Aleksis

Aleksis-sarjassa yhdistyvät tekstitaidot, kielen tutkiminen, kirjoitusharjoitukset sekä kirjallisuus, oppiaineen sydän. Aleksessa Iso suomen kielioppi on otettu huomioon niiltä osin kuin se on mielekästä perusopetuksen kannalta. Tehtävät on porrastettu selkeästi perustehtäviin ja haasteellisiin tutkimus- ja pohdintatehtäviin.

Katso hinnat ja tilaustiedot tästä >

Aleksis

Oppilaan materiaalit

Aleksis 7 äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirjassa keskitytään kielen ja kielenhuollon sekä kirjoittamisen perustaitojen hallintaan. Kirjassa esitellään kirjallisuuden lajit ja tutustutaan tarkemmin nuortenkirjallisuuteen, satuun ja sarjakuvaan. Myös arjessa selviämiseen tarvittavaa medialukutaitoa harjoitellaan.

Lue lisää

Aleksis 7 harjoituksia äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 7 Harjoituksia on uudistunut kannesta kanteen. Tekstitaitoja on terävöitetty ja perustehtäviä lisätty. Näkyvimmin on uudistunut ulkoasu. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella on säilytetty rakenne ja selkeys sekä sarjaan kuuluva huumori.

Lue lisää

Aleksis 8 äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirjassa tutkitaan erilaisia vaikuttamisen keinoja. Mainokset, elokuvat ja televisio vaikuttavat arkeemme joka päivä. Kahdeksannella luokalla luetaan fantasiaa, kauhua, scifiä ja dekkareita. Runo avataan perusteellisesti ja opitaan lukemaan erilaisia runoja.

Lue lisää

Aleksis 8 harjoituksia äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 8 Harjoituksia jatkaa selkeällä ja iloisella uudistuneella ulkoasulla. Kirjallisuudessa novellit ovat uudistuneet. Kieliasioissa keskitytään perusharjoituksiin.

Lue lisää

Aleksis 9 äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirjassa keskitytään suomen kieleen, kotimaisen kirjallisuuden klassikoihin ja nykykirjallisuuteen ja tutkitaan suomalaista identiteettiä. Oppikirjassa on monenlaisia kirjoittamisharjoituksia, ja kirjallisuusjakso on aiempaa laajempi ja monipuolisempi.

Lue lisää

Aleksis 9 harjoituksia äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 9 Harjoituksia sisältää entistä enemmän kirjallisuus- ja murreharjoituksia. Kirjoittamisessa ilotellaan kielellä. Erityispiirteenä on kotimaiseen kirjallisuuteen liittyvä juliste. Kirjallisuustietä pitkin kulkemalla oppilaat pääsevät hoksaamaan kirjallisuutemme kulmakiviä.

Lue lisää

Erityismateriaalit

Aleksis E-oppikirjat ovat äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja, jotka on tehty erityisopetuksen ja yleisopetuksen eriyttämisen tarpeisiin. Ne ovat yhdistettyjä oppi- ja harjoituskirjoja. Kirjat noudattavat Aleksis-sarjan rakennetta.

E-oppikirjojen kieli on tiivistä ja havainnollista, ja niiden sanastoa ja lauserakenteita on yksinkertaistettu. Opettajien toiveesta ulkoasu ja formaatti ovat samat kuin Aleksis-oppikirjoissa, eikä E-kirja näin ollen leimaa oppilasta.

Aleksis 7E äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 7E:n avulla opit pikkuhiljaa tutkimaan kieltä ja kirjallisuutta. Kieli on ajattelun ja itseilmaisun väline. Kirjojen maailmassa taas saat kokea monenlaisia elämyksiä.

Lue lisää

Aleksis 8E äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 8E tutkii vaikuttamisen keinoja. Vaikuttaminen on kielenkäyttöä, joten verbioppia ja lauseoppia tutkitaan perusteellisesti. Omaa kirjoittamista harjoitellaan rakentamalla yleisönosastokirjoitus ja arvostelu. Lukulistalla on fantasiaa, kauhua, scifiä ja dekkareita. Myös runoa käsitellään monelta kannalta. Medialukutaitojakso perehdyttää vaikuttamiseen mainosten, elokuvien ja television kautta.

Lue lisää

Aleksis 9E äidinkieli ja kirjallisuus

Aleksis 9E keskittyy suomen kielen taustan ja ominaispiirteiden selvittelyyn. Kirjallisuusjakso painottuu kotimaisen kirjallisuuden klassikoihin ja nykykirjallisuuteen. Samalla tutkitaan suomalaista identiteettiä. Kirjassa on monipuolisia kirjoittamistehtäviä, joiden avulla harjaantuu päteväksi kirjoittajaksi.

Lue lisää

Lisämateriaalit

Aleksis Puumerkki

Tehtäväkirja soveltuu yläasteikäisten käsialan mekaaniseen harjoittamiseen. Se sisältää niin kirjain-, sanasto- kuin virkeharjoituksiakin. Kirjoittamisharjoitukset kehittävät myös muita kädentaitoja, kuten piirtämistä, ja tehtävien aihepiireissä voi hyödyntää eri oppiaineista tuttuja asioita – kuin myös omaa luovuutta.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Inkeri Hellström
Jari Kuusento
Heleena Puolitaival
Sari Lottonen
Erja Matinlassi
Helena Ruuska