Tsemppi Taitojen itsearviointi – Otava Oppimisen palvelut

Tsemppi Taitojen itsearviointi

Täsmäapua itsearviointitaitojen tukemiseen!

Harjoituskirja A sopii alkuopetukseen, B ja C luokille 3–6. Tehtäväsisällöt ohjaavat oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa opiskeluaan ja antavat työkaluja oman opiskelutavan tunnistamiseen. Opettajalle materiaali antaa oivan apuvälineen seurata ja arvioida laaja-alaisten osaamistavoitteiden saavuttamista.

Harjoituskirjoissa opiskeltavat taitoalueet ovat osa laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Taitoja syvennetään kirjasta A kirjaan C edetessä. Kannustavalla taitopuheella oppilasta tuetaan etenemään oman oppimisensa asiantuntijaksi. Mitä monipuolisemmat oppilaan oppimisen taidot ovat, sitä paremmin hän pystyy hallitsemaan kaikkea opiskeluaan.

Tutustu näytesivuihin:

Taitojen itsearviointi A

Taitojen itsearviointi B

Taitojen itsearviointi C

 

Tsemppi-sarja laajenee, tutustu >

Tsemppi Taitojen itsearviointi

Oppilaan materiaalit

Tsemppi Taitojen itsearviointi A

Tsemppi Taitojen itsearviointi A

Taitojen itsearviointi A sopii alkuopetukseen. Oppimisen taitojen opiskelu aloitetaan arjen perustaidoista. Kirjan ensimmäinen osa on tavutettu, joten se soveltuu vasta lukemaan opettelevalle oppilaalle. Harjoituskirja sisältää runsaasti keskustelutehtäviä ja yhdessä arvioimista.

Lue lisää
Tsemppi Taitojen itsearviointi B

Tsemppi Taitojen itsearviointi B

Taitojen itsearviointi B on suunnattu alakoulun ylemmille luokille. Harjoituskirjan tehtävissä oppilas harjoittelee monipuolisia ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, jotka tekevät oman oppimisprosessin näkyväksi.

Lue lisää
Tsemppi Taitojen itsearviointi C

Tsemppi Taitojen itsearviointi C

Taitojen itsearviointi C on suunnattu alakoulun ylemmille luokille. Kirjassa oppilas pääsee hiomaan oppimisstrategioitaan, syventämään oppimistyylinsä tarkastelua ja ottamaan entistäkin aktiivisemman roolin omassa opiskelussaan.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Ulla Maija Jutila