Fysiikka: Vipu (LOPS 2021)

Vipu – 2020-luvun fysiikan opetukseen ja opiskeluun

Vipu on lukion fysiikan uusi sarja, joka on huolella rakennettu lukion uuteen opetussuunnitelmaan. Sarjan tavoitteena on innostaa ja motivoida opiskelijoita fysiikan pariin. Keskiössä ovat fysiikan ilmiöiden tutkiminen ja niiden soveltaminen. Monipuoliset digitaaliset materiaalit tukevat opettajan työtä ja elävöittävät opetusta. Sarjan avulla opiskelijat saavat hyvät valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin.

Vipu-sarjan vahvuudet

 • Vipu on moderni, raikas ja innostava 2020-luvun oppimateriaali, joka ottaa huomioon uudistuneen ylioppilaskokeen vaatimukset.
 • Vipuun voi luottaa: se esittää asiat täsmällisesti ja oikein sekä liittää ne käytännön sovelluksiin ja arkielämään.
 • Teksti on selkeää ja ymmärrettävää. Oppikirjailijoiden aiempaa kokemusta selkokielisten oppimateriaalien laatimisesta on hyödynnetty Vipua kirjoittaessa.
 • Eriyttäminen on helppoa runsaiden ja monipuolisten tehtävien avulla, joissa kokeellisuus ja digitaaliset aineistot ovat vahvasti mukana.
 • Kokeellisuus ja demot herättävät opiskelijan kiinnostuksen fysiikkaan.
 • Opiskelija voi valita joko painetun kirjan tai digikirjan. Digitaaliset aineistot ovat saatavilla myös painetun kirjan käyttäjälle.

Tuemme opetustyötäsi

 • Opepalvelussa voit jatkossa luoda omia opintojaksoja ja liittää niihin sisältöjä eri LOPS 2021 -moduuleista. Lisäksi voit lisätä aineistoon omia materiaalejasi.
 • Opepalvelussa voit käyttää oppimateriaalin rakennetta sellaisenaan tai muuttaa sisältöjen järjestystä.
 • Vipu-sarjaan on saatavilla uusi Analytiikkapalvelu arvioinnin tueksi.
 • Abitti-kokeet tukevat arviointia entistä monipuolisemmin.
 • Painetun kirjan käyttäjät saavat digitaaliset rikasteet käyttöönsä Opiskelijan maailmasta sekä osan myös uuden Otso-sovelluksen kautta. Tutustu Otso-sovellukseen tarkemmin täällä >

Löydät ajankohtaista LOPS 2021 -tietoa nettisivuiltamme >

 

Tutustu tarkemmin Vipu-sarjaan ja katso edut

Tutustu Vipu 1–2 digiopetusaineiston demoon >

 • Digipetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan sekä opettajan aineiston.
 • Opiskelijan digikirjaan voit tutustua luvuissa 2, 6 ja 10 sekä FY1-moduulin aloituksessa.
 • Opettajan aineistoon voit tutustua luvussa 6 sekä FY1-moduulin aloituksessa.

Tutustu Vipu 3 painetun oppikirjan näytesivuihin >

 • Näytesivut sisältävät Vipu 3 sisällysluettelon sekä luvut 1, 2, ja 11.

 

Katso tallenteet Vipu-sarjan julkistamistilaisuudesta (10/2020) ja Vipu 1-2 -webinaarista (2/2021) sekä Vipu 3 -webinaarista (3/2021) >

Innostava, motivoiva ja selkeä fysiikan Vipu-sarja, lue artikkeli >

KIRA-alan mahdollisuudet esillä lukion fysiikan Vipu-kirjoissa, lue Rakennustekniikka-lehden artikkeli >

Tutustu etuihin ja katso hinnat. Lue lisää LOPS 2021 -digipaketeista täältä >

Opiskelijan materiaalit

Monipuoliset opiskelijan materiaalit sisältävät tekstien, kuvien ja tehtävien lisäksi digitaalisia aineistoja, kuten videoita, GeoGebra-sovelluksia, simulaatioita, äänitteitä ja mittausaineistoja. Mittausaineistot ovat useassa eri tiedostomuodossa (cmbl, ggb, ods, tns, vcp).

Digikirjassa on sama sisältö kuin painetussa kirjassa. Digikirja sisältää kaikki tarvittavat digitaaliset aineistot. Digikirjaa käyttävien opiskelijoiden on mahdollista vastata tehtäviin samalla kaavaeditorilla, jota käytetään sähköisessä ylioppilaskokeessa.

