Ateljee (OPS 2016)

Toimivat välineet venäjään!

Ateljee on B2- ja B3-venäjän oppimateriaalikokonaisuus, jonka avulla kielen käyttötaito kehittyy yhdessä tekemällä: kuuntelemalla, puhumalla, lukemalla ja kirjoittamalla. Opiskelija toimii Ateljeessa omana itsenään ja viestii itselleen merkityksellisistä asioista vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ateljeen avulla opiskelija pääsee käyttämään kieltä alusta alkaen ja kokee venäjän opiskelun palkitsevaksi.

Sarja on mitoitettu niin, että opiskelija ehtii omaksua perusvalmiudet jokapäiväiseen viestintään, hankkia taitoja tulkita (taitotaso A1.3) ja tuottaa (taitotaso A1.2) tekstejä ja valmiudet jatkaa venäjän opiskelua peruskoulun jälkeen.

Tutustu Ateljee-sarjan OPS-esitteeseen

Ateljee (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Oppilaalla on käytössään painettu oppikirja ja mp3-äänite tai digikirja. Äänite sisältää mm. autenttisia ”Venäläiset puhuvat” -jaksoja, jotka harjoittavat opiskelijaa ymmärtämään luonnollista puhetta.

Ateljee 1 Digikirjan tehtävät ovat interaktiivisia: osaamisestaan saa välittömän palautteen ja harjoituksia voi tehdä niin monta kertaa kuin haluaa. Digikirja sisältää äänen sekä äänitystoiminnon, jonka avulla voi äänittää omaa puhettaan ja parikeskusteluja. Sanastoa voi harjoitella monipuolisesti mm. kääntökorttien avulla. Uuden kätevän sanastohaun avulla opiskelija löytää nopeasti etsimänsä sanan, sen taivutuksen ja painomerkit. Opiskelua helpottavat myös muistiinpano- ja korostusmahdollisuudet.

Ateljee 1

Venäjää yläkouluun ja lukioon (kurssit 1–3) Taitotaso A1

Kirjan yhdeksän aihekokonaisuutta antavat mallit kielen käyttöön ja tehtäviä kielitaidon johdonmukaiseen kartuttamiseen. Tehtävissä kieltä lähestytään kokonaisuutena, ja niiden avulla kehitetään samanaikaisesti useampaa kielitaidon osa-aluetta. Kirja sisältää myös autenttisia Venäläiset puhuvat -jaksoja ja luontevaan kielenkäyttöön ohjaavia keskustelusanoja ja -ilmauksia. Sarjan alussa pääpaino on puhutussa kielessä. Opettajan digitaalinen aineisto tarjoaa Lukupiirin, jonka lyhyiden suorasanaisten tekstien avulla voidaan harjoitella myös kirjoitetun tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Ateljee 1 on tarkoitettu opettajan johdolla tapahtuvaan opiskeluun ryhmässä.

Ateljee 1 näytesivut

Ateljee 1 opiskelijan äänite (mp3)

Ateljee 1 opiskelijan äänite online

Ateljee 1 -työkirja

Opettajien toivomaan harjoituskirjaan tulee tehtäviä sanaston ja rakenteiden harjoitteluun sekä luetunymmärtämistä harjoittavia tekstejä. Materiaali ilmestyy myös digikirjana.

Ilmestyy syksyksi 2018

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Ateljee Opettajan digitaalinen aineisto 1

Ateljee Opettajan digitaalinen aineisto 1 sisältää kirjan äänitteen lisäksi myös laajan opettajan tukimateriaalin (mm. ajankäyttösuunnitelma, pelejä, suositeltujen laulujen aakkossanastot) sekä arviointimateriaalin. Myös sarjan pedagoginen tausta, taitopedagogiikka, esitellään aineistossa. Lisäksi Ateljee 1:n aihekokonaisuuksiin liittyvät tehtävät ja ohjeet ovat opettajan digitaalisessa aineistossa. Aineistosta löytyy myös Lukupiiri, joka sisältää lyhyitä suorasanaisia tekstejä tehtävineen.

Tutustu demoon tästä >

Ateljee Digikokeet

Kurssista 4 lähtien Ateljee-sarjan arviointimateriaali on saatavana sähköisinä kokeina. Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Ne sisältävät uuden yo-kokeen mukaisia tehtävätyyppejä ja kehittävät monipuolisesti sähköisessä yo-kokeessa tarvittavia taitoja.

Oppikirjailijat

Erja Loukkojärvi-El Kamel
Marja Mononen-Aaltonen
Oxana Mustonen (Ateljee 2, 3)