Seikkailujen lukukirja (OPS 2016) – Otava Oppimisen palvelut

Seikkailujen lukukirja (OPS 2016)

Annun, Ollin ja Lempin riemukkaat seikkailut jatkuvat lukukirjassa.
Lapset selvittävät arvoituksia uusien ystäviensä kanssa ja ratkovat isojakin asioita. Lukukirjan tarinoiden kautta voidaan käsitellä tunnetaitoja ja ajankohtaisia aiheita: ystävyyttä, erilaisuutta ja toisten kohtaamista. Tarinat on kirjoittanut Finlandia-palkittu Siri Kolu.

  • Eriyttäminen on otettu Seikkailujen lukukirjassa vahvasti huomioon.
  • Lukemista riittää kaikentasoisille lukijoille, ja tarinoiden lisäksi luetaan tietotekstejä.
  • Mukana on vuorovaikutusta ja ilmaisua.
  • Ilmeikkäät hahmot ja rikas kuvitus houkuttelevat lukemaan myös kuvia.

Tutustu käyttäjäetuihin
Katso hinnat

Seikkailujen lukukirja noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.
Sarjassa on uudet mallikirjaimet.

Seikkailujen lukukirja (OPS 2016)

Oppilaan materiaalit

Seikkailujen lukukirja

Seikkailujen lukukirja tarjoaa lukemista erilaisille lukijoille. Eriyttäminen on otettu vahvasti huomioon siten, että kaikille oppilaille riittää omantasoista luettavaa samalla aukeamalla.

Lukukirjan perusaukeama eriyttää neljällä eri tasolla. Uutta on alaspäin eriyttävä virkenauha aukeaman alareunassa. Virkenauhan neljä virkettä on tiivistelmä tarinasta.

Lukukirjassa tutustutaan eri tekstilajeihin: tietotekstiin, uutiseen, haastatteluun, ohjeeseen, ilmoitukseen ja reseptiin. Opetusteksteissä opettaja Nokan avulla nimetään kielen ilmiöt ja tullaan tietoisiksi siitä, mitä harjoitellaan.

Aapisen tapaan lukukirjassa on toiminta-aukeama: laulun sanat ja toiminnallinen peli. Pelin ohjeet löytyvät opettajan oppaasta.

Lukukirjassa seikkailevat aapisesta tutut hahmot, Annu, Olli ja Lempi, jotka saavat myös uusia ystäviä. Tarinoiden avulla voi käsitellä tunnetaitoja, erilaisuuden kohtaamista ja ristiriitojen ratkomista sekä nauttia onnistumisista ja arkipäivän iloisista puuhista.

Katso näytesivut tästä. 

Lue lisää

Seikkailujen tehtäväkirja 2 syksy

Tehtäväkirjat jatkavat aapisen kevään tehtäväkirjasta tuttua rakennetta: tehtäväkirjoissa harjoitellaan kielenhuoltoa, luetun ymmärtämistä ja luovaa kirjoittamista.

Katso näytesivut tästä. 

Lukukirjan tehtäväkirjoja on uudistettu opettajien palautteen perusteella. Tehtäväkirjaan on lisätty kertaavia perustehtäviä, joiden tehtävätyyppi on oppilaalle tuttu. Sammakkotehtävät löytyvät luovan kirjoittamisen sivulta. Myös ylöspäin eriyttäviä vihkotehtäviä on lisätty luovan kirjoittamisen sivulle.

Lukukirjassa on tarinoiden lisäksi eri tekstilajien tekstejä: uutinen, tietoteksti, ohje, haastattelu, resepti ja mainos. Näistä tekstilajeista on tehtäväkirjassa luetunymmärtämisen tehtäviä.

 

Lue lisää

Seikkailujen tehtäväkirja 2 kevät

Tehtäväkirjojen harjoitusten avulla taidot karttuvat, kun harjoitellaan kielenhuoltoa, luovaa kirjoittamista ja luetunymmärtämistä.

Lukukirjan tehtäväkirjoja on uudistettu opettajilta tulleen palautteen avulla: niihin on lisätty kertaavia perustehtäviä, joiden tehtävätyyppi on oppilaalle tuttu. Myös ylöspäin eriyttäviä vihkotehtäviä on lisätty ja tehtävänantoja muokattu.

Tehtäväkirjoissa on luetunymmärtämisen tehtävät lukukirjan eri tekstilajeista.