Painettua kirjaa käyttävät opiskelijat saavat digitaaliset aineistot käyttöönsä Opiskelijan maailmasta ja osin myös Otso-sovelluksella.

Tutustu digikirjan demoon >

Tutustu demoon, jossa luvun 6 digitaaliset aineistot painetun kirjan käyttäjälle  >

 

Vipu 1–2

Vipu 1–2 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulit FY1 Fysiikka luonnontieteenä ja FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta.

Kirja on ilmestynyt.

FY1-moduulissa perehdytään fysiikan kokeelliseen luonteeseen ja tutustutaan mallintamiseen. Lisäksi opitaan, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Moduulissa tutustutaan myös aineen rakenteeseen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin.  

 FY2-moduulissa tutustutaan energian käsitteeseen, eri energialajeihin sekä energian säilymiseen ja muuntumiseen. Lisäksi perehdytään uusiutumattomiin ja uusiutuviin energialähteisiin sekä energian tuottamiseen ja kuluttamiseen. Moduulissa opitaan myös ymmärtämään, mistä kasvihuoneilmiössä on kyse ja millaisilla toimilla sen voimistumista voidaan hillitä.

Lue lisää

Vipu 1–2 digikirja

Vipu 1–2 digikirja (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulit FY1 Fysiikka luonnontieteenä ja FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta.

Tulossa keväällä 2021.

FY1-moduulissa perehdytään fysiikan kokeelliseen luonteeseen ja tutustutaan mallintamiseen. Lisäksi opitaan, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Moduulissa tutustutaan myös aineen rakenteeseen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin.  

FY2-moduulissa tutustutaan energian käsitteeseen, eri energialajeihin sekä energian säilymiseen ja muuntumiseen. Lisäksi perehdytään uusiutumattomiin ja uusiutuviin energialähteisiin sekä energian tuottamiseen ja kuluttamiseen. Moduulissa opitaan myös ymmärtämään, mistä kasvihuoneilmiössä on kyse ja millaisilla toimilla sen voimistumista voidaan hillitä.

Lue lisää

Vipu 3

Vipu 3 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY3 Energia ja lämpö.

Kirja on ilmestynyt.
Katso näytesivut >

FY3-moduulissa perehdytään energiaan erityisesti lämpöopin eli termodynamiikan näkökulmasta. Moduulissa tutustutaan erilaisiin termodynaamisiin systeemeihin ja opitaan, miten energia siirtyy systeemistä toiseen. Erilaisten termodynamiikan mallien avulla tarkastellaan esimerkiksi energiantuotannon ratkaisuja sekä ihmiskehon toimintaa. Lisäksi sisällöt auttavat ymmärtämään, mikä merkitys energiatasapainolla ja lämmön siirtymismekanismeilla on ilmastonmuutoksessa ja sen hillitsemisessä.

Lue lisää

Vipu 3 digikirja

Vipu 3 (LOPS21) digikirja sisältää lukion fysiikan moduulin FY3 Energia ja lämpö.

Tulossa kesällä 2021.

FY3-moduulissa perehdytään energiaan erityisesti lämpöopin eli termodynamiikan näkökulmasta. Moduulissa tutustutaan erilaisiin termodynaamisiin systeemeihin ja opitaan, miten energia siirtyy systeemistä toiseen. Erilaisten termodynamiikan mallien avulla tarkastellaan esimerkiksi energiantuotannon ratkaisuja sekä ihmiskehon toimintaa. Lisäksi sisällöt auttavat ymmärtämään, mikä merkitys energiatasapainolla ja lämmön siirtymismekanismeilla on ilmastonmuutoksessa ja sen hillitsemisessä.

Lue lisää

Vipu 4

Vipu 4 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY4 Voima ja liike.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Vipu 4 digikirja

Vipu 4 digikirja (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY4 Voima ja liike.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Vipu 5

Vipu 5 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY5 Jaksollinen liike ja aallot.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Vipu 5 digikirja

Vipu 5 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY5 Jaksollinen liike ja aallot.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Vipu 6

Vipu 6 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY6 Sähkö.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 6 digikirja

Vipu 6 digikirja (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY6 Sähkö.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 7

Vipu 7 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY7 Sähkömagnetismi ja valo.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 7 digikirja

Vipu 7 digikirja (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY7 Sähkömagnetismi ja valo.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 8

Vipu 8 (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Vipu 8 digikirja

Vipu 8 digikirja (LOPS21) sisältää lukion fysiikan moduulin FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Helppokäyttöiset digiopetusaineistot sisältävät opiskelijan digikirjan, opetusvinkkejä opettajalle. tehtävien ratkaisut (docx, pdf) ja mittausaineistot useassa eri tiedostomuodossa. Opettaja voi kätevästi heijastaa taululle videot, sovellukset, simulaatiot, oppikirjan kuvat ja tehtävien ratkaisut.

