Tarinoiden aapinen – Otava Oppimisen palvelut

Tarinoiden aapinen

Voiko mustekalan poskea silittää? Paistaako kuussa aurinko? Mistä hirvi unelmoi? Tarinoiden aapinen kutkuttaa mielikuvitusta ja tarjoaa monenlaista luettavaa niin lukemisen alkutaipaleella kulkeville kuin pitkien tekstienkin parissa viihtyville.

Hurmaavat tarinat on kirjoittanut palkittu lastenkirjailija Hannele Lampela, ja niissä seikkailee kolme uteliasta lasta ja suloisen hurja Mumu-hahmo. Tarinoiden aapinen luo vahvan pohjan luku- ja kirjoitustaidolle lasta kiinnostavien teemojen kautta. Teemat mahdollistavat materiaalin käyttämisen opettajan haluamassa järjestyksessä. Tunnetaitoja harjoitellaan luontevasti sympaattisen Mumu-hahmon kanssa.

 • Aapisen tarinat tuovat lukuiloa ja koukuttavat lasta lukemaan itsenäisesti.
 • Eriyttäminen alas- ja ylöspäin on helppoa, sillä lukemista on tarpeeksi eritasoisille lukijoille joka aukeamalla.
 • Helposti hahmotettavien kuvien avulla tuetaan lapsen kuvan lukemisen taitoa ja hahmottamista.
 • Oppilas voi sukeltaa tarinoiden maailmaan Otso-sovelluksen avulla myös kotona.
 • Opettajan työtä tukee runsas materiaalikokonaisuus niin painettuna kuin digitaalisestikin. Tarinoiden aapinen on helppo ottaa käyttöön!

Katso näytesivuja Tarinoiden aapisesta >

Kokeile Tarinoiden aapisen digiopetusaineiston demoa ja tutustu Maalla, merellä ja ilmassa -jaksoon >
(Huomaathan, että digiopetusaineiston demossa ei vielä ole kuunneltavissa kaikkia aapisen tekstejä.)

Kokeile Tarinoiden aapisen digilisätehtävien demoa >

Kuuntele Otuksia-laulu >
(säv. ja san. Tuomo Rannankari)

Tulosta Otuksia-laulun sanat >

Haluatko esittelyn koulullesi? Myyntipäällikkömme kertovat mielellään lisää myös etänä, ota yhteyttä.

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

Katso Tarinoiden aapisen webinaaritallenne >

Ajankohtaista

Tervetuloa kouluun ─ vinkkejä koulun tutustumispäivään

Uuteen kouluun tutustuminen on tulevalle ekaluokkalaiselle tärkeä hetki. Kokosimme vinkkejä ja materiaaleja opettajalle sekä tehtäviä uusille ekaluokkalaisille tutustumispäivää varten.

Tarjolla on myös ideoita tulevien ekaluokkalaisten muistamiseen, jos tutustumispäivää ei voida järjestää. Mukana on esimerkiksi Tarinoiden aapisen, Oivaltajan ja High five! -sarjan digitaalinen tehtäväpaketti, jonka avulla lapsi voi myös kotona tutustua oppikirjojen hahmoihin, kuunnella laulun ja tehdä tehtävän.

Hae vinkit tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivään >

Katso Tarinoiden aapisen webinaaritallenne

Jäikö Tarinoiden aapisen webinaari välistä tai haluatko palata kuulemiisi sisältöihin? Tilaisuutemme on järjestetty turvallisesti webinaareina, joista on tehty tallenteet. Voit katsoa tallenteita silloin, kun sinulle sopii parhaiten.

Katso Tarinoiden aapisen webinaaritallenne >

Webinaarin materiaalipaketti:

Kuuntele Otuksia-laulu >
(säv. ja san. Tuomo Rannankari)

Tulosta Otuksia-laulun sanat >

Tarinoiden aapisen ideoita arkeen -moniste >

Eriyttävät lukupiirit, opettajajohtoiset tehtävät, T-kirjain -moniste >

 

Tarinoiden aapisen käyttöönottoedut 2021─2022

Lukuvuoden 2021─2022 käyttöönottoedut saa, kun koulu tilaa ensimmäistä kertaa Tarinoiden aapista vähintään 5 kappaletta/luokka-aste.

