KM

Yläkoulun maantieto

KM-sarja on toimiva ja monipuolinen, opetussuunnitelman mukainen kokonaisuus. KM Amerikka, KM Maailma, KM Eurooppa ja KM Suomi ovat valmiit. Materiaali mahdollistaa erilaiset työskentelytavat. Kartat ovat monipuolisia ja selkeitä, ja tekstit johdattavat omaksumaan keskeisimmät asiat.

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >
Katso käyttäjäedut tästä >

KM

Oppilaan materiaalit

Oppikirjojen teksti on päivitettyä ja selkeää. Kirjojen koko on aiempaa Koulun maantieto -sarjaa suurempi, mikä on mahdollistanut isommat valokuvat, piirrokset ja kartat. Kartat ovat ajantasaisia ja niitä tulkitaan oppikirjan, opiskeluvihkon ja toimintavihkon avulla. Tarjolla on kaksi erilaista harjoituskirjaa: opiskeluvihko ja toimintavihko. Molemmat tukevat oppilaan omaa työskentelyä.

KM Amerikka

Kirjassa vertaillaan kahta maanosaa, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa, sekä tarkastellaan maantieteellisiä syy- ja seuraussuhteita. Kirja auttaa hahmottamaan maailman luonnontieteellistä ja kulttuurimaantieteellistä karttakuvaa ja jäsentämään maailmaa alueellisesti. Kirjassa käsitellään opetussuunnitelman mukaisesti maapallon sisäisiä ja ulkoisia tapahtumia.

Katso KM Amerikka -kirjan sisällysluettelo

Katso KM Amerikka -kirjan näytesivuja

Lue lisää

KM Suomi

Jakautuu kolmeen osioon: Suomen luonto, Suomen väestö ja talous, Pohjola ja Baltia. Oppikirja käsittelee Suomen näkökulmasta ilmastonmuutosta ja kestävää kehitystä sekä esittää ajantasaisen näkemyksen Pohjolan jääkaudesta.

Katso KM Suomi -kirjan sisällysluettelo

Katso KM Suomi -kirjan näytesivuja

Lue lisää

KM Maailma

KM Eurooppa ja KM Maailma -kirjat ovat vaihtoehtoisia. KM Euroopassa painotetaan kirjan nimen mukaisesti enemmän Euroopan maantiedettä, kun taas KM Maailmassa on globaalimpi näkökulma.

Katso KM Maailma -kirjan sisällysluettelo

Katso KM Maailma -kirjan näytesivuja

Katso KM Eurooppa -kirjan sisällysluettelo

Katso KM Eurooppa -kirjan näytesivuja

Lue lisää

KM Opiskeluvihkot

Opiskeluvihko ohjaa käytännön maantieteellisten taitojen, kartan käytön, tilastojen, diagrammien ja ajankohtaismateriaalin ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Opiskeluvihkossa on pari- ja ryhmätyötehtäviä sekä vihkotyötehtäviä, jotka edellyttävät erilaisten tietolähteiden käyttöä. Lisäksi opiskeluvihkossa on päättelykykyä vaativia tehtäviä ja internet-tehtäviä.

Lue lisää

KM Toimintavihkot

Toimintavihkossa on kutakin oppikirjan lukua kohti tehtäväaukeama, jossa on täydennettäviä karttoja ja kuvia. Tehtävissä painotetaan vertailua teemakarttojen, diagrammien, tilastojen ja kuva-analyysien avulla. Nopeasti suoritettavat täydennystehtävät tuovat onnistumisen elämyksiä. Oppikirjan lukuihin tarkoitettujen aukeamien lisäksi vihkossa on erilaisia maantieteellisiä toimintatehtäviä ja monipuolisia internet-tehtäviä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

KM-sarjan sähköinen opettajan aineisto tukee monipuolisesti oppituntien suunnittelua ja toteutusta. Erillinen kuhunkin oppikirjaan liittyvä aineisto jakautuu kahteen osaan:

  • Opetuksen suunnitteluun tarkoitetussa materiaalissa on mm. opetusvinkkejä, kalvo- ja monistepohjia, koe- ja kertaustehtäviä sekä pelejä.
  • Luokkakäyttöön sopiva esitysaineisto on tarkoitettu heijastettavaksi oppitunnilla esim. älytaululle. PowerPoint-aineistoa voi halutessaan muokata. PPT-esitys sisältää kuhunkin oppikirjan lukuun runsaasti mm. valokuvia, karttoja, piirroksia, oppikirjan tehtävät vastauksineen jne.

Sähköiset opettajan aineistot ovat saatavilla Otavan verkkokaupasta www.otava.fi/verkkokauppa. KM-sarjan käyttäjät saavat aineistot maksutta osoitteesta www.otava.fi/opepalvelu.

Oppilaille

KM Amerikka Opiskeluvihkon tehtäviin liittyvät linkit

Luku 1: Sivu 6, tehtävä 9
Selvitä
http://maps.navici.com/112/karttakoordinaatit/index.php?lang=fi -linkin avulla
a) koulusi, b) kotisi karttakoordinaatit
(Hätäkeskuslaitoksen karttakoordinaattipalvelu. Muista siirtää tähtäinkuvion keskipiste kartan ollessa tarkimmillaan kotitalosi päälle, minkä jälkeen koordinaatit ovat luettavissa.)

Luku 5: Sivu 16, tehtävä 4a
Täydennä taulukko viimeisimmistä (New Actitivity) tulivuoren purkauksista http://www.volcano.si.edu/reports/usgs/ -linkin avulla

Luku 5: Sivu 16, tehtävä 5a
Kirjoita tiedot neljästä valitsemastasi, viime aikoina tapahtuneesta maanjäristyksestä linkistä http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/index.php saamiesi tietojen avulla.

