Erityisopetus – Otava Oppimisen palvelut

Erityisopetus

Otavan oppikirjasarjat huomioivat myös erilaiset oppijat, erityisoppilaat ja oppilaat, joille suomi on toinen äidikieli tai vieras kieli.

Alla esitellään oppiainekohtaisesti Otavan oppikirjasarjoihin kuuluvat erilliset E-kirjat, joita voi käyttää erillisen opetuksen lisäksi myös perusopetuksen ohessa. Monissa oppimateriaalisarjoissa eriyttäminen huomioidaan myös materiaalin sisällä eritasoisina tehtävinä.

Katso  hinnat ja muut tilaustiedot täältä.

Etsitkö yläkoulun E-kirjoja? Löydät ne täältä.

Erityisopetus

Erityismateriaalit

High five! My activities

Uuteen alakoulun englannin High five! -sarjaan kuuluu erityisopettajan muokkaamat My activities -tehtäväkirjat. Niiden tehtävänumerointi ja tehtävien sisältö ovat samat kuin Activities -tehtäväkirjassa. Ratkaisevana erona ovat oppilaan työskentelyä tukevat ja helpottavat ominaisuudet.

Tekstin kirjasinkoko on suurempi ja tehtävät ladottu harvempaan. Jokaista tehtävää ympäröi kehys, joka auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea tehtävään kuuluu ja mitä on tarkoitus tehdä. Tehtäviin on annettu monimuotoista lisäapua, kuten kuvavihjeitä, tukisanoja sekä erilaisia muistisääntöjä. Lisäksi tehtäviä on paikoin kevennetty ja ne edellyttävät useammin tunnistamista ja yhdistämistä kuin kirjoittamista. Ylöspäin eriyttävät tehtävät on karsittu pois, mutta kertaustehtävät ovat kokeeseen kertausta varten samanlaiset kuin Activities -tehtäväkirjassa.

Lue lisää High five! -sarjasta >

Lue lisää

Tuhattaituri E Oppikirjat (OPS 2016)

Matematiikan suosikkisarjan Tuhattaiturin E-oppikirjat ovat uudistuneet! Helppokäyttöiset E-oppikirjat sopivat matematiikan erityisopetukseen ja yleisopetuksen eriyttävään opetukseen.

E-kirjan rakenne noudattaa peruskirjan rakennetta ja sitä on helppo käyttää integroidussa luokkaopetuksessa peruskirjan rinnalla.

E-kirjassa tehtävien lukumäärää on hieman karsittu, perustehtävien osuutta on lisätty ja tehtävänantoja on helpotettu, yksinkertaistettu tai lyhennetty. E-kirjan pulma- ja tähtitehtäviä on myös muokattu, mutta yhdessä- ja projektitehtävät on pidetty ennallaan, jotta koko luokka voi tehdä niitä yhdessä. Vastaustilat ovat E-kirjassa väljemmät ja kuvallista tukea on lisätty. E-kirjassa ohjataan käyttämään erilaisia ratkaisutapoja, esimerkiksi piirtämään tehtävän ratkaisu.

Tuhattaituri 1–6 E opettajan opas

E-kirjan opettajan opas sisältää mm. hyödyllisiä pedagogisia vinkkejä ja kivoja harjoituksia, E-kirjan oikeat vastaukset sekä E-kokeet.

Tutustu uudistuneen Tuhattaituri-sarjan tuoteperheeseen >

Lue lisää

Tuhattaituri E Oppikirjat

Tuhattaiturin E-oppikirjat soveltuvat yleisopetukseen integroiduille oppilaille, tehostetun tuen, pienryhmien ja erityisluokkien oppilaille. Oppimisen tukena käytetään konkreettisia välineitä ja matematiikka kiinnitetään osaksi arkipäivää. E-kirjojen perusrakenne noudattaa yleisopetuksen Tuhattaituri-kirjan rakennetta eli jokaista oppituntia kohden on neljä sivua. E-kirja noudattaa opetussuunnitelmaa, eikä kirjan käyttö edellytä erityisen tuen päätöstä oppimäärän yksilöllistämisestä.