 • Tarinoiden aapinen digiopetusaineisto, opettajan oppaat A ja B (pdf) ja koetyökalu Opepalvelusta.
 • Tarinoiden aapinen oppilaan digilisätehtävät ja Tarinoiden digiaapiset tilattujen painettujen oppikirjojen määrän mukaan Opepalvelusta.
 • Tarinoiden aapinen painetut opettajan oppaat A ja B.
 • Käyttöönottokoulutus syksyllä 2021.

Lue lisää käyttöönottoeduista >

 

Sarjan periaatteet

 • Lukumotivaatio syntyy oppilasta kiinnostavilla aiheilla: luetaan monipuolisesti erilaisia tekstejä.
 • Eriyttäminen on helppoa sekä alas- että ylöspäin sarjan eri osissa.
 • Ulkoasu tukee lukemista ja lukumotivaation syntymistä. Helposti hahmotettavien kuvien avulla tuetaan lapsen kuvan lukemisen taitoa.
 • Aapisen tarinamaailma on eheä, hauska ja tunteisiin vetoava. Tarinoissa seikkailevat kolme uteliasta lasta ja Mumu-hahmo. Tarinat kutkuttavat oppilaan mielikuvitusta ja tukevat omien tarinoiden keksimistä.
 • Opettajan oppaan napakat ja itsenäiset tarinat voi lukea haluamassaan järjestyksessä, eikä tarinan kyydistä tipu, vaikka jotain jäisi väliin. Tämä helpottaa opettajan arkea ja suunnittelua.

Oppilaan materiaalit

Tarinoiden aapinen

Tarinoiden aapinen tukee vahvasti ja monipuolisesti lukemaan ja kirjoittamaan oppimista oppilaan omalla taitotasolla. Aapisessa on  monipuolista luettavaa sekä lukemaan opettelevalle että pitkiäkin tekstejä lukevalle oppilaalle.

Aapisen kirjainosiossa on kaksi aukeamaa jokaiselle kirjaimelle, ja molemmilla aukeamilla on äänne-, tavu-, sana- ja virketason lukemista. Toisella aukeamalla on lisäksi pitkä, tavuttamaton teksti. Oppilas voi kuunnella aapisen tekstejä Otso-sovelluksen kautta.

Katso näytesivuja Tarinoiden aapisesta >

 

Lue lisää

Tarinoiden aapinen Tehtävät A

Tehtävät A on tarkoitettu oppilaalle, joka opettelee lukemaan ja kirjoittamaan. Tehtäväkirjassa harjoitellaan äänteen tunnistamista, kirjainmuodon kirjoittamista, sekä lukemista ja kirjoittamista tavu-, sana- ja virketasolla. Tehtävien toistuva rakenne tekee niiden tekemisestä turvallista ja opettajan on helppo seurata jokaisen oppilaan yksilöllistä etenemistä tasolta toiselle syksyn kuluessa.

Tehtäväkirjan tehtävät on suunniteltu niin, että kaikilla taitotasoilla oppilas tuottaa itse tavuja, sanoja ja virkkeitä.

Jakson kertaussivulla jokainen oppilas pääsee kirjoittamaan innoittavasta kuvasta omalla taitotasollaan.

Kirja soveltuu hyvin käytettäväksi Tarinoiden aapisen rinnalla, mutta toimii hyvin myös erillisenä oppimateriaalina.

Tehtävät A -kirjan mukana tulee erillinen kirjoitusvihko.