 

Lue lisää
Seikkailujen lukukirja Tehtäväkirjanen

Seikkailujen lukukirja Tehtäväkirjanen

Alaspäin eriyttävä lisämateriaali 2. luokan oppilaalle, joka tarvitsee vahvistusta alkuopetuksen keskeisiin äidinkielen sisältöihin. Jokaisella aukeamalla harjoitellaan oikeinkirjoitusta, luetunymmärtämistä,
kielitietoa, tavuttamista ja kirjainmuotoja. Tehtävätyypit toistuvat niin, että oppilas voi tehdä niitä myös itsenäisesti. Tehtäväkirjasen laajuus on 48 sivua.

Katso näyteaukeamat tästä. 

Lue lisää

Lukupassi

Lukupassi on syksyn tehtäväkirjan mukana tuleva lisämateriaali, jonka toisella puolella on lukupäiväkirja tehtävineen.

Lue lisää

Lukuseikkailu

Lukuseikkailu on ylöspäin eriyttävä, luetun ymmärtämisen tehtäväkirja, jossa on mukana myös tietotekstejä ja kertomuksia.

Lue lisää

Lukukirjanen syksy

Alaspäin eriyttävä Lukukirjanen kertoo kymmenellä yksinkertaisella virkkeellä lukukirjan tarinan, ja sivulla on myös yksityiskohta lukukirjan kuvasta (mustavalkokuvitus). Vihkosen yksi sivu vastaa yhtä lukukirjan aukeamaa, ja kaikki tekstit on tavutettu. Kymmenen virkkeen tekstiin liittyy uudet noppatehtävät ja sananauha.

Sisältää lukukirjan syyspuolen tekstit. Katso näytesivut tästä.

Lue lisää

Lukukirjanen kevät

Alaspäin eriyttävä Lukukirjanen sisältää helpotetut versiot Seikkailujen lukukirjan kevään teksteistä. Tekstit ovat tavutettuja, ja niihin liittyy omat noppatehtävät.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineistossa on

  • samat havainnollistamismahdollisuudet kuin 1. luokalla: lukukirjan aukeamia voidaan suurentaa, tarinoita ja tekstejä kuunnella ja tehtäväkirjojen vastauksia tarkastella yhdessä
  • innostavia pelejä ja tehtäviä oppitunneille
  • kaikki lukukirjan laulut karaokeversioina
  • opettajan materiaalit: opettajan oppaat liitteineen, arviointimateriaali, eriyttämisen ja tukiopetuksen liitepaketti sekä arviointityökalu

Aineisto toimii tietokoneella, tabletilla, datatykillä ja älytaululla.

Opettajan opas syksy

Opettajan oppaissa on lukukirjan jaksoihin liittyvät tarinat, lukukirjan aukeamat pienoiskoossa, ehdotuksia lukukirjan tekstien käsittelyyn sekä toiminnallisiin työtapoihin ja vuorovaikutusharjoituksia. Oppaisiin sisältyy myös arviointimateriaali.

Lue lisää

Opettajan opas kevät

Opettajan oppaissa on lukukirjan jaksoihin liittyvät tarinat, lukukirjan aukeamat pienoiskoossa, ehdotuksia lukukirjan tekstien käsittelyyn sekä toiminnallisiin työtapoihin ja vuorovaikutusharjoituksia. Oppaisiin sisältyy myös arviointimateriaali.

Lue lisää
Eriyttäminen ja tukiopetus

Eriyttäminen ja tukiopetus

Eriyttäminen ja tukiopetus on runsas liitepaketti, joka pitää sisällään ylös- ja alaspäin eriyttävät liitteet.

Lue lisää
Opettajan opas Suomi toisena kielenä

Opettajan opas Suomi toisena kielenä

Seikkailujen lukukirjan S2-materiaali on tarkoitettu käytettäväksi suomi toisena kielenä -tunneilla. Opettajan opas pitää sisällään sekä lukukirjan että S2- oppilaan kirjan käsittelyvinkit, sanastokuvakortit ja lukukirjan kappaleitten helpotetut tekstit ja niihin liittyvät tehtävät

Lue lisää
Käden taidot

Käden taidot

Käden taidot -kirjassa annetaan ohjeita ja vinkkejä. Kirja pitää sisällään myös valokuvat esimerkkitöistä.

