Oivaltaja – Otava Oppimisen palvelut

Oivaltaja

Uusia oivalluksia matematiikkaan!

Oivaltaja vie lapsen ihmettelemään ja tutkimaan matematiikan maailmaa yhdessä kavereidensa kanssa. Oivaltaja-sarjassa matematiikan opiskelussa korostuvat ajattelu-, opiskelu- ja arjen taidot. Lähtökohtana oppimiselle ovat lapsen luonteenvahvuudet, kuten innokkuus, luovuus, sinnikkyys ja yhteistyötaidot, jotka auttavat kohti tavoitteita.

Oivaltaja luottaa lapsen aktiivisuuteen ja luontaiseen kykyyn ihmetellä sekä rohkaisee häntä uteliaisuuteen ja yhteistyöhön. Oppimisen iloa ylläpidetään yhteisöllisellä toimintakulttuurilla, eriyttävällä sisällöllä ja vahvalla yhteydellä lapsen omaan kokemusmaailmaan. 

Selkeä, laadukas ja helppokäyttöinen Oivaltaja-oppimateriaalisarja on suunniteltu monenlaiseen opettajuuteen ja toimintaympäristöön. 

Oivaltaja-sarjan 1. ja 3. luokan materiaalit ovat käytössäsi elokuussa 2021.

 

Oivaltaja 1a

Tutustu Oivaltaja 1 digiopetusaineiston demoon

Demossa on sisältöä jaksossa 5 kappaleissa 28 ja 29.

Tutustu Oivaltaja 1 digilisätehtävien demoon 

Katso näytesivuja Oivaltaja 1a -kirjasta >

Tulosta Oivaltaja 1a vahvuuskortit >

 

Oivaltaja 3a

Tutustu Oivaltaja 3 digiopetusaineiston demoon
Demo avautuu kappaleeseen 5 Suuruusvertailu. Pääset sisällysluetteloon vasemman ylälaidan koti-painikkeesta.

Tutustu Oivaltaja 3 digilisätehtävien demoon

Katso näytesivuja Oivaltaja 3a -kirjasta >

Tulosta Oivaltaja 3a vahvuuskortit >

 

Haluatko esittelyn koulullesi? Myyntipäällikkömme kertovat mielellään lisää myös etänä, ota yhteyttä!

Tutustu käyttäjäetuihin

Katso hinnat

 

Katso webinaaritallenteet: Oivaltaja 1 ja Oivaltaja 3

Ajankohtaista

Tervetuloa kouluun ─ vinkkejä koulun tutustumispäivään

Uuteen kouluun tutustuminen on tulevalle ekaluokkalaiselle tärkeä hetki. Kokosimme vinkkejä ja materiaaleja opettajalle sekä tehtäviä uusille ekaluokkalaisille tutustumispäivää varten.

Tarjolla on myös ideoita tulevien ekaluokkalaisten muistamiseen, jos tutustumispäivää ei voida järjestää. Mukana on esimerkiksi Tarinoiden aapisen, Oivaltajan ja High five! -sarjan digitaalinen tehtäväpaketti, jonka avulla lapsi voi myös kotona tutustua oppikirjojen hahmoihin, kuunnella laulun ja tehdä tehtävän.

Hae vinkit tulevien ekaluokkalaisten tutustumispäivään >

Oivaltaja-sarjan käyttöönottoedut 2021─2022

Lukuvuoden 2021─2022 käyttöönottoedut saa, kun koulu tilaa ensimmäistä kertaa Oivaltaja-oppikirjoja vähintään 5 kappaletta/luokka-aste.

Oivaltaja 1 -käyttöönottoedut:

 • Oivaltaja 1 digiopetusaineisto, 1a ja 1b opettajan oppaat (pdf) ja koetyökalu Opepalvelusta.
 • Digilisätehtävät tilattujen oppikirjojen määrän mukaan Opepalvelusta.
 • Oivaltaja 1a ja 1b painetut opettajan oppaat.
 • Käyttöönottokoulutus syksyllä 2021.

