Tsemppi Oikeinkirjoitus – Otava Oppimisen palvelut

Tsemppi Oikeinkirjoitus

Tsemppiä oikeinkirjoitukseen!

Uusi harjoituskirja eriyttää, kertaa ja täydentää. Lapset, joilla on oppimisvaikeuksia tai pulmia muistissa tai tarkkaavuudessa, hyötyvät oikeinkirjoituksen perusasioiden kertauksesta vuosittain luokilla 3–6. Tsemppi on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, joilla on lukemisen tai kielellisen kehityksen erityisvaikeus. Sopii myös oikeinkirjoituksen harjoitusmateriaaliksi oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

  • Selkeät tehtävänannot ohjaavat työskentelyä.
  • Lyhyet tekstit, joissa on yksinkertainen lauserakenne, kannustavat oppimaan.
  • Kuvasanastot jokaisessa luvussa tukevat ymmärtämistä ja sanavaraston kehittymistä.
  • Harjoituksia on runsaasti, jotta tehtävää riittää jokaiselle. Vaihtelevat tehtävät pitävät mielenkiintoa yllä.
  • Hauska kuvitus motivoi ja tukee sisällön ymmärtämistä.
  • Kirjan selkeä rakenne tuntuu turvalliselta. Se tukee oppilaan työskentelyä ja uskoa osaamiseensa. Kun onnistuu, niin innostuu!

Katso näytesivut >

Tsemppi Oikeinkirjoitus -harjoituskirjan vastaukset saat ladattua käyttöösi Opepalvelusta.

Uutta 2020
Tsemppi-sarja laajenee vuoden 2020 aikana.

Tsemppiä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoihin!
Tsemppi Luova kirjoittaminen

Tsemppiä matematiikan oppimiseen!
Tsemppi Kertolasku
Tsemppi Jakolasku
Tsemppi Lukujonot ja hajotelmat

Tsemppiä oppimiseen!
Tsemppi Taitojen itsearviointi A
Tsemppi Taitojen itsearviointi B
Tsemppi Taitojen itsearviointi C
Tsemppi Opiskelutaidot

Tsemppi Oikeinkirjoitus

Oppikirjailijat

Satu Arjanne

Outi Kuusela

Leena Pärssinen

Esittelyvideo