Ateljee (OPS 2016)

Toimivat välineet venäjään!

Ateljee on opetussuunnitelman 2016 mukaan laadittu yläkoulun ja lukion B2- ja B3-venäjän oppimateriaali, jonka avulla opiskelija hankkii monipuolisen venäjän kielen käyttötaidon.

Opiskelija toimii Ateljee-materiaalissa omalla persoonallaan omana itsenään, oppii vertaisiltaan ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ateljeen avulla opiskelija tottuu käyttämään venäjää alusta lähtien vapaasti ja monipuolisesti: puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan itselleen tärkeistä aiheista ja asioista.

Ateljeen keskeiset teemat käsittelevät nuoria ja heidän kokemusmaailmansa.

Sarja tukee erilaisia opiskelutekniikoita myös visuaalisin keinoin: aukeamakokonaisuudet, teemasanastot ja kielitietopalat.

Ateljee 1 on mitoitettu niin, että opiskelija ehtii omaksua perusvalmiudet jokapäiväiseen viestintään, hankkia taitoja tulkita (taitotaso A1.3) ja tuottaa (taitotaso A1.2) tekstejä ja valmiudet jatkaa venäjän opiskelua peruskoulun jälkeen.

Tutustu Ateljee-sarjan OPS-esitteeseen

Ateljee (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Oppilaalla on käytössään painettu oppikirja ja mp3-äänite tai digikirja, työkirja ja sen sähköisesti korvaavat digitehtävät. Äänite sisältää mm. autenttisia ”Venäläiset puhuvat” -jaksoja, jotka harjoittavat opiskelijaa ymmärtämään luonnollista puhetta.

Ateljee 1 Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Digikirja sisältää äänen sekä äänitystoiminnon, jonka avulla voi äänittää omaa puhettaan ja parikeskusteluja. Sanastoa voi harjoitella monipuolisesti mm. kääntökorttien avulla. Uuden kätevän sanastohaun avulla opiskelija löytää nopeasti etsimänsä sanan, sen taivutuksen ja painomerkit. Opiskelua helpottavat myös muistiinpano- ja korostusmahdollisuudet.

Ateljee 1 Digitehtävät on laadittu oppikirjan aihekokonaisuuksien tekstien pohjalta. Aihekokonaisuuden käynnistävä keskusteluosuus valmistaa käsiteltäviin sanasto- ja sisältötehtäviin. Tehtävät ovat kuuntelu-, luku-, sanasto- ja kirjoitustehtäviä.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3) Taitotaso A1

Kirjan yhdeksän aihekokonaisuutta antavat mallit kielen käyttöön ja tehtäviä kielitaidon johdonmukaiseen kartuttamiseen. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, ja niiden avulla kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta. Kirja sisältää myös autenttisia Venäläiset puhuvat -jaksoja ja luontevaan kielenkäyttöön ohjaavia keskustelusanoja ja -ilmauksia. Sarjan alussa pääpaino on puhutussa kielessä. Opettajan digitaalinen aineisto tarjoaa Lukupiirin, jonka lyhyiden suorasanaisten tekstien avulla voidaan harjoitella myös kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Ateljee 1 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite online

Ateljee 1 -työkirja

Opettajien toivoma harjoituskirja sisältää tehtäviä sanaston ja rakenteiden harjoitteluun sekä luetunymmärtämistä harjoittavia tekstejä.

 

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Ateljee 1 esitysmateriaali

Ateljee 1 esitysmateriaali on tuntikäyttöön tarkoitettu sähköinen aineisto, jonka avulla opettaja voi esitellä ja käsitellä oppikirjan sisältöä aukeama kerrallaan. Dialogit ja muut äänitetyt osuudet ovat kuunneltavissa kyseisiä kohtia klikkaamalla, samoin harjoitusten vastaukset tulevat esiin vastauskohtia klikkaamalla. Jokaiseen aihekokonaisuuteen liittyvät opettajan lisämateriaalit löytyvät Kirjasto-palkin takaa aihekokonaisuuksien alta.

Tutustu demoon tästä.

Ateljee Digikokeet

Kurssista 4 lähtien Ateljee-sarjan arviointimateriaali on saatavana sähköisinä kokeina. Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Ne sisältävät uuden yo-kokeen mukaisia tehtävätyyppejä ja kehittävät monipuolisesti sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia taitoja. Kurssien 1 – 3 digikokeet valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

Oppikirjailijat

Erja Loukkojärvi-El Kamel
Marja Mononen-Aaltonen
Oxana Mustonen (Ateljee 2, 3)