Erityisopetus

Otavan oppikirjasarjat huomioivat myös erilaiset oppijat, erityisoppilaat ja maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

Alla esitellään oppiainekohtaisesti Otavan oppikirjasarjoihin kuuluvat erilliset E-kirjat, joita voi käyttää erillisen opetuksen lisäksi myös perusopetuksen ohessa. Monissa oppimateriaalisarjoissa eriyttäminen huomioidaan myös materiaalin sisällä eritasoisina tehtävinä.

Etsitkö alakoulun E-kirjoja? Löydät ne täältä.

Erityisopetus

Erityismateriaalit

Yhteiskuntaoppi

Forum 9 E Yhteiskuntaoppi

Selkeä ja helppolukuinen oppi- ja tehtäväkirja eriyttämiseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Kirja kattaa yhteiskuntaopin oppimäärän keskeisimmät alueet ja soveltuu oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Kirja soveltuu myös maahanmuuttajille sekä perusopetukseen että aikuisopintoihin. Forum 9 E:ssä on yhteiskuntaan kasvavan nuoren näkökulma ja runsaasti harjoituksia. Saatavana on myös sähköinen Opettajan opas (pdf).

Tutustu näytesivuihin Erityismateriaalit-osiossa.

Lue lisää

Forum 9 E Yhteiskuntaoppi, sähköinen Opettajan opas (pdf)

Sähköinen Forum 9E Opettajan opas tarjoaa käytännönläheisiä ja konkreettisia opetusvinkkejä Forum 9E -oppikirjan käsittelyyn, ideoita opetuksen suunnitteluun ja erilaisten oppijoiden huomioimiseen. Mukana on myös lisämateriaalia tunnilla käytettäväksi.

Lue lisää

Äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis E-kirjat

Aleksis-sarjan E-kirjat sopivat yleisopetuksessa eriyttämiseen ja erityisopetukseen. E-kirjoissa oppi- ja harjoituskirja ovat samoissa kansissa, ja niissä keskitytään oppiaineen keskeiseen sisältöön. Rakenne, ulkoasu ja formaatti ovat samat kuin Aleksis-oppikirjoissa.
Saatavilla:

 • Aleksis 7E äidinkieli ja kirjallisuus
 • Aleksis 8E äidinkieli ja kirjallisuus
 • Aleksis 9E äidinkieli ja kirjallisuus

Tutustu tarkemmin kirjojen sisältöön Erityismateriaalit-osiossa.

Lue lisää

Särmä harjoituksia E

Särmä E -tehtäväkirjan tehtäviä on muokattu, taittoa väljennetty ja aineistoja tarvittaessa lyhennetty erityisopetusta varten. Huomiota on kiinnitetty tekstin helppolukuisuuteen, ja myös kirjasinkokoa on suurennettu. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä harjoituksia.

Tutustu sarjaan ja katso näytesivut >

Tulossa:

 • Särmä 9 harjoituksia E (ilmestyy kesällä 2016)
Lue lisää

Särmä harjoituksia S2

Soveltuu suomi toisena kielenä -oppilaille joko integroituun tai erilliseen S2-opetukseen. Sanastot ja kommunikatiivinen lähestymistapa tehostavat oppimista. Kirja etenee samassa sivunumerorytmissä kuin Särmä harjoituksia, ja sen lopussa on tärkeää kielitietoa muun muassa verbien taivutuksesta.

Tutustu sarjaan ja katso näytesivut >

Tulossa:

 • Särmä 9 harjoituksia S2 (ilmestyy kesällä 2016)
Lue lisää

Premiär Opettajan oppaat erityisopetukseen

Erityisopetukseen tarkoitetuista opettajan oppaista löytyvät kappalekohtaiset käsittelyvihjeet, joissa on otettu huomioon koko Premär-materiaali. Myös harjoituskirjan tehtävien ratkaisut ovat mukana. Oppaissa on opetusvinkkejä sekä erityisopettajalle että aineenopettajalle.

Saatavilla:

 • Opettajan opas 1E
 • Opettajan opas 2E
 • Opettajan opas 3E

Tutustu näytesivuihin Opettajan materiaalit -osiossa.

Lue lisää

Matematiikka

Pii (uudistettu) Erityisopetuksen oppikirjat

Uudistetuissa, opetussuunnitelman perusteiden mukaisissa Pii E -oppikirjoissa on samat teoriasivut ja ensimmäiset tehtävät kuin vastaavassa yleisopetuksen oppikirjassa.
Harjoitus- ja kotitehtävät tehdään joko kirjaan tai vihkoon. E-kirjan sivunumerointi noudattaa yleisopetuksen kirjan sivunumerointia.

E-oppikirjoja voivat käyttää yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat. Kirjat soveltuvat oppimateriaaleiksi yleisopetukseen integroiduille oppilaille, maahanmuuttajille, pienryhmille ja -luokille sekä muille tukea tarvitseville. E-oppikirjojen käyttö ei edellytä päätöstä erityisestä tuesta.

Tutustu Pii 7E runsaisiin näytesivuihin Erityismateriaalit-osiossa.

Lue lisää

Fysiikka ja kemia

Avain (uudistettu) erityisopetuksen oppikirjat

Avain E-oppikirjat soveltuvat fysiikan ja kemian oppimateriaaleiksi erityisluokille, mutta myös yleisopetukseen integroiduille erityisoppilaille, maahanmuuttajille sekä muuta erityistukea tarvitseville. Erityisopetuksen kirjoissa on samoissa kansissa teoria ja siihen liittyviä tehtäviä. Oppikirjat ovat opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia.

Saatavilla:

 • Avain Fysiikka 1E
 • Avain Fysiikka 2E
 • Avain Fysiikka 3E
 • Avain Kemia 1E
 • Avain Kemia 2E
 • Avain Kemia 3E

Tutustu Avain 1E Fysiikka ja kemia näytesivuihin Erityismateriaalit-osiossa

Lue lisää

Kotitalous

Erityisen hyvää!

Erityisen hyvää! on erityisopetuksen kiitetty oppimateriaali kotitalouteen. Kirja tarjoaa arkipäivän tilanteisiin tärkeät perustiedot ja helpot, mutta seikkaperäiset ohjeet. Oppilaan itsenäiseen työskentelyyn on riittävästi ohjeistusta. Ohjeet ovat helpotettuja, puolivalmisteita käytetään luontevasti ja työvälineet ovat aina ohjeissa mukana. Kirja soveltuu sekä erityisopetukseen 6.–9. luokilla että integroiduille ryhmille 7.–9. luokilla. Perustuu soveltuvin osin kirjoihin Kotitalouden perustaidot ja Maistuu hyvältä.

Lue lisää