Oivaltaja 3 -käyttöönottoedut:

 • Oivaltaja 3 digiopetusaineisto, 3a ja 3b opettajan oppaat (pdf) ja koetyökalu Opepalvelusta.
 • Digilisätehtävät tilattujen oppikirjojen määrän mukaan Opepalvelusta.
 • Oivaltaja 3a ja 3b painetut opettajan oppaat.
 • Käyttöönottokoulutus syksyllä 2021.

Lue lisää käyttöönottoeduista >

Oivaltaja-sarjan ilmestymisaikataulu

 • Oivaltaja 1 ja 3 käytössäsi lukuvuonna 2021-2022
 • Oivaltaja 2 ja 4 käytössäsi lukuvuonna 2022-2023
 • Oivaltaja 5 käytössäsi lukuvuonna 2023-2024
 • Oivaltaja 6 käytössäsi lukuvuonna 2024-2025

Katso Tähtien ilta -webinaaritallenne  

Tähtivieraina tilaisuudessa esiintyy upeita, kiinnostavia vieraita. Kuulet, miten mielikuvitus siivittää lukuilon lentoon, musiikki tuo iloa oppimiseen ja miten oppilas löytää itsestään matematiikan supervoimat. 

Hannele Lampela: Lumoudu tarinoista 
Tuomo Rannankari: Musiikista iloa oppimiseen 
Pirita Perälä ja Merja Kalm: Supervoimat käyttöön matematiikan tunnilla 

Katso Tähtien ilta -webinaaritallenne >

Sarjan periaatteet

Oivaltaja tarjoaa jokaiselle oppijalle vahvat matemaattiset perustaidot sekä onnistumisen kokemuksia. Oppikirjan selkeä rakenne ja toistuvat työtavat tukevat oppimista.  Sisällöt muodostavat loogisesti etenevän systemaattisen kokonaisuuden, joka luo vahvan perustan matemaattisten taitojen kehittymiselle.

 • Vahvistaa loogisesti etenevän rakenteen avulla matemaattista ajattelua.
 • Antaa oppilaalle riittävästi aikaa oppimiseen.
 • Vastaa eriyttämisen moniin tarpeisiin.
 • Mahdollistaa avoimen ja johdonmukaisen, selkeästi näyttöihin perustuvan arvioinnin.
 • Tukee oppimaan oppimista vahvuuksiin perustuvan itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla.
 • Luo yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.
 • Kannustaa rohkeuteen, uteliaisuuteen, luovuuteen ja sinnikkyyteen.
 • Innostaa lasta huomaamaan matematiikan ympärillään.

Oppilaan materiaalit

Oivaltaja 1a

Oivaltaja 1a on oivallusta kehittävä monipuolinen kirja. Siinä edetään rauhallisesti lukualueella 0−9 ja luodaan vahvaa matemaattisten perustaitojen pohjaa mm. harjoittelemalla systemaattisesti lukukäsitettä, lukujonotaitoja ja hajotelmia. Yhteen- ja vähennyslaskuissa keskitytään ymmärtävään oppimiseen monipuolisten tehtävien avulla. Geometriassa päästään harjoittelemaan mm. viivoittimen käyttöä, kuvioiden tunnistamista ja piirtämistä innostavien tehtävien parissa. Kirjan kaksi Oivallus-jaksoa syventävät tiedollista ja taidollista oppimista. Jaksoissa on paljon innostavia pelejä, joita voi pelata parin kanssa tai yksin. Kirjan lopussa olevassa Hoksaus-osiossa pääsee hiomaan hoksottimia ja kokemaan uusia oivalluksia!

Oppikirja sisältää liitekuoren, jonka kartonkisia liitteitä voi käyttää apuna oppimisessa.

Katso näytesivuja >

 

Lue lisää

Oivaltaja 1 digilisätehtävät

Tutustu Oivaltaja 1 digilisätehtävien demoon.

Digilisätehtävät tarjoavat harjoitusta opiskeltavaan asiaan ja tukevat perustaitojen vahvistamista. Tehtävät muodostavat oppimispolkuja, joiden avulla oppilas tekee aina omaan osaamiseensa sopivia ja pikkuhiljaa vaikeutuvia tehtäviä. Digilisätehtävien ohjaavan palautteen ansiosta oppilaan on helppo havainnoida omien taitojensa kehittymistä. Analytiikkapalvelun avulla opettaja saa ajantasaista tietoa oppilaiden osaamisesta ja taitotasosta.