Uusi Analytiikkapalvelu tukee opettajaa arvioinnissa.

Tutustu Vipu 1–2 digiopetusaineiston demoon >

 • Digipetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan sekä opettajan aineiston.
 • Opiskelijan digikirjaan voit tutustua luvuissa 2, 6 ja 10 sekä FY1-moduulin aloituksessa.
 • Opettajan aineistoon voit tutustua luvussa 6 sekä FY1-moduulin aloituksessa.

Vipu 1–2 digiopetusaineisto

Vipu 1–2 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion fysiikan moduuleihin FY1 Fysiikka luonnontieteenä ja FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta.

Tuote on ilmestynyt.

Lue lisää

Vipu 1–2 Abitti-kokeet

Vipu 1–2 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää koetehtäviä lukion fysiikan moduuleihin FY1 Fysiikka luonnontieteenä ja FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Vipu 3 digiopetusaineisto

Vipu 3 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion fysiikan moduuliin FY3 Energia ja lämpö.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Vipu 3 Abitti-kokeet

Vipu 3 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää koetehtäviä fysiikan moduuliin FY3 Energia ja lämpö.

Tulossa kesällä 2021.

Lue lisää

Vipu 4 digiopetusaineisto

Vipu 4 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion fysiikan moduuliin FY4 Voima ja liike.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Vipu 4 Abitti-kokeet

Vipu 4 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää koetehtäviä lukion fysiikan moduuliin FY4 Voima ja liike.

Tulossa syksyllä 2021.

Lue lisää

Vipu 5 digiopetusaineisto

Vipu 5 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion fysiikan moduuliin FY5 Jaksollinen liike ja aallot.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Vipu 5 Abitti-kokeet

Vipu 5 Abitti-kokeet (LOPS21) koetehtäviä lukion fysiikan moduuliin FY5 Jaksollinen liike ja aallot.

Tulossa keväällä 2022.

Lue lisää

Vipu 6 digiopetusaineisto

Vipu 6 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion fysiikan moduuliin FY6 Sähkö.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 6 Abitti-kokeet

Vipu 6 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää koetehtäviä lukion fysiikan moduuliin FY6 Sähkö.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 7 digiopetusaineisto

Vipu 7 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion fysiikan moduuliin FY7 Sähkömagnetismi ja valo.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 7 Abitti-kokeet

Vipu 7 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää koetehtäviä lukion fysiikan moduuliin FY7 Sähkömagnetismi ja valo.

Tulossa syksyllä 2022.

Lue lisää

Vipu 8 digiopetusaineisto

Vipu 8 digiopetusaineisto (LOPS21) sisältää opettajan materiaalin sekä opiskelijan digikirjan lukion fysiikan moduuliin FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Vipu 8 Abitti-kokeet

Vipu 8 Abitti-kokeet (LOPS21) sisältää koetehtäviä lukion fysiikan moduuliin FY8 Aine, säteily ja kvantittuminen.

Tulossa keväällä 2023.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Mirjami Kiuru 

Mirjami opettaa fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa Hyvinkään lukiossa, jossa on valtakunnallinen luonnontiedepainotus. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2004 Helsingin yliopistosta. Mirjami on ollut aiemminkin mukana tekemässä Otavalle fysiikan oppikirjoja, mm. fysiikan kertauskirjaa Abi Fysiikkaa. Lisäksi hän toimii MAOL ry:n lukion fysiikkakilpailutyöryhmässä.  

Mirjami on luotsannut opiskelijoitaan vierailuille yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin sekä leirikoulumatkoille CERN:ään. Lisäksi hän on ohjannut opiskelijoita Euroopan avaruusjärjestön ESA:n Astro Pi Challenge -kilpailussa, jossa menestyminen vuonna 2018 merkitsi opiskelijoille videoneuvottelua astronautti Tim Peaken kanssa.

Mirjamille myönnettiin vuonna 2019 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön palkinto. 

Jukka Kohtamäki 

Jukka opettaa fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa peruskoulussa Lempäälässä. Opettajana hän pyrkii etsimään toimivia lähestymistapoja havainnollistamiseen, eriyttämiseen, arviointiin ja toiminnallisiin työtapoihin. Hän on erityisen kiinnostunut siitä, miten oppitunneilla käsiteltävät asiat liittyvät eri oppilaiden arkeen nyt ja tulevaisuudessa, ja miten aiheita voisi konkretisoida.

