Historian tuulet I ja II – Otava Oppimisen palvelut

Historian tuulet I ja II

Historiaa peruskoulun luokille 5–6

Suomen ja yleisen historian keskeiset tapahtumat esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen tempaavat mukaansa. Historian tuulet -sarjan helppolukuiset tekstit sekä innostavat tehtävät nivovat yhteen menneisyyden ja nykyisyyden. Upea kuvitus houkuttelee oppijaa tutkimusretkelle historiaan!

Historian tuulet I ja II

Oppilaan materiaalit

Historian tuulissa Suomen historia kulkee yleisen historian rinnalla. Tämä vahvistaa oppilaan historiallisen ajantajun kehittymistä. Samalla Suomi hahmottuu osaksi maailmanhistoriaa.

Ympäristöä tarkastellaan historian näkökulmasta. Näin historia tulee osaksi lapsen arkea.

Historian tuulet 1 Kivikaudesta keskiaikaan

Oppikirjan teksti on mukaansatempaavaa ja helppolukuista, jolloin oppilas havaitsee tapahtumien välisiä syy- ja seuraussuhteita. Selkeyttä lisää käsitteiden huolellinen avaaminen.

Oppikirjan kartat ja kuvat täydentävät tekstiä. Karttojen avulla oppilas osaa sijoittaa historian tapahtumat sinne, missä ne tapahtuivat. Kuva on Historian tuulissa oleellinen osa oppimista.

Oppikirjassa on myös historian ymmärtämiseen ja soveltamiseen liittyviä tehtäviä.

Lue lisää

Historian tuulet 1 tehtäväkirja Kivikaudesta keskiaikaan

Piirtäen, kirjoittaen, täydentäen, vertaillen ja pohdiskellen oppilaat syventävät historian tietojaan ja taitojaan. Myös erilaiset oppijat on otettu huomioon.

Lue lisää

Historian tuulet 2 Keskiajalta Ranskan vallankumoukseen

Historian tuulet 2 tehtäväkirja Keskiajalta Ranskan vallankumoukseen

Opettajan materiaalit

Historian tuulet opettajan oppaat

Opettajan oppaiden avulla on helppo pitää historian tunteja ja valmistaa opintokokonaisuuksia.

Opettajan oppaassa opettajaa autetaan johdattamaan lapsia kuvien maailmaan. Oppikirjan kuvista on oppaassa valmiita oppilaille esitettäviä kysymyksiä. Samoin kerrotaan kuvien taustatietoja.

Opas antaa myös lisätietoja historian asioista ja auttaa opettajaa löytämään yhteyksiä menneisyyden ja nykyisyyden välillä.

Opettajan oppaasta löytyy lisämateriaalia toiminnalliseen historian opiskeluun ja historian integrointiin muihin oppiaineisiin.

Oppaat saatavilla nyt myös värillisinä!

Lue lisää

Historian tuulet tehtäväkirjojen ratkaisut

Oppikirjailijat

  • Velijussi Kyllijoki
  • Olli Lehtonen
  • Najat Ouakrim-Soivio
  • Harri Rinta-aho (mukana Historian tuulet I -kirjoissa)
  • Merja Uljas
  • Ari Uronen (mukana Historian tuulet II -kirjoissa)
  • Tuomas Vaaramo (mukana Historian tuulet I -tehtäväkirjassa)
  • Kuvitus Ossi Hiekkala