Ilmestyy elokuussa 2021

Lue lisää

Oivaltaja 3a

Oivaltaja 3a -kirjassa oppilas siirtyy saumattomasti alkuopetuksesta kolmannen luokan matematiikan sisältöjen ja tavoitteiden maailmaan. Oppilas vahvistaa aiemmin opittua, laajentaa lukukäsitystä ykkösistä tuhansiin sekä harjoittelee yhteen- ja vähennyslaskun päässälaskustrategioita. Kolmannen luokan syksyn aikana vahvistetaan kertolaskutaitoja sekä opitaan jakolaskua. Lisäksi harjoitellaan kellonaikoja sekä tutustutaan pituuden yksiköihin. Oivallus-jaksossa oppilas lähestyy tilastoja ja ohjelmointia tutkimalla ja oivaltamalla sekä opettelee matemaattista ongelmanratkaisua piirtämällä. Kirjan lopusta löytyy matemaattiseen harrastuneisuuteen kannustava Hoksaus-jakso, joka tarjoaa ongelmaratkaisutaitoja kehittäviä tehtäviä.

Katso näytesivut >

 

Lue lisää

Oivaltaja 3 digilisätehtävät

Tutustu Oivaltaja 3 digilisätehtävien demoon

Digilisätehtävät tarjoavat harjoitusta opiskeltavaan asiaan ja tukevat perustaitojen vahvistamista. Tehtävät muodostavat oppimispolkuja, joiden avulla oppilas tekee aina omaan osaamiseensa sopivia ja pikkuhiljaa vaikeutuvia tehtäviä. Digilisätehtävien ohjaavan palautteen ansiosta oppilaan on helppo havainnoida omien taitojensa kehittymistä. Analytiikkapalvelun avulla opettaja saa ajantasaista tietoa oppilaiden osaamisesta ja taitotasosta.

Ilmestyy elokuussa 2021

Lue lisää

Oivaltaja 1b

Oivaltaja 1b -kirjassa rauhallinen tahti ja monipuoliset tehtävät jatkuvat. Lukualue laajennetaan 20:een saakka ja tehtävissä jatketaan perustaitojen pohjan rakentamista. Kirjassa perehdytään mittaamisen saloihin ja kellonaikoihin. Kymmenylitys opitaan toistuvien, ymmärrystä tukevien tehtävätyyppien avulla. Oivallus-jaksot syventävät kirjan sisältöjä ja opettavat paljon uutta. Viimeisessä jaksossa oppilaat pääsevät ahertamaan mielenkiintoisten hahmottamisen tehtävien parissa. Läpi kirjan oppilaat innostuvat ja vahvistavat taitojaan pelien avulla – unohtamatta lopussa olevaa Hoksaus-osiota, jossa hoksottimien hiominen jatkuu.

Oppikirja sisältää liitekuoren, jonka kartonkisia liitteitä voi käyttää apuna oppimisessa.

Ilmestyy kesällä 2021.

Lue lisää

Oivaltaja 3b

Oivaltaja 3b -kirjassa oppilas tutustuu yhteen- ja  vähennyslaskujen allekkainlaskustrategioihin. Kirjassa laajennetaan lukukäsite 10 000 asti ja harjoitellaan murto- ja desimaaliluvuilla. Murtoluvuissa harjoitellaan samannimisten murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua. Desimaaliluvuissa tutuiksi tulevat laskujen kautta kymmenesosat. Geometriassa tutkitaan, luokitellaan ja piirretään kulmia, monikulmioita ja ympyröitä sekä harjoitellaan harpinkäyttöä. Kevään Oivallus-jaksossa syvennetään ohjelmointi- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tutkitaan ja piirretään viivadiagrammeja. Kirjan lopusta löytyy matemaattiseen harrastuneisuuteen kannustava Hoksaus-jakso, joka tarjoaa ongelmanratkaisutaitoja kehittäviä tehtäviä.

Ilmestyy kesällä 2021.