Katso näytesivuja tehtäväkirjasta

Lue lisää

Tarinoiden aapinen Tehtävät A E

Alaspäin eriyttävä tehtäväkirja on tarkoitettu oppilaalle, joka tarvitsee tukea kirjoittamisen opettelussa. Eriyttävä tehtäväkirja noudattaa pääsääntöisesti perustehtäväkirjan tehtäviä antaen lisätukea kirjoittamiseen niin, että tehtävät itsessään ohjaavat oikeinkirjoitusta. Selkeä ulkoasu ja suurempi viivasto auttavat myös hahmottamisessa ja motoriikan haasteissa.

Tehtäväkirjan ulkoasu on visuaalisesti vastaava perustason tehtäväkirjan kanssa. Tämä tukee yhdenvertaisuuden toteutumista ja eriyttäminen kulkee arjessa luonnollisena osana, ilman erityisiä toimia.

Kirja soveltuu käytettäväksi Tarinoiden aapisen kanssa, mutta toimii myös erillisenä oppimateriaalina.

Tehtävät A E -kirjan mukana tulee erillinen kirjoitusvihko.

Katso näytesivuja E-tehtäväkirjasta >

Lue lisää

Tarinoiden aapinen kirjoitusvihko

Kirjoitusvihko on Tehtävät A- ja Tehtävät A E -kirjoihin sisältyvä lisämateriaali, jossa on lisää kirjainmuodon harjoittelua. Lopussa on tilaa saneluille.

Kirjoitusvihkon voi tilata myös erikseen.

Lue lisää

Tarinoiden aapinen Tehtävät B

Tehtävät B sisältää kielitiedon ja luetunymmärtämisen tehtäviä omina kokonaisuuksinaan, joita opettaja voi käyttää haluamassaan järjestyksessä.  Lyhyet ja selkeät opetustekstit tukevat kielitiedon tehtävien tekemistä. Monipuoliset luetunymmärtämisen tehtävät etenevät sanatasolta virketasolle. Kirjan lopussa on lisätehtäviä.

Katso näytesivuja tehtäväkirjasta >

Ilmestyy marraskuussa 2021.

Lue lisää

Tarinoiden aapinen Tehtävät B E

Ilmestyy marraskuussa 2021.

Lue lisää

Tarinoiden aapinen Luovat tehtävät

Luovat tehtävät herättelevät oppilasta käsittelemään aapisen jaksojen mukaisia aiheita. Oppilas tuottaa luovasti kertoen, kuvittaen ja kirjoittaen.

Tehtävät tukevat kertomisen ja kirjoittamisen motivaatiota sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilas tuottaa kirjaan yksilöllisesti kuvia, tekstiä ja tarinoita. Mumun vinkkinurkassa Mumu innostaa vinkeillään oppilasta harjoittelemaan erilaisia mediataitoja.

Kirja soveltuu käytettäväksi Tarinoiden aapisen kanssa, mutta toimii hyvin myös erillisenä oppimateriaalina.

Katso näytesivuja Luovista tehtävistä >

Lue lisää

Tarinoiden aapinen digikirja

Digiaapinen on digitaalinen vaihtoehto painetulle aapiselle. Sen äänituki tarjoaa tukea erityisesti S2-oppilaan kotiin.

 

Lue lisää

Tarinoiden aapinen digilisätehtävät

Digilisätehtävät tukevat lukemaan ja kirjoittamaan oppimista äänne-, tavu- ja sanatasoisten perustehtävien sekä innostavien pelien avulla. Tehtävät muodostavat oppimispolkuja, joiden avulla oppilas tekee aina itselleen sopivia lisäharjoituksia. Digilisätehtävät toimivat mobiililaitteilla ja tietokoneella.

 

Kokeile Tarinoiden aapisen digilisätehtävien demoa >

Lue lisää

Otso-sovellus

Otso-mobiilisovelluksen avulla oppilas voi kuunnella aapisen sisältöjä: äänne-, sana-, tavu- ja virketason tekstejä. Lisäksi kuunneltavissa on kaikki aapisen laulut.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Tarinoiden aapinen Opettajan oppaat A ja B

Tarinoiden aapisessa on opettajan oppaat syksylle ja keväälle. Kattava opettajan aineisto helpottaa tunnin suunnittelua ja tukee lukemaan opettamista. Opettajan oppaan napakat ja itsenäiset tarinat voi lukea haluamassaan järjestyksessä.

