Sydän 1-2 (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Sydän 1-2 (OPS 2016)

Uusi Sydän-sarja tuo sykettä uskontotunneille! Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen, keskusteluun ja yhdessä tekemiseen. Oppilaita myös kannustetaan esittämään omia mielipiteitään sekä osallistumaan ja vaikuttamaan. Sydän on toiminnallinen materiaali: tunneilla opitaan yhdessä tekemällä, pohtimalla ja tutkimalla. Oppilaitten monilukutaitoa kehitetään esim. erilaisin tekstilajein, valokuvin ja oppikirjan lopussa olevan sanaston avulla.

Sydän on yleissivistävä oppimateriaali, jossa käsitellään mm. tunteita, vastuun kantamista ja suhdetta omaan uskontoon. Kristinuskon lisäksi tutustutaan juutalaisuuteen ja islamiin. Muiden uskontojen tuntemus auttaa oppilaita kasvamaan monikulttuuriseen maailmaan ja lisää suvaitsevuutta. Sydän-sarja myös auttaa oppilaita rakentamaan omaa maailmankatsomustaan.

Oppilaan materiaalit

Sydän 1 Oppikirja

Oppikirjojen lapsenomainen, värikäs ja moderni kuvitus sekä monipuoliset, entistä laajemmat tekstit kannustavat oppimaan. Sydämessä on paljon materiaalia, jota voi käsitellä koko luokan kanssa uskonnosta riippumatta: eettiset kysymykset, kuten lapsen oikeudet, juhlajakso sekä uuden opetussuunnitelman mukaiset jaksot tunteista ja muista uskonnoista. Kirjojen lopusta löytyy raamatunkertomuksia ja sanasto.

Näytesivut

Lue lisää

Sydän 1 Tehtäväkirja

Tehtäväkirjoista löytyy paljon oppikirjaan perustuvia sisällöllisiä tehtäviä. Kirjoissa on yhdessä tehtäviä harjoituksia: keskustelu- ja draamatehtäviä. Eettisissä sydäntehtävissä paneudutaan mm. aiheisiin, joista nykylapset puhuvat: eri sukunimet perheissä, erilaiset tavat eri kulttuureissa. Mediat ovat kirjoissa mukana valokuvauksen ja videoinnin muodossa. Jotkut tehtävät on tarkoitettu tehtäväksi kotona yhdessä vanhempien kanssa. Jokaisen jakson lopussa on projektitehtävä ja itsearviointi. Projekteissa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, yhteistoiminnallisuutta ja yhteisen päämäärän saavuttamista. Itsearvioinneissa seurataan oman oppimisen edistymisen lisäksi koululaistaitojen kehittymistä ja toisen huomioon ottamista.

Näytesivut

Lue lisää

Sydän 2 Oppikirja

Sydän 2 Tehtäväkirja

Opettajan materiaalit

Sydän 1 Opettajan opas

Opettajan oppaat tarjoavat opettajalle ohjeita ja ideoita oppituntien pitämiseen. Kirjat sisältävät musiikki-CD:n, jossa on lauluja ja yksi virsi.

Lue lisää
Sydän 2 Opettajan opas

Sydän 2 Opettajan opas

Opettajan oppaat tarjoavat opettajalle ohjeita ja ideoita oppituntien pitämiseen. Kirjat sisältävät musiikki-CD:n, jossa on lauluja ja yksi virsi.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Anni Niittynen
Marjo Similä
Karoliina Vidgrén
Kuvitus Maija Hurme

Vinkit ja ideat

Tulosta tästä läksykortit luokkasi seinälle!

Sydän 1 läksykortti >

Pääsiäinen

Tutustu Sydän 1 Tehtäviä -kirjan aukeamaan Pääsiäisen perinteitä ja kokeile tehtäviä oppitunnilla. Katso myös oppikirjan aukeamat.

Tehtäviä: Pääsiäisen perinteitä >
Tehtäviä: Juhlista vanhin >

Sydän 1 Oppikirja: Pääsiäisen perinteitä ja Juhlista vanhin >

Lue lisää