Lue lisää

Otso-sovellus

Otso-mobiilisovelluksen avulla Oivaltaja-kirjaa käyttävä oppilas saa käyttöönsä materiaaliin liittyviä sisältöjä:

 • opetusvideot
 • digitaaliset välineet oppimisen tueksi
 • laulut.
Lue lisää

Erityismateriaalit

Eriyttävä kirja noudattaa rakenteeltaan peruskirjaa. Sen tehtävissä oppijoille tarjotaan peruskirjaa enemmän lisätukea. Lisäksi tehtävien pilkkominen ja väljempi sijoittelu antavat aikaa ja rauhaa oppimiselle.

Koska jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, löytyy kirjan takaa Vahvistus-osio, jonka avulla voidaan harjoittaa matematiikan ydintaitoja sekä antaa ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseen.

 

Oivaltaja 1a E

1a E  -kirja noudattaa rakenteeltaan peruskirjaa. Sen tehtävissä oppijoille tarjotaan peruskirjaa enemmän lisätukea. Lisäksi tehtävien pilkkominen ja väljempi sijoittelu antavat aikaa ja rauhaa oppimiselle.

Koska jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, löytyy kirjan takaa Vahvistus-osio, jonka avulla voidaan harjoittaa matematiikan ydintaitoja sekä antaa ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseen.

1a E  -kirjassa Vahvistus-osio antaa mahdollisuuden edetä sisällöissä lapsen tahtisesti. Vahvistus-osioissa pysähdytään perustaitojen äärelle ja keskitytään vahvistamaan erityisesti lukukäsitettä, lukujonotaitoja ja peruslaskutaitoa. Vahvistus-osio rakentaa matemaattisen osaamisen selkärankaa yhdessä peruskappaleiden tehtävien kanssa. 

Oppikirja sisältää liitekuoren, jonka kartonkisia liitteitä voi käyttää apuna oppimisessa.

Katso Oivaltaja 1a E -kirjan näytesivuja.

Ilmestyy kesällä 2021.

Lue lisää

Oivaltaja 1b E

Ilmestyy syksyllä 2021.

Lue lisää

Oivaltaja 3a E

3a E -kirja noudattaa rakenteeltaan peruskirjaa. Sen tehtävissä oppijoille tarjotaan peruskirjaa enemmän lisätukea. Lisäksi tehtävien pilkkominen ja väljempi sijoittelu antavat aikaa ja rauhaa oppimiselle.

Koska jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä sisällöistä, löytyy kirjan takaa Vahvistus-osio, jonka avulla voidaan harjoittaa matematiikan ydintaitoja sekä antaa ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseen.

Katso Oivaltaja 3a E -kirjan näytesivuja.

Ilmestyy kesällä 2021.

Lue lisää

Oivaltaja 3b E

Ilmestyy syksyllä 2021.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Oivaltaja 1 Digiopetusaineisto

Tutustu Oivaltaja 1 digiopetusaineiston demoon

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle monipuolisen ja laadukkaan kokonaisuuden materiaaleja, ideoita ja ohjeita matematiikan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.  Digiopetusaineiston sisältöjä voi lähestyä sekä yksittäisten oppituntien, jaksojen, että koko lukuvuoden näkökulmasta.

Koko lukuvuoden suunnittelun avuksi opettajille tarjotaan arviointia tukevaa materiaalia, kuten arviointiperusteet ja -monisteet, sekä lukuvuoden aikana tarvittavat digivälineet ja oppimista tukevat liitteet.

Jaksojen aloitusaukeamilta opettaja löytää mm. jakson keskeiset sisällöt ja tavoitteet, jakson aloitusvideon, laulun, aloituspähkinän sekä integrointivinkin.

Oppitunneille digiopetusaineisto tarjoaa opetusvideot, tiedot tunnin keskeisistä sisällöistä, tavoitteista ja käsitteistä, suunnittelua tukevat pedagogiset huomiot, toiminnalliset tuokiot ja harjoitukset, aloituspähkinän, päässälaskut sekä yhdessä tehtävät digitaaliset tehtävät. Lisäksi digiopetusaineistosta löytyy sekä peruskirjan että e-kirjan näköisaukeamat vastauksineen.