Oppaat sisältävät aapisen näköisaukeamat ja kirjainjaksojen kohdalla opettajan ääneen luettavaksi tarkoitetut lyhyet tarinat. Tarinat ovat kuunneltavissa myös digiopetusaineistossa.

Lisäksi oppaat sisältävät monipuolisesti toimintaohjeita, työtapa- ja opetusvinkkejä perusopetuksen opetussuunnitelman äidinkielen ja kirjallisuuden sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteet jatkuvasti huomioiden.

Oppaissa tuetaan erityisesti eri oppimisen vaiheessa olevia oppilaita. Esimerkiksi oppilaiden lukupiirit eriyttävät toiminnan neljään ryhmään lukutaidon mukaan. Lukupiirissä toimitaan välillä itsenäisesti ja välillä yhdessä opettajan kanssa oppaan runsaiden vinkkien avulla. Katso esimerkki eriyttävästä lukupiiristä T-kirjaimen kohdalla >

Katso A-kirjaimen näytesivut >

 

Opettajan opas B ilmestyy marraskuussa 2021.

Lue lisää

Tarinoiden aapinen Eriyttäminen ja tukiopetus

Eriyttämisen ja tukiopetuksen liitepaketti tarjoaa runsaasti kopioitavaa lisämateriaalia ja -tukea opetukseen. Materiaalin monisteet eriyttävät monipuolisesti ja soveltuvat siten esimerkiksi tukiopetusmateriaaliksi tai materiaaliksi oppilaille, jotka suoriutuvat perustason tehtävistä nopeasti ja kaipaavat lisähaastetta.

Eriyttäminen ja tukiopetus -liitepaketin harjoitteet sisältävät tekstin tulkintaan ja tuottamiseen erillistä materiaalia. Liitteissä on runsaasti äännetietoisuuden, kirjain-, tavu- ja sanatason vahvistamisen, virketason, luetunymmärtämisen sekä kielitiedon kehittämisen harjoituksia. Materiaalissa on myös erikseen aapisen teksteihin liittyvät luetunymmärtämisen harjoitusmonisteet niille, jotka kaipaavat lisähaastetta tekstin käsittelyyn.

 

Lue lisää

Digiopetusaineisto

Digiopetusaineisto auttaa opettajaa tunnin suunnittelussa ja pitämisessä. Tuntikohtaiset tehtävät rikastavat opetusta ja ovat helposti löydettävissä.

Tarinoiden aapisen digiopetusaineisto sisältää aapisen ja tehtäväkirjojen näköisaukeamat, oppaan ja aapisen tarinat ääneen luettuina, lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen tehtäviä ja pelillisiä harjoituksia, kirjainanimaatiot, kirjainlaulut, jaksolaulut laulettuina, videot, oppimisen arvioinnin tukimateriaalia sekä opettajan liitteet.

Voit tutustu digiopetusaineiston Maalla, merellä ja ilmassa -jaksoon kokeilemalla demoa!
Huomaathan, että digiopetusaineiston demossa ei vielä ole kuunneltavissa kaikkia aapisen tekstejä.

Kokeile Tarinoiden aapisen digiopetusaineiston demoa >

 

Lue lisää

Lisämateriaalit

Tarinoiden aapinen laulut (CD)

Tarinoiden aapisen teemoja noudattavat jaksolaulut tempaavat lapset mukaansa laulamaan.

Erilliset kirjainlaulut tukevat äänteen oppimista ja vahvistavat sen muistamista.

Laulujen nuotit ovat opettajan oppaassa.

Tarinoiden aapisen laulut voi kuunnella myös digiopetusaineistosta ja Otso-sovelluksen avulla.

Tupla-CD sisältää laulut laulettuina sekä jaksolaulujen karaokeversiot.

