Digiaineistot

Tarjoamme opettajien toiveiden pohjalta tehtyjä ratkaisuja sekä digitaalisessa että painetussa muodossa. Monipuoliset yläkoulun digitaaliset aineistot antavat mahdollisuuden rikastaa opetusta
näppärästi mm. äänen, kuvien ja videoiden avulla.
Käyttäjäystävällisten materiaalien avulla on helppo sisällyttää opetukseen myös uuden opetussuunnitelman mukainen tieto- ja viestintätekniikkataitojen opetus.

Oppilaan käyttöön tarjoamme laadukkaita digikirjoja, digitehtäviä sekä digilisätehtäviä. Opettajan digiopetusaineistot ovat tehokkaita työkaluja opetuksen suunnitteluun, arviointiin sekä oppitunnilla asioiden havainnollistamiseen.

Digitaalisten aineistojen hinnat >

Kokeile 30 päivää veloituksetta!
Nyt ilmestyneitä digitaalisia aineistoja voit kokeilla 30 päivää veloituksetta rekisteröitymällä Otavan Opepalveluun >

Onko koulusi siirtymässä kokonaan digitaalisiin aineistoihin?
Ota yhteyttä oman alueesi myyntipäällikköön, niin kerromme sinulle lisää. Myyntipäälliköt >

Digiaineistot

Oppilaan materiaalit

Digikirjat

Oppilaan käyttöön tarjoamme ammattitaidolla tehtyjä digikirjoja, joissa on samat sisällöt kuin painetuissa oppikirjoissa. Digikirjoissa sisältöä on voitu rikastaa äänellä, kuvilla ja videoilla. Lisäksi tehtäviin voi usein vastata kirjoittamisen lisäksi vaikka äänittämällä tai valokuvalla.

Lue lisää

Ateljee Digikirjat

Ateljeen Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Digikirja sisältää äänen sekä äänitystoiminnon, jonka avulla voi äänittää omaa puhettaan ja parikeskusteluja. Sanastoa voi harjoitella monipuolisesti mm. kääntökorttien avulla. Kätevän sanastohaun avulla opiskelija löytää nopeasti etsimänsä sanan, sen taivutuksen ja painomerkit. Opiskelua helpottavat myös muistiinpano- ja korostusmahdollisuudet.

Digikirja on suunniteltu tietokoneille ja taulutietokoneille, ja sen HTML5-pohjaista sisältöä voi lukea ja käyttää laitteella, jossa on verkkoyhteys.

Lue lisää

Elo Digikirjat

Digikirjassa on sama sisältö kuin printtioppikirjassa. Digikirja sisältää lisäksi esim. videoita ja aineistoja ääneen luettuna.

Kokeile demoa >

Lue lisää

J'aime Digikirjat

Kurssikirjat ovat saatavina myös digitaalisina. Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia. Digikirja sisältää kirjan koko äänitteen ja videomateriaalin sekä Otavan sanastot -sovelluksen, josta voi nopeasti hakea sanoja ja vertailla eri kieliä. Mukana on myös videomateriaalia ranskankielisistä maista eri puolilta maailmaa. Digikirja on päätelaiteriippumaton.

Kokeile demoa >

Lue lisää

Kaiku Digikirjat

Oppikirjan voi valita painettuna tai sähköisenä. Digikirjassa on opetustekstien, kuvien ja karttojen lisäksi runsaasti havainnollistavaa materiaalia, kuten videoita, kuvia ja linkkejä. Kaikki opetustekstit ovat kuunneltavissa. Tehtävät ovat sähköisessä muodossa, ja vastaukset tallentuvat suoraan digikirjaan. Digikirjaan voi tehdä myös muistiinpanoja ja alleviivauksia. Opettaja voi käyttää digikirjan havainnollistavaa materiaalia opetuksen tukena.

Kokeile demoa >

Lue lisää

Maa Digikirjat

Digikirjassa on sama sisältö kuin oppikirjassa, mutta mukana on myös rikasteita, kuten animaatioita, videoita ja ääneen luettua tekstiä.

