Bravo! – Otava Oppimisen palvelut

Bravo!

Alakoulun A2-ruotsin oppimateriaali

Bravo! avaa näkökulmia suomenruotsalaiseen, ruotsalaiseen ja pohjoismaiseen lasten ja nuorten elämään. Nyt A2-ruotsi on hauskaa ja helppoa, sillä Bravo! tekee myös arkipäivän asioista -- urheilusta, musiikista, leikeistä ja läksyistä - mielikuvitusseikkailuja. Ruotsi on hauskaa ja helppoa!

Bravo!  -tuotteita on saatavilla niin kauan kuin painoksia riittää.


Katso hinnat ja tilaustiedot tästä.

Bravo!

Oppilaan materiaalit

Yhdessä suomenruotsalaisen Sandin perheen lasten kanssa leikitään, urheillaan, kuunnellaan musiikkia ja tehdään läksyjä.

Bravo! 1 Läsebok

Tekstikirjojen kappaleet käsittelevät lapsille tuttuja aiheita, mutta samalla ne houkuttelevat käyttämään mielikuvitusta. Vaikka tekstit ovat toisistaan irrallisia, niitä sitoo yhteen jännittävä tapahtumasarja. Jokaisen tekstin yhteydessä on lyhyt dialogi. Jokaiseen tekstiin liittyy myös aihepiirin mukainen kuvasanasto. Kirjassa on paljon tekstien aihepiireihin liittyviä lauluja kuunneltavaksi, leikittäväksi ja laulettavaksi.

Katso näytesivut

Lue lisää

Bravo! 1 Arbetsbok

Harjoituskirjan alussa opetellaan esittäytymäään ruotsiksi, kuunnellaan, puhutaan, lauletaan ja leikitään yhdessä noin neljän oppitunnin ajan, ennen kuin otetaan tekstikirja ja kynä esiin!

Uuden tekstin aihepiiriin heittäydytään viritystehtävän avulla: keskustellaan suomeksi, leikitään mielikuvilla, kuunnellaan tai piirretään. Puhe- ja puheenymmärtämistehtäviä on runsaasti. Kirjalliset tehtävät soveltuvat mainiosti kotona tehtäviksi. Monipuoliset tehtävät harjoittavat kaikkia kielitaidon osa-alueita, ja niissä on huomioitu erilaiset oppimistyylit sekä soveltuvuus erilaisille opetusryhmille.

Tekstien sanastot ovat harjoituskirjassa. Sanastoissa sanat on taivutettu kokonaan ja fraasit on annettu sellaisenaan. Lisäksi sanoihin on merkitty painot ja annettu ääntämisohjeet ääntämisen ja kirjoittamisen poiketessa toisistaan. Aakkosellinen sanasto on tekstikirjassa.

Harjoituskirjoissa oppilasta ohjataan arvioimaan opiskelutaitojaan, edistymistään ja oppimistuloksiaan tasaisin väliajoin.

Katso näytesivut

Lue lisää

Bravo! 2 Arbetsbok

Bravo! 1 Oppilaan äänite

Sisältää kaikki tekstit, dialogit ja ääntämisharjoitukset. Uutta oppilaan CD:ssä ovat kotitehtäväksi tarkoitetut kuullunymmärtämistehtävät.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan oppaat

Runsaat opettajan oppaat tarjoavat apua tuntien monipuoliseen suunnitteluun ja oppilaiden aktivointiin. Oppaissa on paljon leikkejä, lisäharjoituksia, pelejä, pariharjoituksia yms. Oppaat sisältävät myös kokeet ja tehtävien ratkaisut. Lisäksi tarjolla on aineistoa A1-kieleen.

 

Muu materiaali

Lisäksi Bravo!-materiaaliin kuuluu erilliset luokkaäänitteet. CD-romin koululisenssiversiota voi hyödyntää luokkaopetuksessa.

Oppikirjailijat

Karin Ihalainen
Leena Tiainen
Hanna Vuorinen