Lue lisää
Musiikkiopas (sisältää laulut-cd:n)

Musiikkiopas (sisältää laulut-cd:n)

Musiikkioppaassa on lukukirjaan liittyvien laulujen nuotit sekä lauluihin liittyvät ohjeet. Kirjan takakannessa on mukana cd, jossa on lukukirjaan kuuluvat 14 laulua.

Laulujen sävellys ja sanoitus: Tuomo Rannankari ja Maria Portaankorva sekä Siri Kolu.

Lue lisää

Erityismateriaalit

E-tehtäväkirja 2 syksy

E-tehtäväkirjassa tehtävien määrä ei vähene, vaan tehtäviä on mukautettu, lyhennetty tai helpotettu. Tehtäväkirjaa on uudistettu palautteen perusteella siten, että siihen on lisätty kertaavia perustehtäviä, jotka löytyvät sammakkologon avulla.

Katso näytesivut tästä. 

Kirjan aukeamarakenne ja sivunumerointi ovat samat kuin perustehtäväkirjassa, eli E-kirja sopii hyvin käytettäväksi rinnakkain perustehtäväkirjan kanssa.

 

 

Lue lisää

E-tehtäväkirja 2 kevät

E-tehtäväkirjoja voi käyttää rinnakkain perustehtäväkirjojen kanssa. Tehtäväkirjaa on uudistettu, ja siihen on lisätty kertaavia perustehtäviä, jotka erottuvat sammakkologon avulla.

Lue lisää
Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä -kirja on lisämateriaali s2-oppilaalle. Kirja tukee arjen kielenkäyttötilanteiden hallintaa kasvattamalla oppilaan sanavarastoa. Kieltä opitaan puhumalla ja kuuntelemalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Katso näytesivut tästä.

Ensimmäisellä luokalla harjoitellaan suullisesti ja toisella luokalla aletaan harjoitella kirjoittaen. Harjoituskirjaan sisältyy tehtäviä sanastosta, oikeinkirjoituksesta, kielenhuollosta, kuuntelusta sekä luetunymmärtämisestä. Jaksojen välissä on verbiharjoituksia verbiluokittain sekä yhteistoiminnallisia pelejä oppimisen tueksi.

Lue lisää

Lisämateriaalit

Tunnetaitojen ja luovan kirjoittamisen korttisarja

Kuvitetut tunne- ja tarinakortit tukevat tunnetaitojen harjoittelua sekä auttavat luovan kirjoittamisen kehittymisessä ensin yhteisen kertomisen tasolla ja myöhemmin kirjoittamisen tukena.

Pakkauksessa on 64 värillistä kuvakorttia ja opettajan ohjeet.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Mari Backman

Olen musiikkiin erikoistunut luokanopettaja Espoosta. Alkuopetuskokemusta minulla on yli 15 vuoden ajalta Keski-Suomesta ja Espoosta. Oppikirjailijan työ on tuttua jo useista Otavan projekteista, joihin olen käsikirjoittanut niin painettua kuin sähköistä oppimateriaalia.

Sähköisen oppimateriaalin käyttäminen on minulle tärkeää opetuksessa.
Seikkailujen aapisen ja lukukirjan sähköinen materiaali tarjoaa motivoivien pelien ja harjoitusten lisäksi myös käytännön työkaluja opetustilanteisiin. Lisäksi lukukirjasta löytyvät toimintasivut ohjaavat yhteistoiminnalliseen oppimiseen.

Lue lisää

Siri Kolu

Olen kirjoittanut Rosvola-seikkailuita lapsille, mutta tuotannossani on myös nuorten ja aikuisten kirjoja sekä näytelmiä ja laulutekstejä. Opetan lukuinnostamisen menetelmiä, luovaa kirjoittamista ja draaman menetelmiä. Olen kahden luovan ja villin lapsen äiti.

Koen aapisen kirjailijana olemisen hienoimpana työtehtävänäni ehkä koskaan. Uskon, että lukutaito on myös identiteettitaito: se opettaa meille sitä, keitä me itse olemme. Siksi mikään ei ole hienompi seikkailu kuin matka lukutaitoa kohti.

Lapsi lukee ja leikkii mukaansa imevää tarinaa – hyvät tekstit opettavat maailmassa olemisen taitoja. Minulle on tärkeää, että tarinassani rohkeiden seikkailijoiden sisällä on tunnetaitoja oppiva lapsi: on sallittua kokeilla, erehtyä ja oppia. Seikkailujen aapisen ja lukukirjan tarinan ytimessä on rohkeus uskaltaa kohdata niitäkin, joiden tapa elää on itselle vieras.