Tutustu Tuhattaituri-sarjan tuoteperheeseen.

Lue lisää

Seikkailujen aapinen ja lukukirja E tehtäväkirjat

Seikkailujen aapisen ja lukukirjan E-tehtäväkirjojen aukeamarakenne ja sivunumerointi ovat samat kuin perustehtäväkirjoissa, eli E-kirja sopii erityisen hyvin käytettäväksi integroidussa luokkaopetuksessa rinnakkain perustehtäväkirjan kanssa.

E-tehtäväkirjojen ulkoasua on entisestään väljennetty. Niissä on suurempi kirjoitusviivasto ja enemmän kirjainmuodon opettelua kuin perustehtäväkirjoissa. Tehtäviä on helpotettu, tuettu, yksinkertaistettu tai lyhennetty, mutta ei juurikaan vähennetty. Lisätehtäväsivuilla on jokaisesta jaksosta kertaussivu, jossa tukea on vähennetty. Näin opettajan on helppo tarkistaa taitotaso.

 

Lue lisää

Seikkailujen aapinen ja lukukirja Suomi toisena kielenä

Seikkailujen aapisen ja lukukirjan S2-oppikirjat ovat lisämateriaalia oppilaille, joille suomi on toinen tai vieras kieli. S2-kirja ei korvaa tehtäväkirjaa, vaan on tarkoitettu suomi toisena kielenä -tunneille.

S2-kirja tukee arjen kielenkäyttötilanteiden hallintaa kasvattamalla oppilaan sanavarastoa ja antamalla käsitteitä tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kieltä oppii puhumalla ja kuuntelemalla, vuorovaikutuksessa muiden kanssa. S2-materiaali tukee vuorovaikutuksellista oppimista.

Seikkailujen aapinen Suomi toisena kielenä
Seikkailujen aapisen S2-kirjassa käydään läpi lapsen arkikielen sanastoa noin tuhannen sanan verran. Aihealueet on nostettu aapisen teemoista, jolloin sanasto auttaa äidinkielen oppitunneilla pärjäämisessä. Tämän lisäksi kirjassa kiinnitetään huomiota suomen kielen rakenteisiin ja harjoitellaan esimerkiksi sanojen taivuttamista. Kirjassa on kuvasanasto, keskustelukuva, yksilötehtäviä, pelejä, sekä pari- ja ryhmäkeskustelutehtäviä, jotka liittyvät käsiteltyyn sanastoon.

Aapisen jaksokertauksen aikana S2-kirjassa harjoitellaan äidinkielen tunneilla opittujen kirjainten kuuntelua (esim. pitkä vai lyhyt äänne), jolla ennaltaehkäistään tyypillisiä S2-oppilaan kirjoitusvirheitä. Kertausaukeamalla on myös peli, jolla kerrataan jakson aikana opittua sanastoa ja kielen rakenteita.

Tutustu Seikkailujen aapisen S2-kirjan näytesivuihin >

Seikkailujen lukukirja Suomi toisena kielenä
Ensimmäisen luokan kirjassa harjoiteltiin asioita suullisesti, ja toisella luokalla niitä harjoitellaan kirjoittaen. Aukemaan sisältyy osiot sanastosta, oikeinkirjoituksesta, kielenhuollosta, kuuntelusta, luetunymmärtämisestä ja keskustelusta. Jaksojen välissä aukeama, jossa verbiharjoitusta verbiluokittain, sekä joku yhteistoiminnallinen peli.

Suomi toisena kielenä Opettajan oppaat
Oppaat antavat ohjeet oppilaan S2-kirjan käyttämiseen sekä vinkkejä aapisen ja lukukirjan käsittelyyn suomen kielen oppimisen näkökulmasta.

