Koulun kartasto

Oppilaan peruskartasto, joka tarjoaa selkeät kartografiset tiedot niin Suomesta, Pohjoismaista kuin koko maailmastakin. Maanosat esitellään karttojen lisäksi perustiedoin ja valokuvin. Maapallosta ja ihmisen toiminnasta kerrotaan uusimpien tilastojen valossa. Itsenäisten valtioiden taulukko lippuineen helpottaa tiedonhakua.

Koulun kartasto