Kokeile demoa >

Lue lisää

Magazin.de Digikirjat

Rikastetuissa digikirjoissa on runsaasti interaktiivisia harjoituksia. Teema- ja kappalesanastoja voi harjoitella useilla eri tavoilla. Teemasanastot, tekstit ja kaikki kuunteluharjoitukset voi kuunnella digikirjasta. Lisäksi digikirjassa on videomateriaalia saksankielisistä maista. Digikirjassa on myös kätevä sanastosovellus.

Lue lisää

Megafon

Oppikirja on saatavilla myös digitaalisena. Digikirjassa on mukana rikasteita.

Lue lisää

Reitti

Reitin oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Koska digikirja sisältää kaiken oppikirjan aineksen, opetus on helppo suunnitella myös sähköisenä. Digikirjan tehtävistä oppilas saa välittömän palautteen ja opettaja voi reaaliaikaisesti seurata, arvioida ja kommentoida yksittäisen oppilaan tai koko ryhmän suorituksia digikirjan kautta.

Kokeile demoa >

Lue lisää

Särmä

Digikirjassa oppikirjan opetustekstit, kuvat, esimerkit ja tehtävät ovat sähköisessä muodossa. Digikirjaan kuuluu oppikirjan digitalisoitujen tehtävien lisäksi noin 100 uutta digilisätehtävää, joissa hyödynnetään erilaisia video- ja nettiaineistoja sekä harjoitellaan tiedonhakua. Lisäksi digikirjan kautta oppilas voi kuunnella kaikki opetustekstit sekä kirjallisuusjakson novellit ja runot. Digikirja soveltuu oppilaan itsenäiseen työskentelyyn sekä yhdessä tunnilla käytettäväksi. Digikirja toimii tietokoneella, tabletilla ja myös mobiililaitteella.

Lue lisää

Titaani

Oppikirja on saatavilla myös digikirjana. Digikirjassa on mukana rikasteita, mm. videoita.

Kokeile demoa >

Lue lisää

Vire

Vireen digikirjassa on sama sisältö kuin oppikirjassa, ja mukana on myös mm. animaatioita, videoita ja ääneen luettua tekstiä.

Kokeile demoa >

Lue lisää

Digitehtävät

Oppilaan digitehtävissä on samat sisällöt kuin painetuissa tehtäväkirjoissa, mutta sisältöä on voitu rikastaa äänellä, kuvilla ja videoilla. Lisäksi tehtäviin voi aineistosta riippuen vastata kirjoittamisen lisäksi vaikka äänittämällä tai valokuvalla.

Lue lisää

Elo

Digitehtävissä on sama sisältö kuin printtitehtävissä. Digitehtävät tehdään sähköisesti ja niissä on automaattinen tarkistus.

Lue lisää

Maa

Digitehtävissä on tehtäväkirjan tehtävät sähköisessä muodossa. Mukana mm. sähköinen tarkistus ja pelillisiä elementtejä.

Lue lisää

Megafon

Digitehtävät sisältävät työkirjan tehtävät interaktiivisina: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa.

Lue lisää

Titaani

Työkirjat ovat saatavilla myös sähköisinä.

Lue lisää

Top

Top 7 Oppilaan digitehtävät sisältää runsaasti koukuttavia tehtäviä ja pelejä sanaston, kieliopin ja rakenteiden harjoitteluun, perustekstien suomennokset ja tekstit äänitettyinä (mp3). Oppilaat voivat tehdä myös omia sarjakuvia ja miellekarttoja sekä jakaa ne halutessaan luokan sähköisellä seinällä.

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan opepalvelussa! >

Lue lisää

Digilisätehtävät

J'aime

Interaktiiviset digilisätehtävät harjoittavat kirjassa opittuja asioita pelillisyyttä hyödyntäen.

Lue lisää

Magazin.de

Interaktiiviset digilisätehtävät harjoittavat kirjassa opittuja asioita.

Lue lisää

Megafon

Digilisätehtävät sisältävät tekstien ja sanastojen äänet sekä räpit, innostavia sanasto- ja rakennepelejä, sarjakuvatyökalun, jonka avulla oppilaat voivat tehdä ja jakaa omia sarjakuviaan.

