Koulun biologia

Menestyksekäs Koulun biologia -sarja esittää selkeät asiakokonaisuudet ja antaa aineistoa eri työtapoihin. Koulun biologia -sarjassa työskennellään laboratoriossa, tutkitaan maastossa sekä tehdään ryhmätöitä ja tehtäviä internetissä.

Koulun biologia

Oppilaan materiaalit

Koulun biologia Sisävedet

Koulun biologia Sisävedet painottaa lajintuntemusta, eläinten käyttäytymistä ja eliöiden sopeutumista vesiympäristöön. Tarkastelun kohteena ovat myös vesiekosysteemin rakenne ja toiminta sekä ihmisen vaikutus vesiluontoon.

Lue lisää

Koulun biologia Metsät ja suot

Koulun biologia Metsät ja suot kertoo mm. metsäekosysteemin rakenteesta ja toiminnasta. Kirja auttaa oppilasta pohtimaan oman elinympäristön metsien tilaa ja ympäristön muuttumista

Lue lisää

Koulun biologia Ihminen

Koulun biologia Ihminen -kirjassa tutustutaan ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin sekä ihmisen lisääntymiseen ja seksuaalisuuden biologiseen perustaan. Lisäksi tutustutaan perimän ja ympäristön vaikutukseen ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä

Lue lisää

Koulun biologia: opiskeluvihkot

Opiskeluvihkoissa on perustehtäviä, ryhmätöitä, tutkimustehtäviä, laboratoriotehtäviä, maastotehtäviä ja nettitehtäviä.

Lue lisää

Oppikirjailijat

* Merja Kuisma
* Pirkko Lehtiö
* Matti Leinonen
* Teuvo Nyberg
* Simo Veistola

Lue lisää