Digiopetusaineistossa on kaikki Oivaltaja-sarjan tulostettavat liitteet. Jokaiselle oppitunnille on tarjolla kaksi liitettä, joista ensimmäinen keskittyy perusasioiden hallintaan ja toinen antaa haastetta edistyneille oppilaille. Digiopetusaineistosta löytyvät myös koko materiaalia koskevat yleisliitteet, tukiopetusliitteet ja arviointiin liittyvät liitteet. 

 

 

Lue lisää

Oivaltaja 1 koetyökalu

Oivaltaja-sarjaan kuuluu koetyökalu, jonka opettaja saa käyttöönsä, kun tilaa vähintään viisi Oivaltajan oppilaan kirjaa. Koetyökalu näkyy opettajalla Opepalvelussa.

Koetyökalussa on valmiina jaksokohtaiset kohteet (3 kpl), joista yksi on helpotettu E-koe. Koetyökalun avulla opettaja voi koota valmiista koetehtävistä opetusryhmälleen sopivan kokeen. Tehtäviä voi myös muokata ja opettaja voi luoda omia tehtäviä. Koetyökalussa kokeen voi tallentaa ja jatkaa muokkausta myöhemmin. Aiemmin tehdyn kokeen voi myös kopioida uuden kokeen pohjaksi. Opettaja tulostaa valmiin kokeen käyttöä varten.

 

Lue lisää

Oivaltaja 3 Digiopetusaineisto

Tutustu Oivaltaja 1 digiopetusaineiston demoon

Digiopetusaineisto tarjoaa opettajalle monipuolisen ja laadukkaan kokonaisuuden materiaaleja, ideoita ja ohjeita matematiikan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.  Digiopetusaineiston sisältöjä voi lähestyä sekä yksittäisten oppituntien, jaksojen, että koko lukuvuoden näkökulmasta.

Koko lukuvuoden suunnittelun avuksi opettajille tarjotaan arviointia tukevaa materiaalia, kuten arviointiperusteet ja -liitteet, sekä lukuvuoden aikana tarvittavat digivälineet ja oppimista tukevat liitteet.

Jaksojen aloitusaukeamilta opettaja löytää mm. jakson keskeiset sisällöt ja tavoitteet, jakson aloitusvideon, Oivalla yhdessä -ongelmaratkaisutehtävän sekä laaja-alaisia taitoja harjoittavan projektitehtävän.

Oppitunneille digiopetusaineisto tarjoaa opetusvideot, tiedot tunnin keskeisistä sisällöistä, tavoitteista ja käsitteistä, suunnittelua tukevat pedagogiset huomiot, toiminnalliset tuokiot ja harjoitukset, Oivalla yhdessä -ongelmaratkaisutehtävän, päässälaskut sekä yhdessä tehtävät digitaaliset tehtävät.  Lisäksi digiopetusaineistosta löytyy sekä peruskirjan että e-kirjan näköisaukeamat vastauksineen.

Digiopetusaineistossa on kaikki Oivaltaja-sarjan tulostettavat liitteet. Jokaiselle oppitunnille on tarjolla kaksi liitettä, joista ensimmäinen keskittyy perusasioiden hallintaan ja toinen antaa haastetta edistyneille oppilaille. Digiopetusaineistosta löytyvät myös koko materiaalia koskevat yleisliitteet, tukiopetusliitteet ja arviointiin liittyvät liitteet. 

Lue lisää

Oivaltaja 3 koetyökalu

Oivaltaja-sarjaan kuuluu koetyökalu, jonka opettaja saa käyttöönsä, kun tilaa vähintään viisi Oivaltajan oppilaan kirjaa. Koetyökalu näkyy opettajalla Opepalvelussa.

Koetyökalussa on valmiina jaksokohtaiset kohteet (3 kpl), joista yksi on helpotettu E-koe. Koetyökalun avulla opettaja voi koota valmiista koetehtävistä opetusryhmälleen sopivan kokeen. Tehtäviä voi myös muokata ja opettaja voi luoda omia tehtäviä. Koetyökalussa kokeen voi tallentaa ja jatkaa muokkausta myöhemmin. Aiemmin tehdyn kokeen voi myös kopioida uuden kokeen pohjaksi. Opettaja tulostaa valmiin kokeen käyttöä varten.

