Erityisopetus – Otava Oppimisen palvelut

Erityisopetus

Otavan oppikirjasarjat huomioivat myös erilaiset oppijat, erityisoppilaat ja oppilaat, joille suomi on toinen äidikieli tai vieras kieli.

Alla esitellään oppiainekohtaisesti Otavan oppikirjasarjoihin kuuluvat erilliset E-kirjat, joita voi käyttää erillisen opetuksen lisäksi myös perusopetuksen ohessa. Monissa oppimateriaalisarjoissa eriyttäminen huomioidaan myös materiaalin sisällä eritasoisina tehtävinä.

Katso  hinnat ja muut tilaustiedot täältä.

 

Erityisopetus

Erityismateriaalit

High five! My activities

Alakoulun englannin High five! -sarjaan kuuluu erityisopettajan muokkaamat My activities -tehtäväkirjat. Niiden tehtävänumerointi ja tehtävien sisältö ovat samat kuin Activities -tehtäväkirjassa. Ratkaisevana erona ovat oppilaan työskentelyä tukevat ja helpottavat ominaisuudet.

Tekstin kirjasinkoko on suurempi ja tehtävät ladottu harvempaan. Jokaista tehtävää ympäröi kehys, joka auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea tehtävään kuuluu ja mitä on tarkoitus tehdä. Tehtäviin on annettu monimuotoista lisäapua, kuten kuvavihjeitä, tukisanoja sekä erilaisia muistisääntöjä. Lisäksi tehtäviä on paikoin kevennetty ja ne edellyttävät useammin tunnistamista ja yhdistämistä kuin kirjoittamista. Ylöspäin eriyttävät tehtävät on karsittu pois, mutta kertaustehtävät ovat kokeeseen kertausta varten samanlaiset kuin Activities -tehtäväkirjassa.

Lue lisää High five! -sarjasta >

Lue lisää
Tuhattaituri E Oppikirjat (OPS 2016)

Tuhattaituri E Oppikirjat (OPS 2016)

Matematiikan suosikkisarjan Tuhattaiturin E-oppikirjat sopivat matematiikan erityisopetukseen ja yleisopetuksen eriyttävään opetukseen. E-kirjan rakenne noudattaa peruskirjan rakennetta ja sitä on helppo käyttää integroidussa luokkaopetuksessa peruskirjan rinnalla. E-kirjassa tehtävien lukumäärää on hieman karsittu, perustehtävien osuutta on lisätty ja tehtävänantoja on helpotettu, yksinkertaistettu tai lyhennetty. E-kirjan pulma- ja tähtitehtäviä on myös muokattu, mutta yhdessä- ja projektitehtävät on pidetty ennallaan, jotta koko luokka voi tehdä niitä yhdessä. Vastaustilat ovat E-kirjassa väljemmät ja kuvallista tukea on lisätty. E-kirjassa ohjataan käyttämään erilaisia ratkaisutapoja, esimerkiksi piirtämään tehtävän ratkaisu.

E-kirjan opettajan opas sisältää mm. hyödyllisiä pedagogisia vinkkejä ja kivoja harjoituksia, E-kirjan oikeat vastaukset sekä E-kokeet.

Tutustu uudistuneen Tuhattaituri-sarjan tuoteperheeseen >

Lue lisää

Seikkailujen aapinen ja lukukirja E tehtäväkirjat

Seikkailujen aapisen ja lukukirjan E-tehtäväkirjojen aukeamarakenne ja sivunumerointi ovat samat kuin perustehtäväkirjoissa, eli E-kirja sopii erityisen hyvin käytettäväksi integroidussa luokkaopetuksessa rinnakkain perustehtäväkirjan kanssa. E-tehtäväkirjojen ulkoasua on entisestään väljennetty. Niissä on suurempi kirjoitusviivasto ja enemmän kirjainmuodon opettelua kuin perustehtäväkirjoissa. Tehtäviä on helpotettu, tuettu, yksinkertaistettu tai lyhennetty, mutta ei juurikaan vähennetty. Lisätehtäväsivuilla on jokaisesta jaksosta kertaussivu, jossa tukea on vähennetty. Näin opettajan on helppo tarkistaa taitotaso.

