Oppimisen ja osaamisen arviointi – Otava Oppimisen palvelut

Oppimisen ja osaamisen arviointi

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä arviointityö edellyttää opettajilta ja rehtoreilta erityistä arviointiosaamista ja arvioinnin asiantuntemusta.

Oppimisen ja osaamisen arviointi on tietokirja, jossa käsitellään arviointia yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta. Se antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joita opettajaksi opiskelevat, opettajat, rehtorit ja johtokuntien jäsenet arviointiin liittyen kohtaavat.

Vaikka teoksen pääpaino on perusopetuksen arvioinnissa, käsitellään siinä myös lukiokoulutuksen arviointia ja yleissivistävän koulutusjärjestelmän arviointia niiltä osin kuin opettajat ja rehtorit sitä omassa käytännön koulutyössään kohtaavat.

Teoksen kirjoittaja Najat Ouakrim-Soivio on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti. Hän on toiminut opettajana, rehtorina ja opettajankouluttajana sekä Opetushallituksessa mm. oppimistulosten arviointiyksikön projektipäällikkönä. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt yleissivistävän koulutuksen arviointia niin koulujen kuin koulutusjärjestelmän kannalta. Tutustu myös https://arviointi.fi/

Oppimisen ja osaamisen arviointi