Forum 9 Yhteiskuntaoppi

Forum 9 on uudistunut! Lue lisää uudistuneesta oppimateriaalista täältä.

Forum 9 Yhteiskuntaoppi tarjoaa tuoreen näkökulman nykymaailmaan. Forum korostaa yksilön valintojen ja vastuun merkitystä niin oman talouden hallinnassa kuin ympäristökysymyksissäkin.

Forum tarkastelee käytännönläheisesti yhteiskunnan toimintaa ja rohkaisee nuoria aktiivisiksi keskustelijoiksi ja vaikuttajiksi.

Sarja saatavilla myös ruotsiksi

Tuotteet ovat saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Forum 9 Yhteiskuntaoppi

Oppilaan materiaalit

Forum 9 oppikirja

Forum 9 on opaskirja 2010-luvun Suomeen. Selkeästi ja nuorten näkökulmasta kirjoitettu kirja esittelee yhteiskunnan perusrakenteet ja pohtii keskeisiä ilmiöitä unohtamatta sosiaalista mediaa, ilmastonmuutosta ja muita ajankohtaisia aiheita. Kirja tarjoaa runsaasti välineitä yhteiskunnan ymmärtämiseen ja siinä aktiivisesti toimimiseen sekä oman elämän hallintaan. Forumilla kyseenalaistetaan, keskustellaan ja etsitään yhteiskunnallisiin kysymyksiin eri näkökulmia.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas

Opettajan opas sisältää mm. näkökulmia kurssin ja yksittäisten aiheiden opettamiseen, oppikirjan tehtävien ja kuvatehtävien avaukset, työtapaideoita oppitunneille sekä tietopaketin yhteiskuntaopin verkko-opetuksesta. Mukana ovat myös kokeet ja harjoituskirjan tehtävien ratkaisut.

 

Erityismateriaalit

Forum 9 E yhteiskuntaoppi

Selkeä ja helppolukuinen oppi- ja tehtäväkirja eriyttämiseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Kirja kattaa yhteiskuntaopin oppimäärän keskeisimmät alueet ja soveltuu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Kirja soveltuu myös maahanmuuttajille sekä perusopetukseen että aikuisopintoihin. Forum 9 E:ssä on yhteiskuntaan kasvavan nuoren näkökulma ja runsaasti harjoituksia.

Tutustu näytesivuihin

Lue lisää

Lisämateriaalit

Forum draamatyötapoja historiaan ja yhteiskuntaoppiin

Forum-sarja on nyt täydentynyt draamatyötapojen oppaalla. Kirja sisältää valmiita draamallisia tehtäviä sekä lukioon että kaikille peruskoulun luokille, joilla opiskellaan historiaa tai yhteyskuntaoppia. Mukana on ohjeet opettajalle, oppilaille sekä ideoita tehtävien purkuun. Kirjassa käytetään laajasti erilaisia menetelmiä, joita voi soveltaa myös muihin aihepiireihin.

Tekijät: Inkeri Ahvenisto ja Anuleena Kimanen

Lue lisää

Oppikirjailijat

Eenariina Hämäläinen
Antti Kohi
Anna-Mari Numminen
Olli Poutiainen
Vesa Vihervä

Pauli Arola (Forum 9 E)
Peter von Bonsdorff (Forum 9 E)