Lue lisää

Pii 7

Oppikirjan sisältöihin sidotut pelilliset tehtävät tukevat ja monipuolistavat opetussisältöjä ja auttavat kertaamisessa. Materiaalia voi käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella, koulussa ja kotona.

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa >

Lue lisää

Sanastosovellukset

Otavan sanastosovellus

Otavan sanastot käsittää kaksisuuntaiset englannin, ruotsin, saksan ja venäjän sanastot, jotka perustuvat Otavan yläkoulun ja lukion oppikirjasarjoihin. Sovellusta voi käyttää tabletlaitteilla ja älypuhelimilla. Sovellukseen kootaan sarjojen kaikkien kurssien sanastot. Samat sanastot on liitetty myös sarjojen digikirjoihin. Sanoja voi hakea joko suomesta kohdekieleen tai kohdekielestä suomeen. Sanan voi joko kirjoittaa hakuruutuun tai tuoda tekstistä kopioimalla. Kieliparin suuntaa ei tarvitse erikseen valita.

Lue lisää

Top Mobile

Sanojen oppiminen on hauskaa ja tehokasta. Top 7 Mobile -sovelluksen avulla oppilas voi harjoitella kaikkia Top 7 -oppikirjan kappalesanastoja. Sanat ilmestyvät näytölle englanniksi tai suomeksi sattumanvaraisessa järjestyksessä. Sanoja voi harjoitella myös kuuntelemalla ja äänittämällä.

Sovellus on ostettavissa älypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen laitekohtaisista sovelluskaupoista. Top 7 Mobile voi kokeilla ilmaiseksi lataamalla Top Mobile light -version Play-kaupasta.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Uuden opetussuunnitelman mukaiset digiopetusaineistot ovat kätevä tapa havainnollistaa opetettavia asioita ja tuoda toiminnallisuutta opetukseen. Digiopetusaineistoissa sisältö on järjestetty oppituntikohtaisesti ja kaikki tunnilla tarvittava aineisto löytyy samasta näkymästä.

Löydät kaikki käytössäsi olevat digiopetusaineistot näppärästi Otavan Opepalvelusta >

Ateljee

Opettajan digitaalinen aineisto tarjoaa uutuutena lukupiirin, jonka lyhyiden, suorasanaisten tekstien avulla voidaan harjoitella kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Sisältää myös digikirjan, äänitteen, opettajan tukimateriaalin ja arviointimateriaalin.

Kokeile demoa >

Lue lisää

Elo

Digiopetusaineiston rungon muodostaa Elon digikirja. Aineiston avulla voi tunneilla yhdessä tarkastella oppikirjan kuvia ja tutustua videoiden avulla opetettaviin ilmiöihin. Mukana myös oppikirjan tehtävien ja tehtäväkirjan tehtävien vastaukset. Digiopetusaineisto tarjoaa lisäksi koetehtäviä sekä tukea arviointiin sekä vinkkejä ja ideoita opetukseen. Lajintunnistusosien avulla on helppo yhdessä harjoitella ja testata lajien tunnistusta.

Lue lisää

Forum

Opettajan digiopetusaineisto on herkullisen runsas kokonaisuus oppitunnin elävöittämiseksi. Sen avulla rakennat toiminnallisia oppitunteja. Digiopetusaineisto sisältää animoituja kuvanavauksia, karttoja ja diagrammeja, sekä runsaasti videoita sekä oppilaille tarkoitetut valmiit kysymykset videoihin. Mukana ovat oppikirjan tekstit näyttelijä Eero Saarisen ääneen lukemana. Arvioinnin tueksi löytyy runsaasti valinnanvaraa sisältävä koepankki. Digiopetusaineistosta saat tukea myös eriyttämiseen.

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa >

Lue lisää

J'aime

Digiopetusaineisto sisältää opettajalle ohjeet materiaalin käyttön, lisätehtäviä (myös eriyttäviä), oppikirjan tehtävien ratkaisut, portfolioliitteen, juhlapyhäliitteen ja oppilaan digikirjan äänitteineen ja videoineen.

