KB

Yläkoulun biologia

KB-sarja tuo notkeutta biologian opetukseen. Monipuolinen materiaali, toimiva rakenne ja selkeät asiakokonaisuudet mahdollistavat erilaiset työskentelytavat.

KB-sarjassa oppimista innostavat selkeys, mielenkiintoisesti esitetyt aiheet ja uudenlaiset Tutkijan sivut, jotka tuovat toiminnallisuutta opiskeluun. Oppikirjan tehtävät ovat kätevästi lukujen yhteydessä. Lisätietolaatikoissa on kiinnostavia, aihetta syventäviä asioita. Jokaisen luvun lopussa on kertaava tiivistelmä. Upea piirroskuvitus tukee oppimista.

 

KB

Oppilaan materiaalit

KB sisävedet

Oppikirjassa opiskellaan lajeja, eliöiden sopeutuminen vesiympäristöön ja vesiekosysteemin rakennetta ja toimintaa.

Lue lisää

KB Itämeri

Vaihtoehtoinen vesibiologian oppikirja opettaa Itämeren ekosysteemin ajantasaisesti ja kiinnostavasti.

Lue lisää

KB metsät ja suot

Oppikirja käsittelee Suomen metsiä ja soita sekä niiden eliöstöä. Mukana ovat myös tunturiluonto ja kaupunkimetsät.

Lue lisää

KB ihminen

Oppikirja käsittelee ihmisen elimistön rakennetta ja säätelyä, lisääntymistä ja perinnöllisyyttä sekä biotekniikkaa ja evoluutiota.

Lue lisää

Opiskeluvihkot

Monipuoliset perus- ja kertaustehtävät vahvistavat oppimista. Opiskeluvihkossa on runsaasti tehtäviä, jotka edellyttävät kuvien tulkintaa.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

KB-sarjan oivallinen sähköinen opettajan aineisto tukee monipuolisesti oppituntien suunnittelua ja toteutusta.

Sähköinen opettajan aineisto jakautuu kahteen osaan:

* Didaktisessa osassa (pdf) on opettajan omaan käyttöön tarkoitettua materiaalia, kuten opetusvinkkejä, lisätietoja käsiteltävistä aiheista ja tietolähteitä.

* PowerPoint-osio on tarkoitettu heijastettavaksi luokassa ja sisältää mm. kuvia, avainsanoja ja keskeisiä asioita.

Oppilaille

KB Sisävedet opiskeluvihkon nettitehtävät

Luku 2: Sivu 19, tehtävä 7
Etsi tietoja järviruo’on käytöstä.
http://www.ymparisto.fi/ruoko

Luku 5: Sivu 34, tehtävä 8
Selvitä, miten rapurutto leviää ja miten sen voi torjua.
www.rktl.fi/kala/rapu

Luku 7: Sivu 44, tehtävä 11
Selvitä, miten paljon lohikaloja istutettiin viime vuonna.
www.rktl.fi/kala

Luku 8: Sivu 47, tehtävä 9
Harjoittele kalalajien tunnistusta.
www.ahven.net/opetusmateriaalit
www.maretarium.fi/
www.rktl.fi/kala/tietoa_kalalajeista/

Luku 9: Sivu 50, tehtävä 9
Kuinka suuria ovat olleet Suomen suurimmat kalat?
a) ahven b) hauki c) merilohi
www.ahven.net/ennatyskalat

Luku 9: Sivu 50, tehtävä 10
Ketkä tarvitsevat kalastusluvan virvelöintiin?
www.ahven.net/luvat

Luku 14: Sivu 72, tehtävä 4
a) Mitkä tekijät uhkaavat eniten saimaannorppakantaa?
b) Miten niitä pyritään suojelemaan?
c) Miten sinä voit olla suojelussa mukana?
www.wwf.fi

Luku 18: Sivu 97, tehtävä 8
Itämeressä on havaittu viimeisten vuosikymmenien aikana usein suuria sinilevämääriä. Selvitä, mikä on Itämeren levätilanne.
www.itameriportaali.fi/fi/itamerinyt/levatilanne/

