Voilà!

B2- ja B3-ranskan oppimateriaalisarja

Voilà! on ranskan kielen alkeiskurssi yläluokilla (B2) ja lukiossa (B3) alkavaan ranskaan. Voilà!-oppimateriaalin kieli on tuoretta nykyranskaa ja opiskelija oppii nopeasti selviytymään ranskan kielellä tavallisissa jokapäiväisen elämän tilanteissa. Ranskalaisuus ja ranskalainen tapakulttuuri välittyvät, paitsi kappaletekstien, myös erilaisten kulttuuriosioiden kautta. Ranskan opiskelu on hauskaa. Voilà!

 

Tuotteita saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Voilà!

Opiskelijan materiaalit

Tekstit

Tekstikappaleet ovat luontevaa ja ajanmukaista puhekieltä. Ranskalaisuus ja ranskalainen tapakulttuuri välittyvät myös tietokilpailusivujen (Casse-tête) ja erillisten kulttuuriosioiden kautta.

Puhestrategiaosioissa (Le mot juste) opitaan tarpeellisia selviytymisfraaseja. Kappaleitten sanastoa voi laajentaa aihepiireittäin kuvitettujen teemasanastojen avulla, joita hyödynnetään myös harjoituksissa.

Jeu de l’oie -peli kertaa opittuja asioita kurssin lopussa.

Harjoitukset

Harjoitusosiot ovat selkeitä ja johdonmukaisia. Harjoituksissa ovat keskeisellä sijalla perusvuorovaikutustaidot: kuullun ymmärtäminen, suullinen kielitaito ja oikea ääntäminen. Harjoitukset sisältävät myös kertaustehtäviä kokeeseen valmistautumista varten.

Opiskelu- ja viestintästrategiat on huomioitu erityisesti: puhumiseen ja kielitaidon aktiiviseen käyttöön rohkaistaan alusta alkaen.

Voilà! 1 Textes pour le lycee

Sarjan ensimmäinen osa sisältää kaksi kurssia. 1. kurssissa seurataan eri ranskankielisistä maista kotoisin olevien nuorten elämää Toulousessa. 2. kurssissa tutustutaan nuorten kanssa Pariisiin. Kirjassa painotetaan puheen ja tekstin ymmärtämistä sekä puheviestintää.

Lue lisää

Voilà! 1 Exercices pour le lycee

Sarjan ensimmäinen osa sisältää kaksi kurssia. 1. kurssissa seurataan eri ranskankielisistä maista kotoisin olevien nuorten elämää Toulousessa. 2. kurssissa tutustutaan nuorten kanssa Pariisiin. Kirjassa painotetaan puheen ja tekstin ymmärtämistä sekä puheviestintää.

Lue lisää

Voilà! 2 Textes et exercices

Kurssin aiheina ovat nuorten kaverisuhteet, lomanvietto ja harrastukset. Kirjassa käsitellään tavallisia arkielämän viestintätilanteita, painotetaan suullista kielitaitoa ja rohkaistaan oman mielipiteen esittämiseen.

Lue lisää

Voilà! 3 Textes et exercices

Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta sekä tutustutaan ranskankielisten maiden kulttuuriin, luontoon ja asukkaisiin. Painopistealueina ovat puheen ymmärtäminen ja puhuminen. Myös kirjoitustaitoa harjoitetaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

Lue lisää

Voilà! 4 Textes et exercices

Kurssi käsittelee ranskalaisen yhteiskunnan ilmiöitä ennen ja nyt. Mukana on suorasanaisia tekstejä ja luetunymmärrystehtäviä. Harjoituksissa on puhe- ja kirjoitusharjoituksia käytännön tilanteista. Kuullunymmärtämistehtäviä on joka kappaleessa.

Lue lisää

Voilà! 5 Textes et exercices

Kirjassa on hyödyllistä tietoa ranskalaisesta koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä käytännön vinkkejä opiskeluvaihtoon ja työnhakuun. Lisäksi tutustutaan kulttuurieroihin. Edelleen harjoitellaan kuuntelua sekä suullista ja kirjallista tuottamista.

Lue lisää

Voilà! 6 Textes et exercices

Kirja sisältää kaksi kurssia, joiden aiheina ovat mm. eri taiteen lajit, ympäristönsuojelu, vapaaehtoistoiminta, Euroopan unioni ja Ranskan poliittinen järjestelmä. Opiskelijan sanavarasto rikastuu, rakenteiden hallinta syvenee ja hän saa valmiuksia lukea autenttisia tekstejä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Voilà! Opettajan opas

Opettajan opas sisältää mm. kuullunymmärtämistekstit, käsittelyvihjeitä oppitunneille sekä monipuolista lisämateriaalia valmiina kalvopohjina. Saatavana sähköisessä pdf-muodossa.

Lue lisää

Voilà! Luokkaäänite (2 CD)

Äänite sisältää kirjan tekstit, laulut ja kuullunymmärtämistehtävät. Voilà! 1 -kirjan äänitteellä on myös kirjan kappalesanastot.

Lue lisää

Voilà! Tehtävien ratkaisut

Harjoitusten ratkaisut ovat saatavana sähköisessä pdf-muodossa.

Lue lisää

Voilà! Arviointimateriaali (moniste + CD-ROM)

Arviointimateriaali sisältää kattavan koepaketin monistepohjina ja muokattavina tiedostoina cd-rom-levykkeellä. Levykkeellä on myös kuuntelukokeiden äänitteet.

Lue lisää

Äänitteet

Lataa Voilà-sarjan opiskelijan äänitteet MP3-tiedostoina!

Tiedostot ovat zipattuja mp3-tiedostoja. Jokainen zip-tiedosto sisältää äänitiedostojen lisäksi myös ääniraitalistauksen käyttöä helpottamaan.

Avaamiseen ei useimmiten tarvita erillisiä ohjelmia, mutta jos kone ei osaa avata tiedostoa, esim. WinZip -ohjelmalla se onnistuu.

Voilà! 1 pour le lycée Opiskelijan äänite

Voilà! 2 Opiskelijan äänite

Voilà! 3 Opiskelijan äänite

Voilà! 4 Opiskelijan äänite

Voilà! 5 Opiskelijan äänite

Voilà! 6 Opiskelijan äänite

Oppikirjailijat

Laurianne Bellotti
Kari Bärlund
Päivi Hankala-Perttula
Juhani Jokinen
Nina Kivivirta
Tarja Kuikka
Corinne Laspeyres
Sarra Maala
David Mauffret
Eija Raitala
Pauliina Simula

Oppilaille

Voilà! lycée Module 1 -tehtäviä

Voilà! 1 lycée Module 2 -tehtäviä

Voilà! 2 -tehtäviä

Voilà! 3 -tehtäviä

Voilà! 4 -tehtäviä

Voilà! 5 -tehtäviä

Voilà! 6 -tehtäviä

Tekijät

Tehtävien suunnittelu ja toteutus: Tarja Virtanen

Voilà! 2 tehtävien piirrokset: Jemina Virtanen

Voilà! 3 tehtävien valokuvat: Tarja Virtanen, Taneli Virtanen, Reino Virtanen ja Heli Laiho

Voilà! 4-5 tehtävien kuvitus: Jemina Virtanen

Voilà! 1-2 ja 4-6 tehtävien valokuvat: Tarja Virtanen

Lue lisää