Lue lisää

Taikamaan E tehtäväkirjat

E-kirjat erottaa Taikamaan tehtäväkirjoista kannessa vilkuttavasta iloisesta Epeli-hahmosta. E-kirjojen aukeamarakenne on sama kuin perustehtäväkirjoissa, mutta tehtävät on muokattu alaspäin eriyttävään opetukseen sopiviksi.
Kirjaimet ja sanat, sekä Sanat ja lauseet sopivat 1-luokille, loput 2-luokkalaisten opetukseen.

Tutustu E-kirjojen näytesivuihin.

Lue lisää

Kipinä Tehtäviä E

Erityisopettajan muokkaama E-tehtäväkirja noudattaa yleisopetuksen kirjan rakennetta. Tehtäväkirjan aukeama on rauhallinen ja tilava. Tekstikatkelmia on lyhennetty, pitkät sanat on tavutettu ja tehtävänantojen kirjasinkoko on suurempi kuin oppikirjassa. Tehtävien mallinnukset auttavat alkuun pääsemisessä. Myös muistituet helpottavat oppimista.

Käsialaharjoitusten sijaan E-kirjassa on tekstauskirjaimin tehtäviä kielitiedon perustehtäviä. Kirjoitusviivasto on suljettu ja hiukan suurempi kuin perustehtäväkirjassa. Jakson lopussa on aina kertaavia lisäharjoituksia.

E-tehtäväkirja on tarkoitettu hitaammin edistyville, tehostetun tuen oppilaille ja erityisluokille. Sitä voi käyttää rinnakkain perustehtäväkirjan kanssa, koska sivunumerointi on sama.

Katso näytesivut Kipinän sivuilta! >

Lue lisää

Kipinä Tehtäviä S2

S2-tehtäväkirja soveltuu oppilaalle, jolla on suomi toisena tai vieraana kielenä.

S2-tehtäväkirjassa kiinnitetään erityistä huomiota sanaston ja käsitteistön oppimiseen ja kartuttamiseen. Kielitiedon asioista laajimmin käsitellään verbit. Käsialaharjoitukset on korvattu oikeinkirjoitukseen keskittyvillä perustehtävillä. Sanastotehtävissä on mukana myös ympäristö- ja luonnontiedon aihepiirejä.

S2-tehtäväkirja on suomi toisena ja vieraana kielenä -oppimäärän mukainen ja se soveltuu oppilaille, joille suomi on toinen äidinkieli tai vieras kieli. Sitä voi käyttää myös integroidussa luokkaopetuksessa, koska sen sivunumerointi on sama kuin perustehtäväkirjassa ja E-tehtäväkirjassa.

Katso näytesivut Kipinän sivulta! >

Lue lisää

Matkaopas eriyttävään opetukseen

Hauskoilla matkoilla kaikilla on mukavaa, kun jokaiselle löytyy sopivan tasoista tehtävää. Matkaopas sanoista lauseisiin -tehtäväkirjassa Hauska matka -sarjan iloiset hahmot johdattavat luokittelemaan sanoja, muodostamaan lauseita ja laatimaan viestejä. Matkaopas kirjaimista sanoihin -työkirjassa harjoitellaan kirjaimia ja kirjoitetaan tavuja ja sanoja.

Saatavilla eriyttävään opetukseen:

  • Matkaopas sanoista lauseisiin
  • Matkaopas kirjaimista sanohin

Tutustu Hauska matka -sarjaan

Lue lisää

Luen. Kirjoitan. Opin. 1 ja 2

Tehtäväkirja tukee oppilaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä sekä kartuttaa sanavarastoa. Helpot, samankaltaisina toistuvat perustehtävät antavat oppilaille onnistumisen kokemuksia.Tehtäväkirja soveltuu alaspäin eriyttämiseen ensimmäisen luokan keväällä, tukiopetusmateriaaliksi ensimmäiselle ja toiselle luokalle, sekä maahanmuuttajaoppilaiden sanavaraston kartuttamiseen.

Lue lisää