Forum 9 Yhteiskuntaoppi (OPS 2016)

Forum 9 Yhteiskuntaoppi on uudistunut!

Uudistunut Forum 9 tarkastelee yhteiskunnan toimintaa selkeästi ja käytännönläheisesti sekä rohkaisee nuoria aktiivisiksi keskustelijoiksi ja vaikuttajiksi. Oppimateriaalissa painottuvat monilukutaidon ja kriittisen tiedonhaun taitojen kehittäminen, ajankohtaisuus sekä erilaisten oppijoiden tukeminen.

Forum 9 -tuoteperhe on entistä monipuolisempi

 • Ajantasainen oppimateriaali korostaa taitoja ja toimintaa. Sekä oppikirja että tehtävistö sisältävät runsaasti tiedonhakuun ja aineistomateriaaleihin liittyviä tehtäviä.
 • Oppikirjassa on Forum-sarjasta tutut muistilaput sekä tekstin lihavoinnit, jotka auttavat hahmottamaan opeteltavan aihealueen keskeiset sisällöt.
 • Sarjan varsinainen eriyttämisen pääpaino on digitehtävissä. Siellä jokaisen luvun kohdalla on S2-tiivistelmä oppikirjan tekstistä sekä alas- ja ylöspäin eriyttäviä tehtäviä.
 • Sarjaan kuuluu laaja digiopetusaineisto.
 • Digitehtävissä on työkaluja oppilaan itsearviointiin. Opettajan tuki arviointiin löytyy digiopetusaineistosta.

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Sarja saatavilla myös ruotsiksi

Ajankohtaista

Tutustu uudistuneen Forum 9 -oppikirjan näytesivuihin täältä.

Tutustu digiopetusaineiston demoon (jakso IV) täältä.

Lue, kuinka uudistunut Forum 9 Yhteiskuntaoppi kannustaa nuoria aktiivisiksi vaikuttajiksi ja huomioi erilaiset oppijat.

Oppilaan materiaalit

Forum 9 Yhteiskuntaoppi (OPS16)

Uudistunut Forum 9 oppikirja tarjoaa runsaasti välineitä yhteiskunnan ymmärtämiseen ja siinä aktiivisesti toimimiseen sekä oman elämän hallintaan. Kirja on selkeästi kirjoitettu ja sisältää monipuolisen kuva-aineiston. Jokaisen luvun yhteydessä on Taito-Forum, joka sisältää luvun aiheisiin liittyviä eritasoisia tehtäviä: luetunymmärtämistehtäviä, aineistotehtäviä sekä tiedonhakutehtäviä.

Lue lisää
Forum 9 Harjoituksia (OPS16)

Forum 9 Harjoituksia (OPS16)

Forum 9 harjoituskirja sisältää monipuolisia tehtäviä oppikirja tueksi. Näiden tehtävien avulla oppilas pääsee harjoittelemaan oppikirjan käsitteitä sekä aineistojen tulkintaa.

Lue lisää
Forum 9 Digikirja (OPS16)

Forum 9 Digikirja (OPS16)

Uusi Forum 9 digikirja on digitaalinen versio painetusta oppikirjasta. Se on samansisältöinen kuin oppikirja. Selkeästi kirjoitetut opetustekstit ovat lisäksi kuunneltavissa ja monipuolinen kuva-aineisto suurennettavissa. Jokaisen luvun yhteydessä oleva Taito-Forum tarjoaa runsaasti eritasoisia tehtäviä luetun ymmärtämisen, aineistojen tulkinnan ja tiedonhaun harjoittelemiseen.

Lue lisää
Forum 9 Digitehtävät (OPS16)

Forum 9 Digitehtävät (OPS16)

Monipuoliset Forum 9 digitehtävät sisältävät harjoituksia erilaisille oppijoille. Perustehtävien lisäksi jokainen luku sisältää S2-tiivistelmän oppikirjan tekstistä sekä alas- ja ylöspäin eriyttäviä tehtäviä. Forum 9 digitehtävien avulla opettaja voi ohjata jokaisen oppijan hänelle sopivien tehtävien pariin. Digitehtävät sisältävät myös työkaluja oppilaan itsearviointiin. Jokaisen jakson alussa on aloitustesti, jonka avulla opettaja voi selvittää ryhmän tietotason.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Uudistunut Forum 9 -digiopetusaineisto vastaa entistä paremmin opettajien tarpeisiin.

Digiopetusaineistosta löytyvät:

 • digikirjan sisällöt
 • kaikkien tehtävien vastaukset
 • piirroskuvien ja valokuvien avaukset
 • runsaasti johdattelevaa, kertaavaa ja eriyttävää materiaalia
 • ideoita ryhmätöihin ja luokassa toteutettaviin harjoituksiin
 • opiskelutaitoja kehittäviä tehtäviä
 • jaksokohtaiset kokeet ja kokeiden vastaukset arviointia tukemaan

UUTTA! Digiopetusaineistoon on lisätty erityisesti S2-oppilaille tarkoitetut helpotetut opetustekstit (pdf), joiden avulla eriyttäminen on entistäkin helpompaa.

Forum 9 Digiopetusaineisto (OPS16)

Forum 9 Digiopetusaineisto (OPS16)

Forum 9 -digiopetusaineisto antaa opettajalle monipuolisen tuen yhteiskuntaopin opettamiseen. Digiopetusaineisto sisältää aineistoa opettajajohtoiseen opetukseen luokassa sekä taustamateriaalia opetukseen ja tukea arviointiin.

Lue lisää
Forum 9 Digikokeet (OPS16)

Forum 9 Digikokeet (OPS16)

Forum 9 -digikokeet sisältää monipuolisia koetehtäviä kaikista oppikirjan kymmenestä jaksosta. Digikokeet helpottavat opettajan arviointityötä ja mahdollistavat tehtävien aineistoina mm. videot, äänitteet, artikkelit, kartat ja valokuvat. Opettaja kokoaa digikokeen valmiista tehtävävaihtoehdoista ja kutsuu oppilaat kokeeseen. Digikoejärjestelmä korjaa automaattisesti koneellisesti tarkistuvat tehtävät, kuten monivalinta-, raahaus- ja aukkotehtävät. Opettaja pisteyttää avoimet kirjoitustehtävät.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen työskentelee filosofian ja historian opettajana Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Hämäläinen on kirjoittanut useita oppikirjoja, kouluttanut opettajia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä ja ollut mukana opetussuunnitelman uudistustyössä.

Lue lisää

Antti Kohi

Antti Kohi työskentelee historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Ressun lukiossa. Hän voitti Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon vuonna 2018. Hän on käsikirjoittanut Forum-sarjaa aina alakoulusta lukioon.

Lue lisää

Kimmo Päivärinta

Kimmo Päivärinta on erittäin kokenut oppikirjailija sekä historian ja yhteiskuntaopin lehtori Helsingin medialukiossa. Hän sai Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon vuonna 2013. Kimmo Päivärinta on tehnyt historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaaleja alakouluun, yläkouluun ja lukioon.

Lue lisää

Vesa Vihervä

Vesa Vihervä on pitkän linjan oppikirjailija, joka on ollut mukana tekemässä Forum-sarjaa alakouluun, yläkouluun ja lukioon. Hän toimii Mäkelänrinteen lukion rehtorina.

Lue lisää

Vinkit ja ideat

Politiikan kevät 2019 -tehtävät