Lue lisää

Maa

Digiopetusaineisto sisältää digikirjan rikasteineen ja erillisillä välilehdillä mm. geomediaa, monenlaista taustatietoa sekä lisämateriaaleja, jotka littyvät esimerkiksi tutkivaan oppimiseen ja toiminnallisuuteen. Oppikirjan kuvia voidaan tarkastella erikseen, ja opetettaviin ilmiöihin voidaan perehtyä animaatioiden ja videoiden avulla.

Lue lisää

Magazin.de

Helppokäyttöinen ja runsas digiopetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan äänitteineen ja videoineen, klikattavat ratkaisut kirjan harjoituksiin, lisämateriaalia oppitunneille sekä vinkkejä ja ohjeita tuntien suunnitteluun. Digiopetusaineistossa on kaikki opetuksessa tarvittava.

Lue lisää

Megafon

Digiopetusaineisto helpottaa opetuksen suunnittelua ja tuo vaihtelua oppitunneille. Se innostaa oppimaan ja auttaa kertaamisessa. Runsas sisältö antaa mahdollisuuden omantyyliseen opetukseen. Selkeä navigaatio tekee osioiden välillä liikkumisesta vaivatonta. Mukana on mm. äänitiedostoja, karaoketoiminto, videoita, vuorovaikutteinen kielioppiosio, sanasto- ja rakennepelejä sekä koetyökalun.

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa! >

Lue lisää

Pii

Helppokäyttöiset digiopetusaineistot ovat kätevä tapa havainollistaa matemaattisia ilmiöitä ja elävöittää opetusta. Aineistot toimivat esitysmateriaaleina oppitunnilla ja auttavat arvioinnissa ja tunnin valmistelussa.

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa >

Lue lisää

Reitti

Opettajan digiaineisto sisältää vinkkejä oppituntien pitämiseen, eriyttäviä lisätehtäviä ja linkkejä taustatietoihin. Aineiston avulla opetusta on helppo muokata ryhmäkoon ja oppilaiden taitotason mukaan.

Lue lisää

Särmä

Opettajan digiopetusaineiston käyttö on selkeää, sillä se etenee oppikirjan aukeamien mukaan. Kaikki kirjan opetustekstit sekä kirjallisuusjakson tekstinäytteet voi kuunnella sähköisen opetusaineiston kautta. Lisäksi jokaiseen aukeamaan liittyy uutta sähköistä materiaalia, mm. videoita, kuvia, mallinnuksia, linkkejä ja musiikkia. Digiopetusaineisto sisältää myös vastaukset oppikirjan ja harjoituskirjan tehtäviin, opettajan oppaan, koetyökalun sekä kurssisuunnitelmia. Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivän ajan Otavan Opepalvelussa

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa >

Lue lisää

Titaani

Digiopetusaineisto sisältää mm. ratkaisut ja koetehtäviä.

Lue lisää

Top

Digiopetusaineisto tukee vahvasti opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Se sisältää sähköisenä tekstikirjan ja harjoituskirjan ratkaisuineen sekä niiden äänitteet. Mukana on vuorovaikutteinen kielioppi, monenlaisia tehtäviä sanastojen, tekstien ja kieliopin harjoitteluun. Videot syventävät kulttuurin tuntemusta. Rakenna koe -työkalulla opettaja voi muokata kokeita valitsemalla tehtävät valmiista vaihtoehdoista tai tekemällä ne itse. Oppimisen tuki -työkalu on tehokas apu eriyttämiseen. Mukana on muokattavia, alaspäin eriyttäviä tehtäviä, joista voi valita tai tehdä omat tehtävät. Luokan omalla seinällä oppilaat voivat kilpailla pelituloksilla ja jakaa esimerkiksi tekemiään sarjakuvia.

Kokeile aineistoa veloituksetta 30 päivää Otavan Opepalvelussa >

Lue lisää

Vire

Opettajan digiopetusaineisto sisältää digikirjan sekä monipuolista taustatietoa ja opetusta täydentävää lisämateriaalia. Oppikirjan kuvia voidaan tarkastella erikseen, ja opetettaviin ilmiöihin voidaan perehtyä animaatioiden ja videoiden avulla. Digiopetusaineisto sisältää myös digikirjan rikasteineen.

Lue lisää