Ateljee (OPS 2016)

Venäjän opetukseen

Ateljee on yläkoulun B2-venäjän oppimateriaali. Ateljeen avulla opiskelija tottuu käyttämään venäjää alusta lähtien vapaasti ja monipuolisesti: puhumaan, kuuntelemaan, lukemaan ja kirjoittamaan itselleen tärkeistä aiheista ja asioista. Ateljeen keskeiset teemat käsittelevät nuoria ja heidän kokemusmaailmansa. Sarja tukee erilaisia opiskelutekniikoita myös visuaalisin keinoin: aukeamakokonaisuudet, teemasanastot ja kielitietopalat.

Ateljee 1 on mitoitettu niin, että opiskelija ehtii omaksua perusvalmiudet jokapäiväiseen viestintään, hankkia taitoja tulkita (taitotaso A1.3) ja tuottaa (taitotaso A1.2) tekstejä ja valmiudet jatkaa venäjän opiskelua peruskoulun jälkeen.

Lukuvuodesta 2021–2022 alkaen Ateljee-sarjassa on käytössä seuraavat yläkoulun materiaalit:

  • Ateljee 1 (kurssit 1–3) painettu kirja
  • Ateljee 1 työkirja
  • Ateljee 1 äänite (mp3)
  • Ateljee 1 esitysmateriaali

Digikirjat, digitehtävät ja digikokeet poistuvat kesän 2021 kuluessa myynnistä, koska niissä käytettyä tekniikkaa ei enää tueta.

Ateljee (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Oppikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digikirjoina.

Opiskelijan äänite löytyy painetun kirjan esittelyn lopusta

Otavan sanastot -sovellus on ladattavissa veloituksetta eri sovelluskaupoista.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1

Ateljee 1 koostuu yhdeksästä laajasta, opiskelijan lähipiiriin ja -ympäristöön liittyvästä aihekokonaisuudesta, jotka antavat mallit kielen käyttöön ja tehtäviä kielitaidon johdonmukaiseen kartuttamiseen. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, ja niiden avulla kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta. Ateljee 1 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Tekstikirja sisältää kielenkäyttötilanteita, dialogeja, keskustelukysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja sekä niihin liittyviä teemasanastoja ja käyttöpohjaisia kielioppisääntöjä, jotka tukevat opiskelijoiden työskentelyä muistuttaen jo opiskelluista rakenteista tai ennakoiden tulevia. Aihekokonaisuuden päättää kokoavien tehtävien osio (Kielen kierrättäminen), itsearviointi sekä työskentelyohjeita ja tehtäviä kotityöskentelyyn (Kotitehtävät).

Kirjan lopussa on yhteenveto ja harjoituksia vuorovaikutusmalleissa esiintyneistä keskeisistä kielen rakenteista (Kielitieto) sekä aihepiireittäin koottu ja laajennettu suomi-venäjä -sanasto sanojen taivutussääntöineen (Käyttösanasto).

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite online

Lue lisää
Ateljee 1 työkirja

Ateljee 1 työkirja

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3)
Taitotaso A1

Työkirja sisältää tehtäviä tekstikirjan aihekokonaisuuksien sanaston ja rakenteiden harjoitteluun sekä kuullun ja luetun ymmärtämistä harjoittavia tekstejä. Tehtävät muodostavat jatkumon: ymmärtämisestä siirrytään kohti omaa tuottamista.

Tehtävien ryhmittelyssä on sovellettu käänteisen opetuksen (flipped classrom) ideaa:

  • Valmistaudu aiheeseen
  • Työskentele opettajan johdolla
  • Työskentele parin kanssa ja ryhmässä
  • Työskentele itsenäisesti
  • Arvioi edistymistäsi

Testaa taitojasi -osio sisältää aihekokonaisuuden kieliainesta monipuolisesti kertaavia tehtäviä. Niiden avulla voi myös arvioida oppimistaan ja valmistautua kurssikokeeseen.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Ateljee 1 esitysmateriaali

Ateljee 1 esitysmateriaali

Ateljee 1 esitysmateriaali on tuntikäyttöön tarkoitettu digitaalinen aineisto, jonka avulla opettaja voi käsitellä oppikirjan sisältöä aukeama kerrallaan. Esitysmateriaali sisältää teksti- ja työkirjan ratkaisuineen ja äänitiedostoineen sekä opettajan tukimateriaalin. Kaikki äänitetyt osuudet ovat kuunneltavissa materiaalista kyseisiä kohtia klikkaamalla, myös yksittäisinä sanoina ja lauseina karaoke-toiminnon avulla. Tehtävien vastaukset tulevat esiin vastauskohtia klikkaamalla. Opettajan tukimateriaalit löytyvät Kirjastosta, jossa on myös Otavan sanastot -sovellus ja Ateljee-sarjan pedagogisen taustan esittely.
Tekstikirjan kirjasto sisältää työskentelyohjeet, opintojaksojen sisällön ja työskentelyvinkkejä. Työkirjan kirjastossa on aihekokonaisuuksien lisämateriaalia.

Lue lisää
Ateljee kurssi 1 digikokeet

Ateljee kurssi 1 digikokeet

Taitotaso A1.1
Ateljee 1: Aihekokonaisuudet 1, 2 ja 3

Tehtäväpankissa on vaativuustasoltaan erilaisia vaihtoehtoisia tehtäviä, joista opettaja kokoaa kurssikokeen: Kuuntelu, lukeminen, sanasto-kielitieto ja kirjoittaminen.
Tehtävät sopivat myös kokeeseen valmistaviksi kertaustehtäviksi.

Suullinen koe on Ateljee 1 työkirjan esitysmateriaalissa ONL.

Lue lisää
Ateljee kurssi 2 digikokeet

Ateljee kurssi 2 digikokeet

Taitotaso A1.2
Ateljee 1: Aihekokonaisuudet 4, 5 ja 6

Tehtäväpankissa on vaativuustasoltaan erilaisia vaihtoehtoisia tehtäviä, joista opettaja kokoaa kurssikokeen: Kuuntelu, lukeminen, sanasto-kielitieto ja kirjoittaminen.
Tehtävät sopivat myös kokeeseen valmistaviksi kertaustehtäviksi.

Suullinen koe on Ateljee 1 työkirjan esitysmateriaalissa ONL.

Lue lisää
Ateljee kurssi 3 digikokeet

Ateljee kurssi 3 digikokeet

Taitotaso A1.2–A1.3
Ateljee 1: Aihekokonaisuudet 7, 8 ja 9

Tehtäväpankissa on vaativuustasoltaan erilaisia vaihtoehtoisia tehtäviä, joista opettaja kokoaa kurssikokeen: Kuuntelu, lukeminen, sanasto-kielitieto ja kirjoittaminen.
Tehtävät sopivat myös kokeeseen valmistaviksi kertaustehtäviksi.

Suullinen koe on Ateljee 1 työkirjan esitysmateriaalissa ONL.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Arina Enckell
Erja Loukkojärvi-El Kamel
Marja Mononen-Aaltonen
Oxana Mustonen
Tuovi Viitasalo