 

Lue lisää

Oivaltaja 1a Opettajan opas

Painettu opettajan opas koostuu digiopetusaineiston olennaisimmista sisällöistä. Painetussa opettajan oppaassa esitellään keskeiset sisällöt, käsitteet ja tavoitteet sekä suunnittelua tukevat pedagogiset huomiot. Painetussa opettajan oppaassa on myös oppituntikohtaiset päässälaskut sekä toimintavinkit. Painettu opettajan opas sisältää myös a-kokeet vastauksineen.

Katso Oivaltaja 1a opettajan oppaan näytesivuja.

Lue lisää

Oivaltaja 3a Opettajan opas

Painettu opettajan opas koostuu digiopetusaineiston olennaisimmista sisällöistä. Painetussa opettajan oppaassa esitellään keskeiset sisällöt, käsitteet ja tavoitteet sekä suunnittelua tukevat pedagogiset huomiot. Painetussa opettajan oppaassa on myös oppituntikohtaiset päässälaskut sekä toimintavinkit. Painettu opettajan opas sisältää myös a-kokeet vastauksineen.

Katso Oivaltaja 3a opettajan oppaan näytesivuja.

Lue lisää

Oivaltaja 1a Vastaukset

Oppikirjan tehtävien vastaukset on saatavilla painettuna kirjana.

 

Lue lisää

Oivaltaja 3a Vastaukset

Oppikirjan tehtävien vastaukset on saatavilla painettuna kirjana.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Oivaltaja 1-2

Maria Salminen

Maria Salminen on luokanopettaja ja oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Teuvo Pakkalan koulussa, Oulussa 1.-2. yhdysluokkaa, mutta kaikki luokka-asteet ovat tulleet hänelle tutuiksi työhistorian aikana. Marialle tärkeää ovat toiminnallinen oppiminen ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyö. Aikaisemmin Maria on ollut mukana oppikirjailijana uudistetussa Tuhattaituri 3-6 -sarjassa.

Henna Stenberg

Henna Stenberg on erityisopettaja, matematiikan aineenopettaja, luokanopettaja sekä oppikirjailija Tampereelta. Tällä hetkellä hän työskentelee laaja-alaisena erityisopettajana Pirkkalassa Toivion koululla. Henna on suorittanut matematiikan lisäkoulutuksena Matikkaluotsi-koulutuksen  sekä joustavan matematiikan kursseja. Aikaisemmin Henna on ollut tekemässä  Tuhattaiturin digilisätehtävät luokille 3-6 sekä Tuhattaiturin 5-6E -kirjat.

Hanna-Kaisa Rautio

Hanna-Kaisa Rautio on luokanopettaja, alkuopettaja, englannin aineenopettaja, erityisluokanopettaja sekä oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Lauttasaaren ala-asteella. Aikaisemmin Hanna-Kaisa on ollut mukana tekemässä Moomin Maths & Emotional Skills 1-3 (Otava) sekä Handbook for English-enriched teaching and learning (Helsingin kaupunki).

Hanna-Reeta Vehmas

Hanna-Reeta Vehmas on luokanopettaja Kastellin koulussa Oulussa. Hän on toiminut koko työuransa ajan alkuopetuksen parissa, josta useita vuosia myös yhdysluokkaopetuksessa. Yhteisopettajuus on kuulunut Hanna-Reetan arkeen jo useamman vuoden ajan. Hanna-Reetalle tärkeää ovat toiminnallinen oppiminen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyö.

 

Oivaltaja 1-2 E

Henna Stenberg

Henna Stenberg on erityisopettaja, matematiikan aineenopettaja, luokanopettaja sekä oppikirjailija Tampereelta. Tällä hetkellä hän työskentelee laaja-alaisena erityisopettajana Pirkkalassa Toivion koululla. Henna on suorittanut matematiikan lisäkoulutuksena Matikkaluotsi-koulutuksen  sekä joustavan matematiikan kursseja. Aikaisemmin Henna on ollut tekemässä  Tuhattaiturin digilisätehtävät luokille 3-6 sekä Tuhattaiturin 5-6E -kirjat.