Lue lisää

KB Itämeri opiskeluvihkon nettitehtävät

Luku 2: Sivu 20, tehtävä 7
Etsi tietoja järviruo’on käytöstä.
http://www.ymparisto.fi/ruoko

Luku 8: Sivu 48, tehtävä 11
Selvitä, miten paljon lohikaloja istutettiin viime vuonna.
www.rktl.fi/kala/istutustutkimukset

Luku 10: Sivu 55, tehtävä 8
Harjoittele kalalajien tunnistusta.
www.ahven.net/opetusmateriaalit
www.maretarium.fi/
www.rktl.fi/kala/tietoa_kalalajeista/

Luku 11: Sivu 58, tehtävä 9
Kuinka suuria ovat olleet Suomen suurimmat kalat?
a) ahven b) hauki c) merilohi
www.ahven.net/ennatyskalat

Luku 11: Sivu 58, tehtävä 10
Ketkä tarvitsevat kalastusluvan virvelöintiin?
www.ahven.net/luvat

Luku 16: Sivu 82, tehtävä 3
Etsi tietoa ja kuvia kirjohylkeestä.
www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/elama

Luku 16: Sivu 83, tehtävä 4
Etsi tietoa ja kuvia pyöriäisestä.
www.itameriportaali.fi/fi/tietoa/elama
wwf.fi/maapallomme/uhanalaiset/kotimaiset/pyoriainen/

Luku 16: Sivu 94, tehtävä 6
Itämeressä on havaittu viimeisten vuosikymmenien aikana usein suuria sinilevämääriä. Selvitä, mikä on Itämeren levätilanne.
www.itameriportaali.fi/fi/itamerinyt/levatilanne/

Lue lisää

KB Metsät ja suot opiskeluvihkon nettitehtävät

Luku 4: Sivu 35, tehtävä 11
Selvitä, mitä lajeja kasvaa metsän eri kerroksissa ja harjoittele kenttäkerroksen lajien tunnistusta.
wikipedia.org/wiki/Metsien_kasvillisuuskerrokset
www.helsinki.fi/biosci/biopop/virtuaalimetsa/tehtavat/t154.html
oppiminen.yle.fi/artikkeli?id=255

Luku 7: Sivu 50, tehtävä 5
a) Millaisissa olosuhteissa yhteistyöstä sienen kanssa on eniten hyötyä?
b) Miten sienijuuri vaikuttaa taimien kasvuun?
c) Millaiset sienet ovat puun kannalta parhaita kumppaneita?
d) Mitä ohjeita antaisit ihmiselle, joka on istuttamassa pihalleen kuusiaitaa?
www.cs.helsinki.fi/u/whamalai/puutarha/sienijuuri.html
www.metla.fi/uutiskirje/fen/2010-3/uutinen-1.html

Luku 21: Sivu 106, tehtävä 7
Tutustu kurkien muuton tutkimiseen.
a) Millaisia tutkimusmenetelmiä tutkijat käyttävät?
b) Mitä on saatu selville?
www.satelliittikurjet.fi/

Luku 22: Sivu 109, tehtävä 7
Missä kuvan 112A suurimista kansallis- ja luoonnonpuistossa on paljon soita?
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=746&lan=fi

Luku 23: Sivu 118, tehtävä 9
a) Missä sopuli elää kesällä?
b) Entä talvella?
c) Miksi sopulit lähtevät suurvaelluksille?
d) Mihin vaellukset suuntautuvat?
e) Miten sopulit käyttäytyvät suurvaelluksen aikana?
wikipedia.org/wiki/Sopulit
www.oulu.fi/northnature/finnish/Suomi/talvikansio/sopuli/talvivalmsopuli.html
www.mmm.fi/fi/index/luonnonvarayhteistyo/luonnonvarauutiset/110506_tunturisopulit.html

Luku 23: Sivu 118, tehtävä 10
Mitä vaiheita poronhoidon vuoteen kuuluu?
opetus.ruokatieto.fi/Suomeksi/Nuoret/Maatila/Kotielaimet/Poro/Poron

Lue lisää

Oppikirjailijat

* Matti Leinonen
* Teuvo Nyberg
* Sanna Jortikka
* Simo Veistola
* Merja Kuisma