Jukka on ollut mukana useissa oppimateriaalihankkeissa. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt muun muassa Phenomenon-based Learning -oppimateriaalisarja amerikkalaiselle kustantajalle sekä Otavan kanssa kehitetyt Titaani- ja Tutkimusmatka-sarjat. Lisäksi hän on ollut mukana selkokielisten oppimateriaalien kehitystyössä sekä opetusvälineisiin ja -ympäristöihin liittyvissä hankkeissa ja vetänyt työpajoja opettajille Suomessa ja USA:ssa.

Jukalle on myönnetty Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön palkinto vuonna 2013 sekä Otavan Kirjasäätiön oppikirjailijapalkinto vuonna 2020.

Mikko Korhonen 

Mikko opettaa fysiikkaa, matematiikkaa ja tietotekniikkaa Mikkelin lukiossa. Oppilastyöt ja demonstraatiot ovat tärkeä osa hänen oppituntejaan.

Mikko on osallistunut useisiin oppimateriaaliprojekteihin ja opetusvälineiden sekä -ympäristöjen kehittämishankkeisiin. Kehittämistyön tuloksena on syntynyt muun muassa Phenomenon-based Learning -oppimateriaalisarja amerikkalaiselle kustantajalle sekä Otavan kanssa kehitetyt Titaani- ja Tutkimusmatka-sarjat. Hän on myös kouluttanut fysiikan opettajia muun muassa Yhdysvalloissa ja Intiassa sekä ollut mukana luomassa useita NOT-, TASS- ja LATMOS-tiedekouluja.  

Mikolle on myönnetty Fulbright Distinguished Award in Teaching vuonna 2010, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön palkinto vuonna 2013 sekä Otavan Kirjasäätiön oppikirjailijapalkinto vuonna 2020. 

Pekka Laukkanen 

Pekka toimii tutkijana Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksella, jossa hän väitteli vuonna 2005 materiaalifysiikan alalta. Sitä ennen Pekka opiskeli optoelektroniikkaa Tampereen teknillisessä yliopistossa. Turun yliopistossa hän on opettanut kiinteän olomuodon fysiikan kursseja ja tutkinut puolijohdekiteitä erityisesti niiden pintaominaisuuksia. 

Pekka valittiin vuonna 2020 Turun yliopiston toimesta Vuoden opettajaksi. 

Eero Nurmi 

Eero opettaa Halikon lukiossa Salossa lyhyttä matematiikkaa sekä pitkää matematiikkaa ja fysiikkaa. Hän on koulutukseltaan teoreettinen fyysikko. Ennen opettajauraansa Eero on ehtinyt tekemään tutkimusta materiaalien atomitason tietokonemallintamisen parissa fysiikan ja tähtitieteen laitoksella Turun yliopistossa. Hän teki väitöskirjansa loppuun opettajan työn ohessa ja väitteli tohtoriksi 2019.  

Eero on kiinnostunut fysiikan didaktiikasta: opettajan työssä on kiinnostavaa huomata miten eri tavoin opiskelijat voivat ajatella jonkin asian. Tietokoneet, ohjelmointi sekä niiden yhdistäminen fysiikkaan ovat Eeron erityisosaamista. Hän on myös kiinnostunut ilmiöiden mallintamisesta. 

Kalle Vähä-Heikkilä 

Kalle on kokeellisesti fysiikkaa opettava opettaja Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukiosta. Hän on osallistunut fysiikan arvioinnin kehittämiseen ja ollut mukana fyke-toimikunnassa vuodesta 2017. Hän on erityisesti kiinnostunut käsitteellisen fysiikan opettamisesta eli ajattelemalla opettamisesta. Kalle rakastaa demonstroimista, ja hän kehittelee sekä haalii uusia demonstraatioita jatkuvasti. Kallen opetuksen päätavoitteena on kouluttaa itsenäisesti pohtivia fysiikan opiskelijoita, jotka uskaltavat tutkia fysiikkaa kokeellisesti.  

Kalle on kouluttanut MAOL-paikalliskerhojen tilaisuuksissa opettajille fysiikan demonstraatioita, mittatietokoneilla opettamista sekä kokeellista fysiikan opettamista. Lisäksi hän on vetänyt kansainvälisiä koulutuksia käsitteellisen ja kokeellisen fysiikan opettamisesta sekä pitänyt lukuisia fysiikan demonstraatioesityksiä.

Kallelle on myönnetty vuonna 2015 Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön palkinto ja vuonna 2018 MAOL ry:n Vuoden matemaattisten aineiden opettaja -palkinto.

Esittelyvideo