Hanna-Kaisa Rautio

Hanna-Kaisa Rautio on luokanopettaja, alkuopettaja, englannin aineenopettaja, erityisluokanopettaja sekä oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Lauttasaaren ala-asteella. Aikaisemmin Hanna-Kaisa on ollut mukana tekemässä Moomin Maths & Stories 1-3 (Otava) sekä Handbook for English-enriched teaching and learning (Helsingin kaupunki).

Pauliina Rantavuori

Pauliina on helsinkiläinen erityisopettaja. Hän on työskennellyt erityisopettajana alakouluissa 15 vuotta ja toteuttanut erityisopetusta kaikilla alakoulun vuosiluokilla. Tällä hetkellä hän toimii erityissuunnittelijan tehtävässä perusopetuspalveluissa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla Helsingissä. Pauliina on ollut mukana tekemässä Tuhattaituri-sarjan 1.-2. luokkien digilisätehtäviä sekä luokkien 1-2 ja 5-6 E-kirjoja.

Tuula Lassila

Tuula on helsinkiläinen erityisopettaja. Hän on työskennellyt pitkän työhistoriansa aikana opettajana esikouluikäisistä aikuisiin ja 14 vuotta erityisopettajana. Tuula on toteuttanut matematiikan erityisopetusta kaikilla alakoulun vuosiluokilla sekä toisella asteella. Tuula on ollut mukana tekemässä Tuhattaituri-sarjan 1.-2. luokkien digilisätehtäviä sekä luokkien 1-2 ja 5-6 -E-kirjoja.

Oivaltaja 3a

Merja Kalm

Merja Kalm on luokanopettaja sekä oppi- ja tietokirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Ilpoisten koulussa Turussa, jossa koulun toimintakulttuuri pohjautuu positiiviseen pedagogiikkaan ja oppilaiden vahvuuksien huomiointiin opetuksessa. Myös eriyttäminen, vuorovaikutteinen toiminnallisuus ja yhteisopettajuus ovat arjessa vahvasti läsnä.  Oppikirjailijana Kalm toivoo tuovansa oppimateriaalien kautta luokkiin iloa, toimintaa ja oppimisen riemua. Aikaisemmin Merja on ollut tekemässä useita muita oppimateriaalisarjoja, kuten Historia tuulia, Tähteä ja Sydäntä.

Markus Luoma

Markus Luoma on matemaattisten aineiden lehtori, kouluttaja ja oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Puropellon koulussa Turussa. Hän on myös toiminut kouluttajana esimerkiksi useissa MAOL ry:n koulutuksissa eri puolilla Suomea. Markus on ollut aikaisemmin tekemässä useita oppimateriaalisarjoja mm. Kerroin, Kantti ja Pii.

Markus Packalén

Markus Packalén on teknoluokanopettaja Oulun Rajakylän koulusta. Hän on myös Innokas-verkoston kouluttaja ja työskentelee tällä hetkellä Qridissä arvioinnin ja koulutusviennin parissa. Aikaisemmin Markus on ollut tekijänä Tuhattaiturin Scratch-peliohjelmointimateriaalissa.

Pirita Perälä

Pirita Perälä on luokanopettaja, tietotekniikan aineenopettaja ja oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Wivi Lönnin koulussa Tampereella.  Aikaisemmin hän on ollut tekijänä Tuhattaituri 3-6 uudistetussa versiossa ja tehnyt monipuolisesti niin sarjan painettuja kuin digitaalisiakin tuotteita. Pirita on myös ollut tekijänä Jyväskylän yliopistossa kehitetyssä oppimateriaalissa ”Linkki – Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikkaan”.

Timo Tapiainen

Timo Tapiainen on matemaattisten aineiden lehtori, kouluttaja ja oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Pohjankartanon koulussa Oulussa. Lisäksi hän toimii matematiikan OPS-työryhmän jäsenenä, matematiikan päättöarvioinnin kriteerit -työryhmän jäsenenä sekä toiminnallisen matematiikan kouluttajana Oulun Matikkamaassa. Aikaisemmin hän on ollut mukana tekemässä useita oppimateriaalisarjoja mm. uudistettu Tuhattaituri 3-6 ja uudistettu Pii matematiikka 7-9.