 

Lue lisää

Seikkailujen aapinen ja lukukirja Suomi toisena kielenä

Seikkailujen aapisen ja lukukirjan S2-oppikirjat ovat lisämateriaalia oppilaille, joille suomi on toinen tai vieras kieli. S2-kirja ei korvaa tehtäväkirjaa, vaan on tarkoitettu suomi toisena kielenä -tunneille. S2-kirja tukee arjen kielenkäyttötilanteiden hallintaa kasvattamalla oppilaan sanavarastoa ja antamalla käsitteitä tavallisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kieltä oppii puhumalla ja kuuntelemalla, vuorovaikutuksessa muiden kanssa. S2-materiaali tukee vuorovaikutuksellista oppimista.

Tutustu Seikkailujen aapisen S2-kirjan näytesivuihin >

 

Lue lisää
Tsemppi Oikeinkirjoitus

Tsemppi Oikeinkirjoitus

Uusi harjoituskirja eriyttää, kertaa ja täydentää. Lapset, joilla on oppimisvaikeuksia tai pulmia muistissa tai tarkkaavuudessa, hyötyvät oikeinkirjoituksen perusasioiden kertauksesta vuosittain luokilla 3–6. Tsemppi on suunniteltu tukemaan niiden oppilaiden oppimista, joilla on lukemisen tai kielellisen kehityksen erityisvaikeus. Sopii myös oikeinkirjoituksen harjoitusmateriaaliksi oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

Katso Tsemppi Oikeinkirjoitus -kirjan näytesivu

Lue lisää

Taikamaan E tehtäväkirjat

E-kirjat erottaa Taikamaan tehtäväkirjoista kannessa vilkuttavasta iloisesta Epeli-hahmosta. E-kirjojen aukeamarakenne on sama kuin perustehtäväkirjoissa, mutta tehtävät on muokattu alaspäin eriyttävään opetukseen sopiviksi.
Kirjaimet ja sanat, sekä Sanat ja lauseet sopivat 1-luokille, loput 2-luokkalaisten opetukseen.

Tutustu E-kirjojen näytesivuihin.

Lue lisää
Uusi Kipinä Tehtäviä E

Uusi Kipinä Tehtäviä E

Erityisopettajan muokkaama E-tehtäväkirja noudattaa yleisopetuksen kirjan rakennetta. Tehtäväkirjan aukeama on rauhallinen ja tilava. Tekstikatkelmia on lyhennetty, pitkät sanat on tavutettu ja tehtävänantojen kirjasinkoko on suurempi kuin oppikirjassa. Tehtävien mallinnukset auttavat alkuun pääsemisessä. Myös muistituet helpottavat oppimista.

Käsialaharjoitusten sijaan E-kirjassa on tekstauskirjaimin tehtäviä kielitiedon perustehtäviä. Kirjoitusviivasto on suljettu ja hiukan suurempi kuin perustehtäväkirjassa. Jakson lopussa on aina kertaavia lisäharjoituksia.

E-tehtäväkirja on tarkoitettu hitaammin edistyville, tehostetun tuen oppilaille ja erityisluokille. Sitä voi käyttää rinnakkain perustehtäväkirjan kanssa, koska sivunumerointi on sama.

 

Lue lisää
Uusi Kipinä Tehtäviä S2

Uusi Kipinä Tehtäviä S2

S2-tehtäväkirja soveltuu oppilaalle, jolla on suomi toisena tai vieraana kielenä.

S2-tehtäväkirjassa kiinnitetään erityistä huomiota sanaston ja käsitteistön oppimiseen ja kartuttamiseen. Kielitiedon asioista laajimmin käsitellään verbit. Käsialaharjoitukset on korvattu oikeinkirjoitukseen keskittyvillä perustehtävillä. Sanastotehtävissä on mukana myös ympäristö- ja luonnontiedon aihepiirejä.

S2-tehtäväkirja on suomi toisena ja vieraana kielenä -oppimäärän mukainen ja se soveltuu oppilaille, joille suomi on toinen äidinkieli tai vieras kieli. Sitä voi käyttää myös integroidussa luokkaopetuksessa, koska sen sivunumerointi on sama kuin perustehtäväkirjassa ja E-tehtäväkirjassa.

 

Lue lisää
Luen. Kirjoitan. Opin. 1 ja 2

Luen. Kirjoitan. Opin. 1 ja 2

Tehtäväkirja tukee oppilaan luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä sekä kartuttaa sanavarastoa. Helpot, samankaltaisina toistuvat perustehtävät antavat oppilaille onnistumisen kokemuksia.Tehtäväkirja soveltuu alaspäin eriyttämiseen ensimmäisen luokan keväällä, tukiopetusmateriaaliksi ensimmäiselle ja toiselle luokalle, sekä maahanmuuttajaoppilaiden sanavaraston kartuttamiseen.

Lue lisää