Vox.

Lukion musiikki

VOX. tarjoaa opiskelijoille elämyksiä, tietoja ja taitoja, joilla luodaan jatkuva kiinnostus musiikkiin. Keskeinen sisältö on musiikin tuottaminen eri tavoin sekä musiikin kuuntelu. Ohjelmiston ja tehtävien avulla voi etsiä omaa tapaansa toimia musiikin parissa. Laulamiseen ja soittamiseen annetaan vinkkejä, joiden avulla pääsee alkuun, vaikka ei olisi aiemmin harrastanut musiikkia. Ohjelmisto tarjoaa materiaalia myös opinnoissaan pidemmälle ehtineille.

Vox.

Oppilaan materiaalit

Vox. Lukion musiikki 1

Oppikirja pureutuu ajan ilmiöihin ja esittelee laajasti eri musiikinlajeja. Jokaista opiskelijaa kannustetaan löytämään oma tapansa ilmaista itseään musiikillisesti. Kirjan tehtävät kannustavat kehittelemään omia musiikillisia ideoita ja keskustelemaan musiikista. Kirjan avulla opiskelija voi ymmärtää musiikin vaikutuksia ja merkityksiä. Samalla se haastaa pohtimaan ja kyseenalaistamaan perinteisiä käsityksiä musiikista ja musikaalisuudesta.

Lue lisää

Vox. Lukion musiikki 2

Oppikirja esittelee monipuolisesti suomalaisen kansanmusiikin, populaarimusiikin ja taidemusiikin kiinnostavimmat ilmiöt ja tekijät. Oman äänensä saavat kuuluville myös Suomeen muualta muuttaneet muusikot.
Taidemusiikin tekijät, rohkeat kansanmuusikot ja omintakeiset populaarimusiikin edustajat ovat jatkuvasti esillä kansainvälisissä musiikkitapahtumissa. Kirjassa pohditaankin syitä suomalaisen musiikin nousuun ulkomailla. Tekstit herättävät etsimään vastauksia kysymyksiin: mitä on suomalaisuus musiikissa ja millaisesta vaikutteiden kirjosta se on rakentunut?

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Vox. Opettajan oppaat

Tuntien suunnitteluun opettajan kirja tarjoaa monipuolisia sovituksia, musiikkiliikuntaa ja syventävää tietoa aiheista. Opettajan äänitteiltä löytyvät niin ohjelmiston kappaleet kuin teksteihin liittyvät kuunteluesimerkit.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Reijo Aittakumpu
Eija Lappalainen
Matti Suomela