Maa (OPS 2016)

Maa on uudenlainen, uuden opetussuunnitelman mukainen yläkoulun maantiedon oppimateriaalisarja, joka auttaa ymmärtämään maantietoa luonnon- ja ihmismaantieteen pohjalta. Maa ohjaa myös ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Sarja kannustaa maantieteellisen tutkimusten tekoon ja tarjoaa toimivat välineet vertailun, analysoinnin ja arvioinnin tueksi.

Maa on visuaalisesti näyttävä sarja. Selkeä ja informatiivinen kuvitus auttaa joka oppilasta ymmärtämään maantietoa. Teksti on jaettu helposti hallittaviin kokonaisuuksiin. Maan avulla on helppo eriyttää ylös- ja alaspäin.

Maa noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Lue lisää >

Maa-oppikirjojen sisällys Lue lisää >

Sarja on saatavilla myös ruotsiksi! Lue lisää >

Tutustu Maa-esitteeseen.

Maa (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Oppikirjat ja tehtäväkirjat ilmestyvät myös digikirjoina!

Maa Elämän planeetta

Maa Elämän planeetta tutustuttaa Maa-planeetan luonnonilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen. Kirja kertoo havainnollisesti mm. maapalloon ilmastosta, kasvillisuudesta, vesi- ja kivikehästä sekä niiden vaikutuksesta planeettamme olosuhteisiin. Kirjan lopussa perehdytään myös maantieteellisen tutkimuksen tekoon.

Tutustu kirjan näytelukuun

Lue lisää

Maa Kotina maailma

Maa Kotina maailma keskittyy ihmisen toimintaan maapallolla ja sen vaikutukseen ympäristöömme. Tärkeitä aihepiirejä ovat mm. väestönkasvu, kulttuurit ja konfliktit, luonnonvarat ja elinkeinot, köyhien ja rikkaiden maailma, kestävää kehitys ja tulevaisuuden näkymät. Kirjan lopussa perehdytään maantieteellisen tutkimuksen tekoon.

Tutustu kirjan näytelukuun

Lue lisää

Maa Suomesta maailmalle

Maa Suomesta maailmalle laajentaa oppilaan kotimaan tuntemusta sekä auttaa hahmottamaan Suomen asemaa Euroopassa ja maailmassa. Suomen maantiedettä tarkastellaan perinteisesti luonnon ja ihmisen toiminnan kannalta. Myös monikulttuurisuudella, kestävällä kehityksellä, luonnonsuojelulla sekä aluetutkimuksella on tärkeä rooli.

Ilmestyy keväällä 2018.

Lue lisää

Maa Elämän planeetta Tehtävät

Oppikirjan sisältöön perustuvat monipuoliset tehtävät syventävät oppilaan maantieteellistä tuntemusta ja auttavat häntä hahmottamaan asioita.

Tutustu työkirjan näytelukuun

 

Lue lisää

Maa Kotina maailma Tehtävät

Oppikirjan sisältöön perustuvat monipuoliset tehtävät syventävät oppilaan maantieteellistä tuntemusta ja auttavat häntä hahmottamaan asioita.

Tutustu työkirjan näytelukuun

Lue lisää

Maa Suomesta maailmalle Tehtävät

Oppikirjan sisältöön perustuvat monipuoliset tehtävät syventävät oppilaan maantieteellistä tuntemusta ja auttavat häntä hahmottamaan asioita.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan digiopetusaineisto sisältää runsaasti havainnollistavaa materiaalia opetuksen tueksi. Mukana on mm. geomediaa, sekä monenlaista lisämateriaalia esimerkiksi toiminnallisuudesta ja tutkivasta oppimisesta. Digiopetusaineisto sisältää myös digikirjan rikasteineen.

Oppikirjailijat

Heidi Fabritius

Asun ja opetan Lohjalla. Haluan kasvattaa oppilaistani avoimia ja asioista kiinnostuneita maailmankansalaisia, jotka vaikuttavat omalta osaltaan maailmaan. Minulle rakkaimpia maisemia ovat Lohjanharju, Tammerkoski ja Heinäveden järvet kanavineen. Lempipaikkani on varmasti mökin laiturilla istuen, katse horisontissa.

Lue lisää

Sanna Jortikka

Olen töissä Tampereella, Pyynikinharjun maisemissa. Liikun paljon luonnossa, usein karttaa tutkien. Samoilen metsissä koirien kanssa, poimin marjoja ja sieniä sekä talvisin hiihdän. Haluaisin välittää oppilaille luonnonläheistä ja kestävää elämäntapaa. Maantiedossa minua kiinnostavat erityisesti jännittävät luonnonilmiöt.

Lue lisää

Laura-Leena Mäkinen

Olen tamperelainen opettaja. Viihdyn niin Suomen metsissä kuin maailman suurkaupungeissa. Matkustaminen on rakkain harrastukseni ja aina kun mahdollista, lähden tutustumaan uusiin paikkoihin. Oppilaita haluan opettaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista, erityisesti ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta, mikä onkin mielestäni maantiedon ydin.

Lue lisää

Tiia Nikkanen

Asun Lahdessa ja toimin opettajana sekä ylä- että alakoulussa. Liikun mielelläni luonnossa ja vien usein myös oppilaani tutkimaan koulun lähiympäristöä. Haluan ohjata ja kannustaa oppilaita tutkimaan ja ottamaan itse selvää heitä kiinnostavista asioista. Maantietoon liittyen minua on aina kiehtonut uusiin kulttuureihin tutustuminen ja matkustaminen.

Lue lisää