Echt!

Yläkoulun A-saksan sarja

Echt! on aitoa saksalaista kulttuuria ja viestintää. Tuulahdus Saksasta tempaa opiskelijat mukaansa keskustelemaan ja kuuntelemaan. Echt! on kannustava ja elämyksellinen sarja yläluokkien A-saksaan.

Tutustu Echt! ja OPS 2016 -esitteeseen tästä >

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >

Echt!

Oppilaan materiaalit

Echt!-sarjan oppilaan materiaaleihin kuuluvat tekstikirja ja harjoituskirja.

Echt! 1 Texte

Echt! 1 -tekstikirjassa tutustutaan Berliinissä Herthastraße-kadulla asuviin nuoriin ja heidän perheisiinsä. Heidän kanssaan liikutaan arjessa ja juhlassa, kotona, koulussa ja harrastusten parissa. Kirjan lopussa tutustutaan myös Etelä-Saksaan.

Katso näytesivut tästä!

 

Lue lisää

Echt! 1 Übungen

Käsiteltävät rakenteet: säännölliset verbit preesensissä, sein- ja haben-verbi, man-rakenne, kysymysten muodostaminen, muutosverbit, eriävät yhdysverbit, epämääräinen ja määräinen artikkeli, substantiivien nominatiivi, substantiivien akkusatiivi, modaaliverbit, wissen-verbi, kieltosanat, akkusatiiviprepositiot, omistuspronominit, sanajärjestys, persoonapronominit akkusatiivissa ja datiivissa, datiiviprepositiot, substantiivien datiivi, vaihtoprepositiot ja säännöllisten verbien perfekti.

Katso sisällysluettelo tästä!

Katso näytesivut tästä!

Lue lisää

Echt! 2 Texte

Ole matkustaa isänsä luo Itävaltaan ja Sveitsiin. Mukana on Justyna, Olen chattituttava Amerikasta. Kuva-aukeamat välittävät kulttuuria ja maantuntemusta Saksasta, Itävallasta, Suomesta ja Sveitsistä. Lisätekstit käsittelevät saksalaisten tapaa viettää syntymäpäiviä, ripille pääsyä ja joulua. Mukana aiheisiin sopivaa saksalaista nykymusiikkia.

 

Lue lisää

Echt! 2 Übungen

Käsiteltävät rakenteet: verbin preensenstaivutus (kertaus), kysymysten muodostaminen (kertaus), säännöllisten verbien perfekti (kertaus), epäsäännöllisten verbien perfekti, sein perfektin apuverbinä, sein- ja haben-verbien imperfekti, sivulauseita, omistuspronominit (kertaus), persoonapronominit: nominatiivi, akkusatiivi, datiivi (kertaus), substantiivit: nominatiivi, akkusatiivi, datiivi (kertaus), modaaliverbit (kertaus), modaaliverbit sivulauseissa, genetiivi, omistamisen ilmaiseminen, komparatiivi, superlatiivi, konditionaali, konjunktiivin imperfekti ja maantieteellisiä nimiä.

Katso sisällysluettelo tästä!

Lue lisää

Echt! 3 Texte

Nuoret tapaavat kesäloman jälkeen, vaihtavat kuulumisia ja keskustelevat tulevaisuudensuunnitelmistaan. He pohtivat myös terveellisiä elämäntapoja ja koulukiusaamista. Kuva-aukeamien avulla tutustutaan Kölniin, jalkapalloon, Rostockiin ja ympäristöasioihin, lisäteksteissä karnevaaleihin ja saksalaisiin merkkihenkilöihin. Myös saksalainen musiikki tulee tutuksi.

 

Lue lisää

Echt! 3 Übungen

Käsiteltävät rakenteet: adjektiivin taivutus ja superlatiivi adjektiivin edellä, heikot maskuliinit (vilautus), relatiivipronominit, pluskvamperfekti ja konjunktiivin pluskvamperfekti (vilautus), imperatiivi, imperfekti, järjestysluvut ja ajanilmaukset, infinitiivin käyttö, futuuri, passiivin preesens ymmärryksen tasolla, epäsuora kysymyslause.

Katso sisällysluettelo tästä!

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Echt!-sarjan opettajan materiaali koostuu opettajan oppaasta, ratkaisuista, arviointimateriaalista sekä luokkaäänitteestä.

Opettajan opas

Jokaisen kappaleen kohdalla on seuraavat osat: tilanne, käsittelyvihjeet, taustatietoja, äänitekäsikirjoitukset sekä lisämateriaali.

Kappaleisiin liittyviä lisämateriaaleja ovat mm. kalvopohja Zu zweit -minidialogin opetukseen, harjoitteluun ja kuulusteluun tarkoitettu kalvopohja, sanastotehtävät ja pelit sekä kalvopohjia kieliopin opetukseen, kuulusteluun tai kertaamiseen.

Oppaassa on valmiita pelipohjia, joita opettaja voi käyttää haluamallaan tavalla. Oppaan avulla eriyttäminen on helppoa.

 

Lue lisää

Ratkaisut

Ratkaisuissa oikeat vastaukset on sijoitettu harjoituskirjan tehtäväpohjiin. Ratkaisut ovat saatavana myös sähköisenä versiona ja ostettavissa Otavan verkkokaupasta.

Lue lisää

Arviointimateriaali

Arviointimateriaalissa on monipuolisesti mm. sanasto-, kielioppi-, luetunymmärtämis-, kuullunymmärtämis- ja kulttuurintuntemustehtäviä sekä suullisia tehtäviä ja salkkutyöskentelyyn soveltuvia tehtäviä.

Erilaisten testityyppien avulla eri opetusryhmille koostettavaa koetta on helppo varioida. Echt!-arviointimateriaali tarjoaa täten runsaasti mahdollisuuksia myös arvioinnin eriyttämiseen, sillä tehtävät etenevät tunnistamistehtävistä oppilaan itsenäistä tuotosta mittaaviin tehtäviin.

Arviointimateraali sisältää taitetut tehtävät printteinä, samat tehtävät sähköisinä muokattavassa muodossa sekä kuuntelukokeet.

Arviointimateriaali on ostettavissa Otavan verkkokaupasta.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Christian Busse (Echt! 2 ja 3)
Airi Kulmala
Kaisa Launosalo
Pirjo Litmanen
Dieter Hermann Schmitz (Echt! 1)
Outi Verkama