Futurix (OPS 2016)

Futurix 7–9

Futurix 7–9 oppilaanohjauksen oppikirja on päivitetty vastaamaan ammatillisen koulutuksen uudistusta 2018. Kirjan kokonaisuudistus mahdollistaa saman oppikirjan käyttämisen koko peruskoulun ajan kaikilla vuosiluokilla.

Oppilaskeskeinen lähestymistapa ohjaa myönteisesti oppilaanohjauksen tavoitteisiin. Kirja esittelee laajasti ja selkeästi peruskoulun jälkeiset vaihtoehdot ja auttaa jokaista oppilasta löytämään oman juttunsa. Monipuoliset tehtävät tukevat pohdintoja ja valintoja.

Kirjasarjaan kuuluvat Futurix 7–9 Oppilaanohjaus -kirja, TET-aineisto ja Ohjaajan aineisto, joka on vuonna 2018 julkaistu pdf-versiona.

Futurix (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Futurix 7-9 Oppilaanohjaus

Uusi Futurix 7–9 nyt amisreformin tasalla!

Futurix 7–9 oppilaanohjauksen oppikirja on päivitetty vastaamaan ammatillisen koulutuksen uudistusta 2018. Kirjan kokonaisuudistus mahdollistaa saman oppikirjan käyttämisen koko peruskoulun ajan kaikilla vuosiluokilla.

Kirjassa käsitellään opiskeluun, koulutyöhön, arviointiin sekä itsensä tuntemiseen liittyviä kysymyksiä ja siinä on huomioitu ohjauksen tavoitteellisuus. Peruskoulun jälkeiset koulutusvaihtoehdot sekä niiden merkitys oppilaalle esitellään laajasti ja perusteellisesti. Koulutuksen valintaan ja yhteishakuun liittyvän aineiston avulla pyritään helpottamaan oppilaan koulutusratkaisun tekemistä. Kirjassa on monipuoliset tehtävät ja oppilaskeskeinen lähestymistapa.

Näytesivut

Lue lisää

Futurix 7-9 TET-aineisto

Kaikki tarvittava materiaali työelämään tutustumisjaksoa varten.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Futurix 7-9 ohjaajan aineisto

Ohjaajan aineisto sisältää vinkkejä, lisätehtäviä ja -tietoa Futurix 7–9 Oppilaanohjaus -kirjan ja TET-aineiston käyttöä sekä tuntityöskentelyä varten. Aihekokonaisuuksiin liittyviä nettiosoitteita on lisätty.

Ohjaajan aineisto on julkaistu vuonna 2018 pdf-versiona.

Lue lisää

Oppikirjailijat

  • Raimo Heikkinen
  • Niina Kutvonen
  • Leena Valutie
  • Tet-aineistossa lisäksi: Erkki Koski, Erja Öhman