vaikutuksesta planeettamme olosuhteisiin. Kirjan lopussa perehdytään myös maantieteellisen tutkimuksen tekoon.

Tutustu kirjan näytelukuun

Lue lisää

Maa Kotina maailma

Maa Kotina maailma keskittyy ihmisen toimintaan maapallolla ja sen vaikutukseen ympäristöömme. Tärkeitä aihepiirejä ovat mm. väestönkasvu, kulttuurit ja konfliktit, luonnonvarat ja elinkeinot, köyhien ja rikkaiden maailma, kestävää kehitys ja tulevaisuuden näkymät. Kirjan lopussa perehdytään maantieteellisen tutkimuksen tekoon.

Tutustu kirjan näytelukuun

Lue lisää

Maa Suomesta maailmalle

Maa Suomesta maailmalle laajentaa oppilaan kotimaan tuntemusta sekä auttaa hahmottamaan Suomen asemaa Euroopassa ja maailmassa. Suomen maantiedettä tarkastellaan perinteisesti luonnon ja ihmisen toiminnan kannalta. Myös monikulttuurisuudella, kestävällä kehityksellä, luonnonsuojelulla sekä aluetutkimuksella on tärkeä rooli.

 

Lue lisää

Maa Elämän planeetta Tehtävät

Oppikirjan sisältöön perustuvat monipuoliset tehtävät syventävät oppilaan maantieteellistä tuntemusta ja auttavat häntä hahmottamaan asioita.

Tutustu työkirjan näytelukuun

 

Lue lisää

Maa Kotina maailma Tehtävät

Oppikirjan sisältöön perustuvat monipuoliset tehtävät syventävät oppilaan maantieteellistä tuntemusta ja auttavat häntä hahmottamaan asioita.

Tutustu työkirjan näytelukuun

Lue lisää

Maa Suomesta maailmalle Tehtävät

Oppikirjan sisältöön perustuvat monipuoliset tehtävät syventävät oppilaan maantieteellistä tuntemusta ja auttavat häntä hahmottamaan asioita.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan digiopetusaineisto sisältää runsaasti havainnollistavaa materiaalia opetuksen tueksi. Mukana on mm. geomediaa, sekä monenlaista lisämateriaalia esimerkiksi toiminnallisuudesta ja tutkivasta oppimisesta. Digiopetusaineisto sisältää myös digikirjan rikasteineen.

Oppikirjailijat

Heidi Fabritius

Asun ja opetan Lohjalla. Haluan kasvattaa oppilaistani avoimia ja asioista kiinnostuneita maailmankansalaisia, jotka vaikuttavat omalta osaltaan maailmaan. Minulle rakkaimpia maisemia ovat Lohjanharju, Tammerkoski ja Heinäveden järvet kanavineen. Lempipaikkani on varmasti mökin laiturilla istuen, katse horisontissa.

Lue lisää

Sanna Jortikka

Olen töissä Tampereella, Pyynikinharjun maisemissa. Liikun paljon luonnossa, usein karttaa tutkien. Samoilen metsissä koirien kanssa, poimin marjoja ja sieniä sekä talvisin hiihdän. Haluaisin välittää oppilaille luonnonläheistä ja kestävää elämäntapaa. Maantiedossa minua kiinnostavat erityisesti jännittävät luonnonilmiöt.

Lue lisää

Laura-Leena Mäkinen

Olen tamperelainen opettaja. Viihdyn niin Suomen metsissä kuin maailman suurkaupungeissa. Matkustaminen on rakkain harrastukseni ja aina kun mahdollista, lähden tutustumaan uusiin paikkoihin. Oppilaita haluan opettaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, erityisesti ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, mikä onkin mielestäni maantiedon ydin.

Lue lisää

Tiia Nikkanen

Asun Lahdessa ja toimin opettajana sekä ylä- että alakoulussa. Liikun mielelläni luonnossa ja vien usein myös oppilaani tutkimaan koulun lähiympäristöä. Haluan ohjata ja kannustaa oppilaita tutkimaan ja ottamaan itse selvää heitä kiinnostavista asioista. Maantietoon liittyen minua on aina kiehtonut uusiin kulttuureihin tutustuminen ja matkustaminen.

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Katso vinkit karttataitojen opetukseen tästä >

 

Vinkkejä ilmastonmuutoksen opettamiseen

Lähde: Maa Suomesta maailmalle, Opettajan aineisto

Tehtävät sopivat hyvin ryhmätyöskentelyyn tai yhteistyöprojektiin äidinkielen kanssa.

Tutustu Ilmatieteen laitoksen Ilmasto-oppaaseen
1. Valitse yksi aihekokonaisuus ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomeen, esimerkiksi rakennettu ympäristö → liikenne → lentoliikenne.
2. Lue siihen liittyvä aineisto ja laadi aiheesta tiivistelmä.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen Suomessa
1. Tutustu artikkeliin Ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa (ilmasto-opas: ilmastonmuutokseen sopeutuminen Suomessa).
2. Luettele mahdollisimman monta asiaa, joita voit omassa elämässäsi muuttaa ilmastoystävällisemmiksi.
3. Laadi miellekartta ilmastonmuutoksen seurauksista Suomessa.

Mielipidekirjoitus
1. Laadi mielipidekirjoitus, jossa perustelet, miksi oman auton käyttöä tulisi vähentää (tai jokin muu ilmastonmuutokseen liittyvä aihe).
2. Lukekaa luokassa kaikkien mielipidekirjoitukset ja valitkaa niistä parhaat. Lähettäkää parhaat kirjoitukset paikallislehteen.

Maailma 100 vuoden päästä
Kirjoita kertomus tai piirrä kuva, minkälainen maailma on 100 vuoden päästä, jos lämpötila kohoaa ennusteiden mukaisesti noin 3 astetta.

 

Linkkivinkki opettajalle:

openilmasto-opas.fi