 

Oivaltaja 3a E

Helka Ilmonen

Helka Ilmonen on turkulainen erityisopettaja ja luokanopettaja, joka on opettanut erityisluokanopettajana vuosiluokkia 3-6. Helka kohtaa kouluarjessaan erilaisia oppijoita, ja hänen työssään keskiössä ovat laadukkaat ja monipuoliset materiaalit, eriyttäminen sekä yksilöllisten oppimisvalmiuksien huomioiminen. Lisäksi Helka on yhteisopettajuuden myötä päässyt tekemään antoisaa yhteistyötä luokanopettajien kanssa. Matematiikan tunneilla parasta hänen mielestään on, että jokainen voi oivaltaa, oppia, edistyä ja onnistua. Myös opettaja itse!

Merja Kalm

Merja Kalm on luokanopettaja sekä oppi- ja tietokirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Ilpoisten koululla. Oppikirjailijana Kalm toivoo tuovansa luokkiin iloa, toimintaa ja oppimisen riemua. Aikaisemmin Merja on ollut tekemässä useita oppimateriaalisarjoja mm. Historian tuulet,  Tähti – uskonto (Otava), Sydän – uskonto (Otava) sekä tietokirjoja.

Markus Luoma

Markus Luoma on matemaattisten aineiden lehtori, kouluttaja ja oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Puropellon koulussa Turussa. Hän on myös toiminut kouluttajana esimerkiksi useissa MAOL ry:n koulutuksissa eri puolilla Suomea. Markus on ollut aikaisemmin tekemässä useita oppimateriaalisarjoja mm. Kerroin, Kantti ja Pii.

Pirita Perälä

Pirita Perälä on luokanopettaja, tietotekniikan aineenopettaja ja oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Wivi Lönnin koulussa Tampereella.  Aikaisemmin hän on ollut tekijänä Tuhattaituri 3-6 uudistetussa versiossa ja tehnyt monipuolisesti niin sarjan painettuja kuin digitaalisiakin tuotteita. Pirita on myös ollut tekijänä Jyväskylän yliopistossa kehitetyssä oppimateriaalissa ”Linkki – Digitaalinen oppimateriaali tieto- ja viestintätekniikkaan”.

Timo Tapiainen

Timo Tapiainen on matemaattisten aineiden lehtori, kouluttaja ja oppikirjailija. Tällä hetkellä hän opettaa Pohjankartanon koulussa Oulussa. Lisäksi hän toimii matematiikan OPS-työryhmän jäsenenä, matematiikan päättöarvioinnin kriteerit -työryhmän jäsenenä sekä toiminnallisen matematiikan kouluttajana Oulun Matikkamaassa. Aikaisemmin hän on ollut mukana tekemässä useita oppimateriaalisarjoja mm. uudistettu Tuhattaituri 3-6 ja uudistettu Pii matematiikka 7-9.

 

Oivaltaja-sarjan kuvittaja

Minna Eriksson

Oivaltaja-sarjan laulut

Ismo Koskela

Maria Portaankorva

 

Vinkit ja ideat

Oivaltajan liikekortit – vaihtelua, vipinää ja iloa matematiikan oppimiseen

Oivaltaja 1 opettajan materiaalissa on 12 innostavaa liikekorttia, joita hyödynnetään toiminnoissa pitkin lukuvuotta.

Oivaltaja-sarjassa seikkaileva ystävämme Pii valitsi korteista kuusi ja antaa muutaman vinkin, joilla jo nyt saa liikettä matematiikan tunneille.

Tulosta Oivaltajan liikekortteja >

Oivaltajan liikekorttivinkit matematiikan tunnille >

 

Kokeile luokassasi Oivaltajan pelejä ja paritehtäviä

Tiesitkö, että Oivaltajassa matematiikkaa opiskellaan myös yhdessä pelaamalla, tutkimalla ja oivaltamalla?

Yhdessä tekeminen ja pelaaminen tuo iloa matematiikan tunneille. Saatte tässä maistiaisen Oivaltaja 1 -kirjojen paritehtävistä ja peleistä, olkaa hyvä!

Tulosta Oivaltajan pelit ja paritehtävät >

Esittelyvideo