Lue lisää

Kati Lassila

Olen erityisluokanopettaja Espoosta. Ennen siirtymistä erityisluokanopettajaksi kokemusta luokanopettajana ehti kertyä toistakymmentä vuotta. Suurimman osan työurastani olen työskennellyt alkuopetuksessa. Oppikirjailijana hyödynnän erityisopettajan koulutuksen lisäksi arkikokemuksia erityisluokassa ja S2-opettajana.

Seikkailujen lukukirjassa eriyttäminen on opettajalle helppoa. Jokainen aukeama tarjoaa monentasoista tekemistä, jolloin kaikki oppilaat touhuavat samalla sivulla motivoituen oikeantasoisista tehtävistä ja iloiten oppimisesta. Uudenlainen S2-materiaali tarjoaa eriyttävää materiaalia myös suomi toisena kielenä -tunneille.

Lue lisää

Kati Solastie

Olen luokanopettaja Helsingistä. Työuraa opettajana on takana neljännesvuosisata, siitä suurin osa alkuopetuksessa. Minulla on pitkä kokemus oppimateriaalin tekijänä sekä Alkuopettajain liiton kurssien ja Luku-Suomi-hankkeen kouluttajana. Uuden opetussuunnitelman hiominen äidinkielen ja kirjallisuuden OPS-työryhmässä on ollut antoisa kokemus.

Monilukutaito on minulle tärkeää. Seikkailujen aapisessa ja lukukirjassa lukutaidon osa-alueet ovat monipuolisesti käytössä – etunenässä tietysti peruslukutaito sekä kirjoitus- ja kuvanlukutaito. Uuden OPS:n hengessä mukana on toki myös media- ja digilukutaito sähköisissä materiaaleissa.

Lue lisää

Johanna Lumme

Seikkailujen lukukirjan on kuvittanut helsinkiläinen Johanna Lumme, joka voitti Otavan oppikirjojen kuvituskilpailun vuonna 2012.

”Johanna Lumpeen kuvituksissa viehätti lämmin huumori. Kuvittaja on huomioinut kuvien kohdeyleisön eli 6–7-vuotiaat lapset erinomaisella tavalla. Kuvissa on hyvä tilantaju sekä herkkyyttä ja oivaltavuutta.”
– Palkintolautakunnan perusteluista

Muut sarjan materiaalit on kuvittanut
Heli Pukki.

Lue lisää

Musiikki

Lukukirjan laulut ovat säveltäneet ja sanoittaneet Tuomo Rannankari ja Maria Portaankorva.

Tuomo Rannankari on jyväskyläläinen luokanopettaja, laulaja-lauluntekijä ja Seminaarinmäen mieslaulajien perustajajäsen. Hänet voi nähdä tv:ssä Pikkukakkosen juontajana.

Maria Portaankorva on musiikkiluokanopettaja, lastenmusiikin kouluttaja, lauluntekijä ja musiikin aineenopettaja.

Lue lisää

Anni Helotie

Olen helsinkiläinen erityisluokanopettaja. Olen juuri valmistunut erityisopettajaksi työskenneltyäni kymmenen vuotta luokanopettajana espoolaisissa kouluissa.

Viime vuodet olen ollut opettajana inklusiivisissa maahanmuuttajaluokissa. Näinä vuosina olen huomannut, kuinka alkuopetuksen vankka suomen kielen pohja auttaa maahanmuuttajataustaisten lasten koulutietä pitemmällekin.

Seikkailujen lukukirjan S2-materiaalissa harjoitellaankin suomen kieltä monipuolisesti keskittyen erikseen sanaston kartuttamiseen, omaan tuottamiseen, kuullun ja luetun ymmärtämiseen sekä kielen rakenteisiin tutustumiseen. Pidän myös tärkeänä sitä, että S2-oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuden yhdessä tekemiseen ja oppimisen iloon.

Lue lisää
Marionettilintu

Marionettilintu

Askarrelkaa marionettilinnut Seikkailujen lukukirjan Käden taidot -kirjan ohjeella.

Tulosta tarvikelista, ohje ja sabluunat täältä (pdf) >

Lue lisää