 

Kuuntele Tarinoiden aapisen Sateenkaari-laulu >

Tulosta Tarinoiden aapisen Sateenkaari-laulun sanat >

Lue lisää

Oppikirjailijat

Merja Kuosmanen, luokanopettaja, opettajankouluttaja

Hannele Lampela, lasten- ja nuortenkirjailija

Kati Lassila, erityisluokanopettaja, S2-opettaja

Kati Solastie, luokanopettaja, OPS16 äidinkielen ja kirjallisuuden työryhmän jäsen

kuvitus: Veera Aro

laulut: Tuomo Rannankari, luokanopettaja, muusikko

Esittelyvideo

 

Vinkit ja ideat

Tervetuloa kouluun ─ vinkkejä koulun tutustumispäivään

Uuteen kouluun tutustuminen on tulevalle ekaluokkalaiselle tärkeä hetki. Kokosimme vinkkejä ja materiaaleja opettajalle sekä tehtäviä uusille ekaluokkalaisille tutustumispäivää varten.

Tarjolla on myös ideoita tulevien ekaluokkalaisten muistamiseen, jos tutustumispäivää ei voida järjestää. Mukana on esimerkiksi Tarinoiden aapisen, Oivaltajan ja High five! -sarjan digitaalinen tehtäväpaketti, jonka avulla lapsi voi myös kotona tutustua oppikirjojen hahmoihin, kuunnella laulun ja tehdä tehtävän.

Hae vinkit tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivään >

Kokeile luokassa Tarinoiden aapisen pedagogista leikkiä

Tarinoiden aapisen opettajan oppaassa on jokaisen kirjaimen kohdalla pedagoginen leikki, jonka aihepiiri liittyy kulloinkin luettuun aapisen tarinaan. Harjoiteltavana ovat äidinkielen taidot, kuten äänteet, tavut, vastakohdat – unohtamatta mielikuvituksen rikastamista ja keksimistä!

Yllätysasioita kirjastossa

Tarvitaan: läpinäkymätön pussi sekä tähän asti harjoiteltujen kirjainten kirjainkortit.
Tulosta kirjainkortit (pdf)

Harjoitellaan määrätyllä alkuäänteellä alkavien sanojen keksimistä ja kutkutellaan mielikuvitusta.

Eräänä päivänä kirjastoon ilmestyi outo kone. Se oli ennätyskone, joka teki mitä kummallisempia asioita kirjastoon. Mumu oli jo nähnyt koneesta tulevan esimerkiksi maailman pörröhäntäisimmän oravan, söpöjä temppuilevia hiiriä ja kuolaavimman suukon. Keksitään, mitä kaikkea muuta kone kirjastoon tekee. Jokainen oppilas nostaa vuorollaan pussista kaksi kirjainkorttia (esim. n ja k). Oppilas keksii, mitä kone tekee käyttäen nostamiaan alkukirjaimia, esim. nauravia kottikärryjä tai kutiavia nakkeja. Kortit palautetaan pussiin, ja seuraava oppilas pääsee keksimään, mitä muuta kummallista kirjastoon koneesta ilmestyy.

Laula mukana!

Tarinoiden aapisen laulut ovat Tuomo Rannankarin käsialaa.

Tulosta Sateenkaari-laulun sanat ja laula mukana:

Kuuntele Tarinoiden aapisen Sateenkaari-laulu >
(säv. ja san. Tuomo Rannankari)

Katso videolta Sateenkaari-laulu Tuomo Rannankarin esittämänä >

Tulosta Tarinoiden aapisen Sateenkaari-laulun sanat >

Tulosta Otuksia-laulun sanat ja laula mukana:

Kuuntele Otuksia-laulu >
(säv. ja san. Tuomo Rannankari)

Tulosta Otuksia-laulun sanat >

Ideoita arkeen

Kokeile luokkasi kanssa Tarinoiden aapisen tekijöiden vinkkejä. Tulosta talteen Tarinoiden aapisen Ideoita arkeen -moniste!

Tarinoiden aapisen ideoita arkeen -moniste >