How’s your English?

Englannin kurssi peruskoulun oppimäärän kertaukseen

Tekstiosassa on neljä aihekokonaisuutta, joista kussakin on neljä tekstikappaletta. Perustekstit ovat yleiskielisiä, lyhyitä ja helppoja. Teksteissä käydään läpi arkipäivän tavallisimpia keskustelutilanteita ja harjoitellaan käyttökielelle tarpeellisia rakenteita. Kunkin kokonaisuuden viimeinen teksti on käsiteltyä aihepiiriä syventävä ja jonkin verran vaikeampi. Siihen liittyvät harjoitukset ovat aihepiirin rakenneaineksen ja sanaston kertailua. Teksti voidaan ajan ja tarpeen mukaan myös jättää joko kokonaan käsittelemättä, se voidaan antaa nopeammille oppilaille lisätehtäväksi tai siihen voidaan palata myöhemmin tilanteen niin salliessa.

7

Oppikirjailijat

Seija Karasjoki, Ian Lang