Watti (LOPS 2016)

Materiaali lukiofysiikan ykköskurssille

Watti herättää kiinnostusta fysiikkaa kohtaan tuorein videoin, kuvin ja esimerkein, jotka kytkeytyvät selvästi nykyaikaan ja yhteiskuntaan.

Watti ohjaa opiskelijaa kriittiseen ajatteluun sekä tieteellisen tiedon tunnistamiseen. Luonnontieteellisen tiedon rakentumista opetetaan korostamalla kokeellisuutta ja mallintamista mm. videoiden ja simulaatioiden avulla.

Digikirjassa on selkeä rakenne. Peruskäsitteet ja keskeisimmät sisällöt on kiteytetty värilaatikoihin. Tämä auttaa opiskelijaa jäsentämään sisältöä. Watin syventävän materiaalin avulla opetusta voidaan eriyttää ylöspäin.

Tuntitehtävissä ja tehtävissä opiskelija saa harjoitella tulosten keräämistä, esittämistä graafisesti ja luotettavuuden arviointia. Tehtäviä on paljon ja ne ovat monipuolisia. Niiden joukossa on mm. laskemista taulukkolaskentaohjelmalla, kuvaajien piirtämistä sekä ilmiöiden tutkimista videoita analysoimalla. Sähköisyyden edut näkyvät myös tehtävissä, joissa opiskelija saa välittömästi osaamisestaan palautetta.

Watti 1:n jälkeen fysiikan opiskelua on helppo jatkaa esimerkiksi millä tahansa fysiikan materiaalilla.

Watti tuo tehoa fysiikan opiskeluun!

Tutustu LOPS 2021:n mukaiseen uuteen fysiikan Vipu-sarjaan >

Watti (LOPS 2016)

Opiskelijan materiaalit

Digikirja sisältää mm.

  • opetussuunnitelman mukaisen sisällön
  • videoita ja simulaatioita, jotka havainnollistavat koejärjestelyjä ja mallintavat tutkittavia ilmiöitä
  • paljon monipuolisia tehtäviä, joissa on hyödynnetty sähköisyyden edut.

Tehtäviin vastataan digikirjassa sähköisesti ja osaan niistä saa välittömän palautteen. Watissa on käytössä teksti- ja kaavaeditori. Ratkaisujen kirjoittamisessa voi hyödyntää myös esimerkiksi LibreOfficea tai muita YTL:n sallimia ohjelmistoja.

Otavan digikirjat ovat laiteriippumattomia. Niiden HTML5-pohjaista sisältöä voi lukea ja käyttää millä tahansa päätelaitteella, jossa on verkkoyhteys.

Opiskelija käyttää digikirjaa Opiskelijan maailma -verkkopalvelussa.

 

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineisto on laajennettu digikirja, joka sisältää mm.

  • samannäköisen ja samalla tavalla toimivan digikirjan kuin opiskelijalla on käytössään
  • kaikkien tehtävien ratkaisut (pdf + docx)
  • muokattavat powerpoint-esitykset jokaiseen lukuun
  • lukujen ydintavoitteet
  • muokattavia koetehtäviä, jotka on myös tallennettu zip-tiedostoksi, jonka voi viedä suoraan Abittiin

Opettaja saa digiopetusaineiston lisenssin käyttäjäetuna, kun kurssin digikirja on koulun kirjalistalla. Digiopetusaineisto on opettajan käytössä Otavan Opepalvelussa aina 1. elokuuta alkaen vuoden kerrallaan. Omat muistiinpanot ja merkinnät säilyvät, kun käyttö jatkuu ja käyttäjäetulisenssi uusitaan.

Oppikirjailijat

Pasi Ketolainen

Pasi Ketolainen opettaa fysiikkaa Järvenpään lukiossa. Hän aloitti opettamisen vuonna 1979 ja hänellä on pitkä kokemus myös oppikirjailijana. MAOL ry valitsi hänet vuoden opettajaksi 2012. ”Fysiikan opettaminen on kielen opettamista: miten opimme keskustelemaan luonnon kanssa. Kysymme luonnolta tekemällä mittauksia ja luonto vastaa meille onnistuneen kokeen tuloksena.”

Lue lisää

Mirjami Kiuru

Mirjami Kiuru opettaa fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa. Hänellä on opetuskokemusta myös yläkoulusta. Mirjami väitteli tohtoriksi vuonna 2004 Helsingin yliopistosta. ”Lukiossani opiskellaan paljon luonnontieteitä, ja päivittäisenä haasteena on eritasoisten opiskelijoiden huomioiminen. Opetuksessani tärkeänä pidän konkreettisia esimerkkejä ja demonstraatioita. Se, että oppilaat saavat mahdollisuuden itse kokeilla ja päätellä asioita, on tärkeää. Sydäntäni lähellä on myös tyttöjen kannustaminen jatko-opintoihin teknologia-alalle. Toivon, että opiskelijani ymmärtävät luonnontieteiden merkityksen nykymaailmassa ja toisaalta ahkeruuden, yritteliäisyyden ja luovuuden tärkeyden.”

Lue lisää