Luku 5: sivu 17, tehtävä 7b
Kerro internet-linkin http://fi.wikipedia.org/wiki/Intian_valtameren_maanj%C3%A4ristys_2004 avulla tapahtumien kulusta.

Luku 7: Sivu 30, tehtävä 10
Selvitä seuraavien Etelä-Amerikan paikkakuntien huomisen sääennustus internet-linkin http://www.usatoday.com/weather/forecast/international/south-america-temps-index.htm avulla.

Luku 22: Sivu 89, tehtävä 8
Täydennä Kalifornian osavaltion tiedot linkin http://www.50states.com/californ.htm avulla.

KM Eurooppa Opiskeluvihkon tehtäviin liittyvät linkit

Luku 2: Sivu 15, tehtävä 9
Täydennä taulukko tulivuorenpurkauksista.
http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/ tai http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php

Luku 2: Sivu 15, tehtävä 10
Tulivuorenpurkaukset Siperiassa
http://www.volcano.si.edu/reports/usgs/

Luku 7: Sivu 33, tehtävä 6
Täydennä taulukko ja vastaa kysymyksiin
http://weather.edition.cnn.com/weather/intl/forecast.jsp

KM Eurooppa Toimintavihkon tehtäviin liittyvät linkit

Luku 7: Sivu 25, tehtävä 5
Täydennä taulukko
http://weather.edition.cnn.com/weather/intl/forecast.jsp

LUku 17: Sivu 53 tehtävä 5
Virtuaalimatka
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/interrail
http://www.mondo.fi/

Lukusivu 19: Sivu 60, tehtävä 4
Berliini
http://www.saunalahti.fi/samit3/kartta/berliinin.html

KM Maailma Opiskeluvihkon tehtäviin liittyvät linkit

Luku 2: Sivu 13, tehtävä 11
Valaistusolot:
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth
Luku 3: Sivu 17, tehtävä 9
Täydennä taulukko
http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/ tai http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php

Luku 3:Sivu 17, tehtävä10
Tulivuoren purkaus
http://www.volcano.si.edu/reports/usgs/

Luku 7: Sivu 30, tehtävä 6
Sää
http://weather.edition.cnn.com/weather/intl/forecast.jsp

Luku 9: Sivu 36, tehtävä 7 ja Oma maa -tehtävä 4.a
Vertaile valtioita
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

KM Maailma Toimintavihkon tehtäviin liittyvät linkit

Luku 2: Sivu 9, tehtävä 6
Maapallon valaistusolot
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth

KM Suomi Opiskeluvihkon tehtäviin liittyvät linkit

Luku 10: Sivu 36, tehtävä 8
Täydennä taulukko
http://www.fimr.fi/fi_FI/

Luku 12: Sivu 44, tehtävä 7
Täydennä sääennuste taulukkoon
http://www.fmi.fi/saa/paikalli.html

Luku 14: Sivu 48, tehtävä 5
Etsi kartta.
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=FI
http://www.retkikartta.fi/

Luku 22: Sivu 84, tehtävä 10
Sähkön säästäminen
http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=318

Luku 24: Sivu 89; tehtävä 2
Satama
http://www.finnports.com/statistics.php?series=2008&table_id=17

Luku 24: Sivu 89; tehtävä 4
Matkan pituus
http://reittikartta.info/

Luku 30: Sivu 110, tehtävä 1
Kehitysyhteistyö
http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15786&contentlan=1&culture=fi-FI
http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=43352&GUID={9F70CA5F-F96F-497C-B519-AAF9A3AEB377}

KM Suomi Toimintavihkon tehtäviin liittyvät linkit

Luku 2: Sivu 9, tehtävä 7
Suomen maanjäristykset
http://www.seismo.helsinki.fi/fi/havainto/maanjaristykset/suomenlista.html

Luku 9: Sivu 29, tehtävä 8
Laske vesijalanjälkesi
http://akva.tky.fi/vesijalanjalki/peruslaskuri2.php

Luku 12: Sivu 30, tehtävä 6
Täydennä taulukko
http://www.fmi.fi/saa/paikalli.html

Luku 14: Sivu Sivu 43, tehtävä 4
Kartat
http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=FI
http://www.retkikartta.fi/

Luku 15: Sivu 45, tehtävä 5
Muuttomatka
http://www.satelliittikurjet.fi/aino/aino_gmap_engl.html

Luku 22: Sivu 66, tehtävä 5
Sähkön säästäminen
http://www.kuluttajaliitto.fi/index.phtml?s=318

Luku 24: Sivu 73, tehtävä 5
Aamujuna
https://www.vr.fi/cs/vr/fi/etusivu

Luku 25: Sivu 77, tehtävä 5
Virtuaalivierailu
http://www.tampere.fi/vapriikki/
http://www.merikeskusvellamo.fi/
http://www.siida.fi/sisalto
http://www.nba.fi/fi/skm
http://www.ateneum.fi/
http://www.arktikum.fi/

Luku 30: Sivu 89, tehtävä 4
Kehitysyhteistyö
http://punainenristi.fi
http://www.plan.fi/
http://www.kua.fi/fi/etusivu/?id=2
http://www.unicef.fi/
http://europa.eu/pol/dev/index_fi.htm

Oppikirjailijat

Matti Leinonen Teuvo Nyberg Simo Veistola Sanna Jortikka